FOLLOW US: facebook twitter

“Ψηφιακές συνεργασίες”

Ημερομηνία: 04-02-2022 | Συντάκτης:

Θέση ισχύος στον σχεδιασμό πρότυπων εκπαιδευτικών διαδραστικών προγραμμάτων προσδίδει η συνεργασία του Συντονιστή Εταίρου της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών Culture and Prosperity sce και των δομών που διαθέτει ήτοι: Μουσικό Εργαστήρι και Central Knowledge Transferer HUB με την ψηφιακή πλατφόρμα της Museotek, που επιτρέπει την εξ αποστάσεως, σε πραγματικό χρόνο,  περιήγηση φυσικών προσώπων σε μουσεία και χώρους πολιτισμού́ σε ολόκληρη τη χώρα.

Εξειδικευμένα στελέχη διαμορφώνουν εκπαιδευτικά πρότυπα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία του Live Streaming. Η επιτυχία βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων, αφού υπάρχει η δυνατότητα ζωντανής οπτικοακουστικής ροής.

Η πρόσβαση των πολιτών και των σχολικών μονάδων στην ψηφιακή πλατφόρμα αυξάνει την ροή των δεικτών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο κι αν βρίσκεται ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος (φυσικό πρόσωπο, σχολική μονάδα, Ν.Π.Ι.Δ. Ν.Π.Δ.Δ. κα). Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να απολαύσουν μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική́ εμπειρία μέσα από́ ειδικά́ διαμορφωμένα εκπαιδευτικά́ προγράμματα, σενάρια περιήγησης με πλούσιο οπτικοακουστικό́ υλικό́ και συναρπαστικές εικαστικές δράσεις. Μάλιστα παρατηρείται αύξηση της επισκεψιμότητας μέσω διαδικτύου κυρίως λόγω COVID, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η μείωση κόστους μετακινήσεων (π.χ. εκδρομές) και πρόσβαση στους χώρους οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με την ψηφιακή πλατφόρμα όπως: Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας ΕΚΠΑ, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Tελλόγλειο ίδρυμα τεχνών Α.Π.Θ. , Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης (ΛΕΜΜ-Θ), Μουσείο Μπενάκη κα. Παράλληλα υπάρχει η αξιοποίηση των σημείων μαζικής προσέλευσης επισκεπτών (π.χ. μουσεία, ιστορικά μνημεία κλπ) και  δυνατότητα χάραξης ψηφιακής εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία προσδίδει αυξημένη ενεργητική συμμετοχή του εκάστοτε φορέα που διαχειρίζεται το σημείο πρόσβασης.

Εξίσου σημαντική είναι η δυνατότητα αξιοποίησης και προβολής των ιδιαιτεροτήτων, μέσω κοινής διαμόρφωσης εκπαιδευτικών διαδικτυακών συναντήσεων (λαογραφικά μουσεία, ιστορικές αναδρομές, ήθη και έθιμα, αρχαιολογικοί χώροι, βιότοποι, λίμνες κλπ) και κυρίως της Ελληνικής υπαίθρου, που διαθέτει ο εκάστοτε Δήμος.

Θεωρούμε σημαντική την συμβολή της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης « Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών», σε περιφερειακό επίπεδο ως συνεργατικό σχήμα το οποίο δημιουργήθηκε για να συμβάλει και να ισχυροποιήσει το εγχείρημα για την καλλιέργεια και διάδοση του Ολυμπιακού Πνεύματος με διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης.

Η Culture and Prosperity s.c.e. έχοντας αναλάβει τον ρόλο του Συντονιστή Εταίρου εξετάζει την διαμόρφωση ενός στρατηγικού προγραμματισμού για τον σχεδιασμό και την διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και την εφαρμογή διάφορων πολιτικών που θα αξιοποιούν στον μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες που απορρέουν από την ψηφιακή πλατφόρμα. Τα υποδιαμόρφωση εκπαιδευτικά προγράμματα θα εστιάζουν στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και μετάδοση πληροφοριών και γνώσεων, ενώ παράλληλα αποτελούν τον βασικό πυλώνα για την διαδικτυακή προσέλκυση ενδιαφερομένων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

 

Ταξιάρχης – Ιωάννης Σαραντόπουλος

Director of Management and Internal Organization (CEO) at Culture and Prosperity s.c.e.

Γεν. Γράμ. Δ.Σ. της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών»


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Καιρός Πύργος