FOLLOW US: facebook twitter

Αγορά Πύργου: Υψηλή φορολογία και έλλειψη ρευστότητας τα βασικά προβλήματα

Ημερομηνία: 06-03-2024 | Συντάκτης:

-Η «Πρωινή» παρουσιάζει κατ΄ αποκλειστικότητα τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου για το προφίλ της αγορά

 • Λιγότεροι πελάτες και ανύπαρκτος δανεισμό
 • Κυριαρχεί η ατομική επιχείρηση, ισχυρές επιφυλάξεις για τον τουρισμό

Της Κικής Κολοβέρου & Του Παναγιώτη Φωτεινόπουλου


Η υψηλή φορολογία, η μείωση της καταναλωτικής κίνησης και η έλλειψη ρευστότητας είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν την αγορά του Πύργου, σύμφωνα με έρευνα που έκανε τον περασμένο Δεκέμβριο ο τοπικός εμπορικός σύλλογος στα μέλη του και της οποίας τα βασικά ευρήματα δημοσιεύει κατ’ αποκλειστικότητα σήμερα η «Πρωινή». Η έρευνα θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση την ερχόμενη Δευτέρα.

Η εικόνα που αποτυπώνουν οι 203 ερωτηθέντες επαγγελματίες της πόλης, δείχνει μια αγορά που βάζει από την… τσέπη της για να λειτουργεί, διότι δυσκολεύεται να αποκτήσει πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, και παράλληλα εκφράζει έντονη διαφωνία για τη θέσπιση των τεκμηρίων ως φορολογικού μέτρου με το 87,2% να δηλώνει ότι η νέα φορολόγηση είναι άδικη.

Ενδεικτικά, το 39,6% ανέφεραν ως μεγαλύτερο πρόβλημα τα υψηλά φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη, αξιολογώντας τα ως ανάχωμα στην κερδοφορία τους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Παράλληλα, το 18,7% αναφέρει τη μείωση της κατανάλωσης ως ένα σημαντικό πρόβλημα στην οικονομική τους κατάσταση, το οποίο ενδεχομένως οφείλεται σε οικονομικούς περιορισμούς των καταναλωτών και ίσως να απαιτεί προσαρμογές στις επιχειρηματικές στρατηγικές.

Η μείωση της αγοραστικής κίνησης αποτυπώνεται και σε άλλα ερωτήματα, αφού οι περισσότεροι έμποροι έχουν ως πρώτιστο στόχο την αύξηση των πελατών και σε δεύτερη φάση την αύξηση του τζίρου και των καθαρών κερδών τους.

Ο τραπεζικός δανεισμός αφορά μόλις το 2,5% των εμπόρων, αφού το 52,8% βάζει προσωπικά κεφάλαια για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της επιχείρησης, ενώ το 36% επανεπενδύει κέρδη ή αποθεματικά της επιχείρησης. Το συγκεκριμένο εύρημα φανερώνει και τη δυσκολία των επαγγελματιών να πάρουν δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα.

Ακόμα όμως και κάτω από αυτές τις συνθήκες, η αγορά δείχνει ότι αντέχει, αφού το 52% αξιολογεί ως μέτρια την οικονομική του κατάσταση, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό αθροιστικά στο 33%, το οποίο δηλώνει ότι βρίσκεται σε καλή (28,9%) ή πολύ καλή οικονομική κατάσταση (4,1%).

Στην έρευνα αποτυπώνεται κυριαρχία της ατομικής και της μικρομεσαίας επιχείρησης, αφού το 50% είναι ατομικές και το υπόλοιπο 45% έχουν από δύο έως εννέα εργαζομένους, ενώ είναι πολύ μικρό το ποσοστό των μεγάλων επιχειρήσεων, αφού μετά βίας φτάνει το 4,4%. Οι κύριοι κλάδοι εμπορικής δραστηριότητας είναι τα τρόφιμα-ποτά κα η ένδυση-υπόδυση, καθώς καλύπτουν το 45% ενώ ένα 50% μοιράζεται σε κατηγορίες όπως τα ηλεκτρικά είδη, τα παιχνίδια και ο οικιακός εξοπλισμός. Το 50% περίπου των ατομικών επιχειρήσεων είναι τουλάχιστον 10ετίας και 20ετίας, ενώ οι νεότερες επιχειρήσεις είναι κατά βάση ετερόρρυθμες ή ΙΚΕ.

Επιφυλάξεις για τον τουρισμό

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα είναι η επιφυλακτικότητα των εμπόρων για τα πιθανά οφέλη μια τουριστικής ανάπτυξης στην αγορά του Πύργου. Το 31,5% έχει αρνητική γνώμη, θεωρώντας πιθανότατα ότι είναι πιο σοβαρές οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την καθημερινότητα των πολιτών. ενώ μόνο το 27,4% εκφέρει θετική άποψη για τα οικονομικά οφέλη του τουρισμού. Το μεγαλύτερο ποσοστό (72,6%) δηλώνει ουδετερότητα , αφού δεν έχει κατηγορηματική άποψη για το αν ο τουρισμός είναι περισσότερο ωφέλιμος ή επιζήμιος για την επιχείρησή τους. .

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και το ηλεκτρονικό εμπόριο εμφανίζουν αξιόλογη διείσδυση σε ισχυρή μειοψηφία επαγγελματιών, αφού το 20,7% έχουν ήδη δικό τους e-shop, ενώ ένα 10,3% έχει ξεκινήσει διαπραγμάτευση με το online πλατφόρμες. Ωστόσο, το 40,9% των εμπόρων δηλώνουν ότι δεν τους αφορά το ζήτημα, ενώ το 25,1% δεν το έχει αντιμετωπίσει ακόμα. Επίσης, το 60,6% θεωρεί σημαντική την υποστήριξη για την προώθηση των τοπικών προϊόντων και των υπηρεσιών.

Οι άνδρες αποτελούν το 65,0% του συνολικού δείγματος και οι γυναίκες το 30,5%. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων φαίνεται να ανήκουν σε μεσαίες και υψηλές ηλικιακές ομάδες, ειδικότερα από τα 35 έτη και πάνω (περίπου 95% του συνόλου). Ενώ οι ηλικιακές ομάδες 45-54 και 55-64 έχουν παρόμοια ποσοστά συμμετοχής, η ομάδα 35-44 φαίνεται να έχει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής (34,2%). Αυτό μπορεί να υποδεικνύει ότι αυτές οι ηλικιακές ομάδες θεωρούνται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για το θέμα της έρευνας.

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων έχει υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι απόψεις και οι ανάγκες τους ενδέχεται να είναι πιο εξειδικευμένες ή να αντανακλούν πιο προηγμένες ανησυχίες.

Έρευνα του εμπορικού Συλλόγου Πύργου για την αγορά της πόλης

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε είναι η πρωτογενής, ποσοτική έρευνα. Η τεχνική και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν oι πρόσωπο με πρόσωπο συνεντεύξεις και η διάθεση ερωτηματολογίων μέσω διαδικτύου σε επαγγελματίες, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου με ερωτήσεις πολλαπλής ή και απλής επιλογής. Οι κύριοι άξονες του ερωτηματολογίου ήταν η διερεύνηση των προβλημάτων και των προκλήσεων  που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στο Δήμο Πύργου. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν από στελέχη της εταιρείας  “Μέτρησις”. Η έρευνα διήρκησε περίπου 10 ημέρες και πιο συγκεκριμένα, από τις 4 Δεκεμβρίου μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου με το συλλεχθέν δείγμα να ανέρχεται στα 203 ερωτηματολόγια.

Αναλυτικά:

 1. Πιο Δημοφιλείς Κατηγορίες:
  • Η κατηγορία “Ένδυση και υπόδηση” εμφανίζεται ως η πιο δημοφιλής με ποσοστό 22,2%.
  • Ακολουθεί η κατηγορία “Τρόφιμα και ποτά” με  ποσοστό 19,7%.
  • Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατηγορία “Άλλο”  αποτελώντας το 45,8% των συνολικών απαντήσεων.
 2. Χαμηλή Συμμετοχή:
  • Οι κατηγορίες “Είδη δώρων” και “Καλλυντικά” εμφανίζουν χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής, με 1,5% και 0,5% αντίστοιχα.
 3. Ποικιλία των Απαντήσεων:
  • Η ύπαρξη της κατηγορίας “Άλλο” με 45,8% υποδηλώνει την ύπαρξη διαφορετικών τομέων που δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες κατηγορίες.
 4. Ανάλυση Άγνωστων Τομέων:
  • Σημειώνεται επίσης η παρουσία των κατηγοριών “Ηλεκτρικά είδη,” “Κοσμήματα,” “Παιχνίδια,” και “Οικιακός Εξοπλισμός,” που αποτελούν σημαντικό μέρος του συνόλου.

Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός απασχολουμένων στην επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοκτητών που εργάζονται σε αυτή;

Ορισμένα σχόλια σχετικά με τα απαντήσεις στο παραπάνω ερώτημα:

Συνολικός Αριθμός Εργαζομένων: Το 50,2% των επιχειρήσεων έχει μόνο έναν εργαζόμενο, πιθανόν να είναι ο ιδιοκτήτης. Αυτό αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα πολλών μικρών επιχειρήσεων ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον δεδομένο τομέα.

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων σε επιχειρήσεις με 2 έως 9 άτομα ανέρχεται στο 45,3% (32% + 13,3%), υποδεικνύοντας τη σημαντική παρουσία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μεγαλύτερες Επιχειρήσεις: Ο αριθμός των επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους εργαζομένους είναι σχετικά μικρός (4,4%), ωστόσο, αντιπροσωπεύει την ύπαρξη μεγαλύτερων επιχειρήσεων που ενδέχεται να έχουν διαφορετικές ανάγκες και προκλήσεις.

Προοπτικές Απασχόλησης: Η κατηγορία “1 άτομο” ενδέχεται να αποτελεί τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, ενώ οι κατηγορίες “2-3 άτομα” και “4-9 άτομα” μπορεί να αποτελούν πηγή απασχόλησης και ευκαιριών για την τοπική κοινωνία.

Συνολικά, αναδεικνύεται η δομή της απασχόλησης στον κλάδο, ενισχύοντας την κατανόηση της σημασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σε σχέση με το προσωπικό τους.

Ακολουθούν μερικά συμπεράσματα τα οποία εξάγονται από την παραπάνω ανάλυση.

 1. Κυριαρχία της Ατομικής Επιχείρησης:
  1. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων ανήκει στην κατηγορία “Ατομική Επιχείρηση” (76,4%), υποδεικνύοντας ότι πολλές επιχειρήσεις είναι ιδιοκτησία ενός ατόμου.
 2. Εταιρικές Δομές:
  1. Οι εταιρικές δομές, όπως η “Ομόρρυθμη Εταιρία,” η “Ετερόρρυθμη Εταιρία,” και η “ΙΚΕ,” αποτελούν συνολικά το 22,7% των επιχειρήσεων. Αυτό υποδηλώνει τη διαφοροποίηση σε εταιρικές δομές, οι οποίες μπορεί να επιλέγονται για διάφορους λόγους όπως φορολογικά ή διαχειριστικά οφέλη.
 3. Μικρός Αριθμός Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης:
  1. Ο αριθμός των “Ανώνυμων Εταιριών” και “Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης” είναι περιορισμένος, με μόλις 1 και 1 επιχείρηση αντίστοιχα. Αυτό ενδέχεται να σημαίνει ότι αυτές οι δομές είναι λιγότερο δημοφιλείς ή επιλέγονται για συγκεκριμένους λόγους.
 4. Επίδραση στη Διαχείριση και Οργάνωση:
  1. Η επιλογή της νομικής μορφής επηρεάζει τον τρόπο διαχείρισης και οργάνωσης της επιχείρησης. Η κατανόηση αυτών των πτυχών μπορεί να βοηθήσει στον σχεδιασμό αποτελεσματικότερων στρατηγικών.

Οι επιχειρηματίες στον Δήμο Πύργου αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα, με τη φορολογία, τη μείωση της κατανάλωσης και τη γραφειοκρατία να ξεχωρίζουν ως σημαντικά θέματα που απαιτούν προσεκτική διαχείριση

 1. Υψηλά φορολογικά/ασφαλιστικά βάρη:
  • Το 39,6% των εμπόρων αναφέρει ως το μεγαλύτερο πρόβλημα τα υψηλά φορολογικά/ασφαλιστικά βάρη. Αυτό μπορεί να επηρεάζει την κερδοφορία τους και να αποτελεί προκλητικό παράγοντα για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.
 2. Μείωση κατανάλωσης:
 1. Το 18,7% αναφέρει τη μείωση της κατανάλωσης ως ένα σημαντικό πρόβλημα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε οικονομικούς περιορισμούς των καταναλωτών και να απαιτεί προσαρμογές στις επιχειρηματικές στρατηγικές.
 2. Γραφειοκρατία:
  • Η γραφειοκρατία είναι πρόβλημα για το 5,1% των εμπόρων, υποδεικνύοντας ότι οι διαδικασίες και οι ρυθμίσεις μπορεί να δυσχεραίνουν την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεών τους.
 3. Λειτουργικό κόστος:
  • Οι επιχειρηματίες που αναφέρουν το λειτουργικό κόστος ως πρόβλημα (6,6%) ενδεχομένως αντιμετωπίζουν προκλήσεις στον έλεγχο και τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων.
 4. Άλλα Προβλήματα:
  • Ένα 6,6% αναφέρει “Άλλο” πρόβλημα, που μπορεί να ποικίλει και να απαιτεί περαιτέρω ανάλυση για να κατανοηθεί πλήρως.
 5. Συνολική Αντιμετώπιση Προβλημάτων:
  • Το 13,7% των εμπόρων αναφέρει “Όλα τα παραπάνω” ως το μεγαλύτερο πρόβλημα, υπογραμμίζοντας τη συνολική πολυπλοκότητα και τη συνδυαστική επίδραση διαφόρων παραγόντων.

Φαίνεται ότι υπάρχει μια ποικιλία στρατηγικών που ακολουθούν οι επιχειρήσεις σε σχέση με τον αυξανόμενο ρόλο του ηλεκτρονικού εμπορίου και των online αγορών. Ας αναλύσουμε τα αποτελέσματα:

 1. Έχω διαπραγματευτεί συνεργασίες με online πλατφόρμες (10,3%): Μια μερίδα των επιχειρήσεων φαίνεται ότι αντιμετωπίζει την αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου με το να συνεργάζεται με ήδη υπάρχουσες online πλατφόρμες. Αυτό μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύτερο κοινό και να αυξήσει τις πωλήσεις.
 2. Διατηρώ δικό μου e-shop (20,7%): Περίπου 1 στις 5 επιχειρήσεις έχει επενδύσει στη δημιουργία και διαχείριση του δικού της ηλεκτρονικού καταστήματος. Αυτό μπορεί να είναι μια στρατηγική για αυξημένο έλεγχο και προβολή του επιχειρηματικού brand.
 3. Δεν έχω αντιμετωπίσει το θέμα ακόμα (25,1%): Ένα σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων φαίνεται ότι δεν έχει αντιμετωπίσει ακόμα το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτό μπορεί να αντανακλά ανάγκες για εκπαίδευση ή απλώς την έλλειψη κινήτρων ή πόρων.
 4. Το θέμα δεν με αφορά (40,9%): Ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων φαίνεται να θεωρεί ότι το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν τις αφορά. Αυτό μπορεί να συνδέεται με τον τύπο της επιχείρησης ή τον τρόπο που διανέμει τα προϊόντα της.

Συμπερασματικά φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν διαφορετικά τον αυξανόμενο ρόλο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ενώ ορισμένες έχουν υιοθετήσει προσεγγίσεις όπως η δημιουργία δικού τους e-shop ή η συνεργασία με online πλατφόρμες, άλλες φαίνεται ότι δεν έχουν δώσει προσοχή στην προσαρμογή τους στον ψηφιακό κόσμο.

Εντάσσοντας τις αξιολογήσεις ανά κατηγορία, παρατηρούμε τα εξής:

 1. Πολύ Κακή Οικονομική Κατάσταση (3,0%): Παρόλο που οι επιχειρήσεις σε αυτήν την κατηγορία είναι λίγες, η ύπαρξη κακής ή πολύ κακής οικονομικής κατάστασης μπορεί να υποδεικνύει σοβαρά προβλήματα που απαιτούν άμεση προσοχή και δράση.
 2. Κακή Οικονομική Κατάσταση (11,7%): Το ποσοστό αυτό υποδεικνύει μια μικρή αύξηση σε προβλήματα, αλλά πιθανώς όχι σε τόσο έντονο βαθμό. Είναι σημαντικό να εξετάσετε τους λόγους πίσω από αυτήν την αξιολόγηση και να αναζητήσετε βελτιώσεις.
 3. Μέτρια Οικονομική Κατάσταση (52,3%): Η πλειονότητα των επιχειρήσεων αξιολογεί την οικονομική τους κατάσταση ως μέτρια. Αυτό ενδεχομένως υποδεικνύει σταθερότητα, αλλά μπορεί επίσης να απαιτεί εξονυχιστική ανάλυση για την αναγνώριση περαιτέρω βελτιώσεων.
 4. Καλή Οικονομική Κατάσταση (28,9%): Το γεγονός ότι πάνω από το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων αξιολογεί την οικονομική τους κατάσταση ως καλή είναι θετικό. Αυτές οι επιχειρήσεις μπορεί να έχουν αναπτυχθεί και να έχουν στραφεί προς την επιτυχία.
 5. Πολύ Καλή Οικονομική Κατάσταση (4,1%): Οι επιχειρήσεις που αναφέρουν πολύ καλή οικονομική κατάσταση μπορεί να έχουν επιτύχει υψηλό βαθμό αειφορίας και ανταγωνιστικότητας.

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων αναφέρει μία μέτρια οικονομική κατάσταση, υποδηλώνοντας σταθερότητα ή πιθανότατα την ανάγκη για βελτίωση, αλλά χωρίς σοβαρά προβλήματα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μία σημαντική μερίδα επιχειρήσεων αναφέρει καλή και πολύ καλή οικονομική κατάσταση, υποδεικνύοντας επιτυχία και ίσως ανάπτυξη. Παράλληλα, υπάρχει και μια μικρή αλλά σημαντική ομάδα επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα, με κάποιες να αναφέρουν κακή ή ακόμη και πολύ κακή οικονομική κατάσταση.

Αρχή φόρμας

Αναλύοντας τα αποτελέσματα της πηγής χρηματοδότησης για τις ανάγκες των επιχειρήσεων το έτος 2023, παρατηρούμε τα εξής ανά κατηγορία:

 1. Τραπεζικός Δανεισμός (2,5%): Μία μικρή μερίδα επιχειρήσεων επέλεξε τον τραπεζικό δανεισμό ως πηγή χρηματοδότησης. Αυτό μπορεί να υποδεικνύει την προτίμησή τους για τη χρήση εξωτερικών πόρων.
 2. Κεφάλαια της Επιχείρησης (36%): Το σημαντικό αυτό ποσοστό υποδεικνύει ότι πολλές επιχειρήσεις χρηματοδοτούν τις ανάγκες τους από ιδία κεφάλαιά, πιθανότατα από κέρδη ή αποθεματικά.
 3. Προσωπικά Κεφάλαια (52,8%): Η πλειονότητα των επιχειρήσεων επιλέγει τα προσωπικά τους κεφάλαια ως πηγή χρηματοδότησης. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες βασίζονται στους προσωπικούς τους πόρους για τη στήριξη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.
 4. Οικογενειακός Δανεισμός (8,6%): Μια μικρή αλλά υπάρχουσα ποσοστιαία αναφορά επιχειρήσεων αναφέρει ότι χρησιμοποιεί οικογενειακό δανεισμό για τη χρηματοδότηση.


Ποια είναι η γνώμη σας για τον τουρισμό ως πηγή πελατών στην περιοχή;

Αναλύοντας τα αποτελέσματα για την γνώμη σχετικά με τον τουρισμό ως πηγή πελατών στην περιοχή, παρατηρούμε τις εξής τάσεις ανά κατηγορία:

 1. Αρνητική (31,5%): Ένα σημαντικό ποσοστό εκφράζει αρνητική άποψη για τον τουρισμό ως πηγή πελατών. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πιθανούς αναστοχασμούς σχετικά με τις επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον, τον τόπο διαβίωσης και την τοπική κοινότητα.
 1. Ουδέτερη (72,6%): Μια σημαντική πλειοψηφία εκφράζει ουδέτερη άποψη για τον τουρισμό ως πηγή πελατών. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες στην περιοχή δεν αντιλαμβάνονται κατηγορηματικά τον τουρισμό ως αρνητικό ή θετικό παράγοντα για την επιχείρησή τους.
 1. Θετική (27,4%): Ένα μικρότερο ποσοστό εκφράζει θετική άποψη για τον τουρισμό ως πηγή πελατών. Αυτό μπορεί να αντανακλά την αναγνώριση του οφέλους που μπορεί να φέρει ο τουρισμός στην τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα.

Παρατηρούμε μια διαφοροποίηση στις απόψεις των επιχειρηματιών σχετικά με τον τουρισμό, με την πλειονότητα να διατηρεί ουδέτερη θέση.

Αναλύοντας τις απαντήσεις σχετικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές μιας επιχείρησης στο μέλλον, παρατηρούμε τα εξής:

 1. Αύξηση του κύκλου εργασιών (3,0%): Ένα μικρό ποσοστό των επιχειρηματιών εκφράζει την πρόθεση για αύξηση του κύκλου εργασιών. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει στρατηγικές ανάπτυξης και επένδυσης στον τομέα των υπηρεσιών ή προϊόντων που προσφέρουν.
 2. Αύξηση κερδοφορίας (8,4%): Λίγο περισσότεροι επιχειρηματίες επισημαίνουν τον στόχο της αύξησης της κερδοφορίας. Αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζει τη στρατηγική εστίαση στην αποτελεσματικότητα και τη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης.
 3. Αύξηση πελατών (76,8%): Η πλειονότητα των επιχειρηματιών θέτει ως κύριο στόχο την αύξηση του αριθμού των πελατών. Αυτό υποδηλώνει τη σημασία που δίνεται στον εκσυγχρονισμό των στρατηγικών μάρκετινγκ και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών.
 4. Επέκταση σε νέες αγορές (5,4%): Λίγοι επιχειρηματίες εκφράζουν την πρόθεση να επεκταθούν σε νέες αγορές. Αυτό μπορεί να αντιπροσωπεύει την αναζήτηση νέων ευκαιριών εκτός του τρέχοντος γεωγραφικού περιβάλλοντος.
 5. Καλύτερη ψηφιακή παρουσία (3,55%): Λίγοι επιχειρηματίες εστιάζουν στη βελτίωση της ψηφιακής τους παρουσίας. Αυτό αντανακλά τη συνειδητοποίηση της σημασίας του ψηφιακού μάρκετινγκ και της διαδικτυακής παρουσίας.

Συνολικά, η πλειονότητα των επιχειρηματιών δίνει έμφαση στην αύξηση του αριθμού των πελατών, προσδοκώντας ότι αυτό θα συμβάλει στην ευημερία και την αειφορία της επιχείρησής τους.

Ανάλυση του πίνακα:

 1. Αποτελέσματα:
  • Ναι: 9,4%
  • Όχι: 87,2%
 2. Δικαιολογήσεις των Απαντήσεων:
  • Ναι (9,4%): Ένα μικρό ποσοστό ελεύθερων επαγγελματιών πιστεύει ότι η νέα φορολογία είναι δίκαιη. Είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι λόγοι που υποστηρίζουν αυτήν την άποψη, καθώς μπορεί να πηγάζει από συγκεκριμένα οφέλη ή προοπτικές που έχουν οι εν λόγω επαγγελματίες.
  • Όχι (87,2%): Η πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών (87,2%) δηλώνει ότι η νέα φορολόγηση δεν είναι δίκαιη. Οι λόγοι πίσω από αυτήν την άποψη μπορεί να είναι πολλοί, όπως η ανάγκη για δικαιοσύνη, η οικονομική επιβάρυνση ή οι επιπτώσεις στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης.
  • Το 50% των ετερόρρυθμων εταιριών λειτουργεί από 1 έως 5 χρόνια, το 12,5%  από 6 έως 10 χρόνια, το 12,5% από 10 έως 20 χρόνια 25% από 30 χρόνια και πάνω.
  • Το 100% των ανωνύμων εταιριών λειτουργούν περισσότερο από 30% και το 100% των εταιριών περιορισμένης ευθύνης από 20 έως 30 έτη. Το 7,7% των ΙΚΕ λειτουργεί λιγότερο από έναν χρόνο, το 7,7% από 1 έως 5 χρόνια, το 30,8%  από 6 έως 10 χρόνια, το 23,1% από 10 έως 20 χρόνια, το 15,4% από 20 έως 30 χρόνια και το 15,4% από 30 χρόνια και πάνω.
  • Το 1,1% αυτών που θεωρούν την ρευστότητα ως πρόκληση για την επιχείρηση ότι χρηματοδοτούνται με τραπεζικό δανεισμό, το 9,7% με κεφάλαια της επιχείρησης, το 74,2% με προσωπικά κεφάλαια και το 15,1% με οικογενειακό δανεισμό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Καιρός Πύργος