FOLLOW US: facebook twitter

Στον Πύργο και όχι στην ΝΜ Κρεστένων η Μονάδα Άνοιας και Αλτσχάιμερ

Ημερομηνία: 09-02-2024 | Συντάκτης:

Σε φάση ολοκλήρωσης οι εργασίες στο κτίριο που θα στεγαστεί, στον παράδρομο της Ε.Ο. κοντά στις σχολές ΟΑΕΔ

Γράφει η Κική Κολοβέρου – kkoloverou@yahoo.gr


Στην πόλη του Πύργου, θα λειτουργήσει  τελικά, η Μονάδα Άνοιας και Αλτσχάιμερ, και όχι στους χώρους της Νοσηλευτικής Μονάδας Κρεστένων οι οποίοι είχαν παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό, και μάλιστα οι εργασίες στο κτίριο που θα στεγαστεί, στον παράδρομο της εθνικής οδού, κοντά στις σχολές του ΟΑΕΔ, βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης.

Η Μονάδα πρωτοσχεδιάστηκε το 2017 ως δημόσια δομή (και όχι ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και είχε πάρει έγκριση σκοπιμότητας αρχικά το 2018 ενταγμένη πλήρως στο ΓΝ Ηλείας και αφορούσε τη δημιουργία μονάδας Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για Ψυχογηριατρικούς ασθενείς. Η δημιουργία της ωστόσο «πάγωσε» και το θέμα επανήλθε το Δεκέμβριο του 2022, όπου και έλαβε άδεια σκοπιμότητας για να λειτουργήσει στο Νοσοκομείο Κ.Υ. Κρεστένων. Η άδεια αυτή, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου αφορούσε την ίδρυση Οικοτροφείου 15 ατόμων με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Alzheimer και συναφείς διαταραχές από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ», που λειτουργεί αντίστοιχες μονάδες σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Πριν μερικούς μήνες, το πλάνο για την δημιουργία της άλλαξε, αναζητήθηκε νέος χώρος και πριν λίγο καιρό, μισθώθηκε κτίριο στον παράδρομο της εθνικής οδού Πύργου- Πατρών μεταξύ των σχολών του ΟΑΕΔ και της διασταύρωσης των Λαστείκων. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Πρωινής» η Μονάδα θα είναι σύντομα έτοιμη να λειτουργήσει προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες υγείας σε όσους χρήζουν στήριξης σε απόλυτη συνεργασία με το δημόσιο σύστημα υγείας και ήδη έχει στελεχωθεί με τις απαιτούμενες ειδικότητες προσωπικού (Ψυχολόγου, Ψυχιάτρου, Κοινωνικού Λειτουργού, Νοσηλευτών, Γενικών Καθηκόντων, Διοικητικού, Εργοθεραπευτών) μετά από σχετική προκήρυξη.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας

Ειδικότερα, στο Οικοτροφείο, στο οποίο θα διαμένουν πάσχοντες από άνοια τελικού σταδίου θα παρέχονται υπηρεσίες ολιστικής φροντίδας των ιατρικών, συναισθηματικών, ψυχολογικών και πνευματικών αναγκών των πασχόντων και υπηρεσίες φροντίδας των οικογενειών τους. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που θα παρέχονται είναι:

1. Συνεχής ιατρική φροντίδα-νοσηλεία.

2. Εικοσιτετράωρη νοσηλευτική φροντίδα.

3. Παρηγορητική φυσικοθεραπεία.

4. Ομαδικά και ατομικά προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης και συμβουλευτικής για φροντιστές”.

O αριθμός των ωφελούμενων εξαρτάται από τον αριθμό και τη σύνθεση της θεραπευτικής ομάδας, καθώς και από το είδος των θεραπευτικών πράξεων που διενεργούνται.

Στο Οικοτροφείο του Πύργου για πάσχοντες από άνοια τελικού σταδίου θα παραπέμπονται άτομα από γιατρούς νευρολόγους ή ψυχιάτρους. Λόγω της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης δομής ο αριθμός των ωφελούμενων που μπορεί το Οικοτροφείο να φιλοξενήσει ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) άτομα.

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας θα λειτουργεί με βάση τις αρχές της τομεοποίησης και της κοινοτικής ψυχιατρικής, της προτεραιότητας της πρωτοβάθμιας φροντίδας, της Εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, της αποϊδρυματοποίησης, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας, καθώς και της πληροφόρησης και εθελοντικής αρωγής της κοινότητας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Φροντίδα στους φιλοξενούμενους

Στο Οικοτροφείο λοιπόν του Πύργου θα παρέχονται δυνατότητες στα άτομα με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Alzheimer και συναφείς διαταραχές να επιτύχουν ένα όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο ανεξάρτητης λειτουργίας τους στην κοινότητα.

Μέσω της παροχής συνεχούς φροντίδας στους φιλοξενούμενους της μονάδας, επιδιώκεται η:

  • Βελτίωση των κοινωνικών ικανοτήτων των ατόμων μέσω της αύξησης των κοινωνικών δεξιοτήτων τους
  • Διαρκής βελτίωση της λειτουργικότητας των ατόμων και ελαχιστοποίηση των ανικανοτήτων και μειονεξιών τους.
  •  Διασφάλιση της ποιότητας της ζωής και της αυτόνομης διαβίωσης στην κοινότητα.
  • Μείωση του στίγματος και των διακρίσεων.
  • Διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας.

Οι αποκαταστασιακοί στόχοι λειτουργίας του οικοτροφείου θα υλοποιηθούν με:

α. Τη συνεχή και σταθερή εφαρμογή προγραμμάτων που ωθούν το άτομο στην απόκτηση του μέγιστου δυνατού επιπέδου λειτουργικότητάς του.

β. Την ανάπτυξη προγραμμάτων που παρέχουν δυνατότητες για εκπαίδευση στα άτομα αυτά και στους φροντιστές τους.

 γ. Προγράμματα και δραστηριότητες που προωθούν και βοηθούν το άτομο να αποκτήσει δυνατότητες κριτικής και αξιολόγησης των δράσεων και των υπηρεσιών που του παρέχονται.

δ. Δράσεις που βοηθούν το άτομο στη διεκδίκηση και άσκηση των νομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του.

 ε. Προγράμματα ενθάρρυνσης της συμμετοχής στα κοινά.

στ. Προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου, την ενημέρωση για τις εξω-ιδρυματικές μορφές φροντίδας και την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους.

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

Σημειώνεται ότι την λειτουργία της Μονάδας έχει αναλάβει η ΑΜΚΕ «Ξένιος Ζευς» η οποία υλοποιεί αντίστοιχα προγράμματα Ψυχικής Υγείας και σε άλλες περιοχές της χώρας, με την χρηματοδότηση της, ύψους 730.000 ευρώ (σε 3 δόσεις) να είναι εξασφαλισμένη από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο των έργων «Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας».

Η υλοποίηση της δράσης έχει ήδη ξεκινήσει από την 01.12.2022 και έχει διάρκεια 18 μήνες και απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή ροή της χρηματοδότησης και την εκταμίευση της Β’ και Γ’ Δόσης είναι να έχουν υλοποιηθεί και τεκμηριωθεί οι απαραίτητες δράσεις και να τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις του φορέα λειτουργίας. Η πορεία της χρηματοδότησης εξαρτάται από την πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Μετά τη λήξη της περιόδου χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, οι δαπάνες των μονάδων θα καλύπτονται είτε από το ΕΣΠΑ 2021-2027 ή και από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας καθώς και κάθε άλλο πόρο που προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Καιρός Πύργος