FOLLOW US: facebook twitter

Προκήρυξη διαγωνισμού Νησίδων Ποιότητος 2024

Ημερομηνία: 17-10-2023 | Συντάκτης:

Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για μια Ανοικτή Κοινωνία προκηρύσσει τον πανελλήνιο διαγωνισμό ΝΗΣΙΔΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 2024 – τον δωδέκατο κατά σειρά διαγωνισμό

Ο διαγωνισμός αυτός έχει καθιερωθεί ως θεσμός και έχει επιτύχει την θετική αποδοχή των Μ.Κ.Ο. και της κοινωνίας.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται ανά διετία, για να υποστηρίξει ομάδες ανθρώπων που χωρίς επιδίωξη κέρδους, προβολής και υστεροβουλία, δραστηριοποιούνται δημιουργικά και αποτελεσματικά για τους αξιόλογους εθελοντικούς σκοπούς στους οποίους έχουν αφοσιωθεί.

Οι Νησίδες Ποιότητος συμβάλλουν στην υποστήριξη του εθελοντικού κινήματος και τα βραβεία έχουν απονείμει και τις ένδεκα προηγούμενες φορές στις νικήτριες πρωτοβουλίες και ομάδες, οι εκάστοτε Πρόεδροι της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Με αντικειμενική, προκαθορισμένη και διαφανή διαδικασία, επιλέγονται άτυπες ομάδες ή θεσμοθετημένες οργανώσεις πολιτών, που δεν είναι ακόμα ευρύτερα γνωστές αλλά προσφέρουν εθελοντικό έργο ποιότητας και λειτουργούν και ως δημιουργικά πρότυπα για την κοινωνία και ειδικότερα για την νέα γενιά.

Υψίστη αναγνώριση αποτελεί η επίδοση των βραβείων διά χειρός της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

π ρ ο σ κ α λ ο ύ ν τ α ι :

οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.K.O.) και οι οργανωμένες ομάδες συλλογικής δράσης πολιτών που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και δραστηριοποιούνται στους τομείς:

 • Αλληλεγγύης
 • Πρόνοιας φυσικού, πολιτιστικού ή κοινωνικού περιβάλλοντος
 • Προώθησης της ισότητας των φύλων, της ισότητας ευκαιριών
 • Προστασίας ζώων
 • Προώθηση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

να υποβάλουν αίτηση με την περιγραφή τους δράσης τους.

ΟΡΙΣΜΟΣ
Ως «Νησίδα Ποιότητας» νοείται η εθελοντική πρωτοβουλία, εκείνη που έχει ήδη διάρκεια δράσης και αναπτύσσει ποιοτική, συλλογική, καινοτόμο, μη κερδοσκοπική και μη ευρέως γνωστή δραστηριότητα και προέρχεται είτε από Μ.Κ.Ο. είτε από Εθελοντική Οργάνωση είτε από άτυπη Ομάδα.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ
Οι προϋποθέσεις που οφείλει να πληροί η υποψήφια ομάδα, είναι οι εξής:

1. Δραστηριότητα συλλογική:
Ως συλλογική θεωρείται η δραστηριότητα που καταβάλλεται από ομάδα ατόμων, έστω και αν είναι προφανής ο προεξάρχων ρόλος ενός προσώπου.

2. Δραστηριότητα ποιότητας και διάρκειας:
Η δραστηριότητα διακρίνεται από ήθος, υψηλή ποιότητα και αισθητική. Η υποψήφια ομάδα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη διάρκεια δράσης, τουλάχιστον ενός έτους, με χαρακτήρα συνέχειας και να μην αποτελεί αναλαμπή παραγωγής ποιοτικού μεν αλλά πρόσκαιρου έργου.
Για την διάρκεια δράσης θα πρέπει να υποβληθούν ανάλογα δικαιολογητικά.

3. Δραστηριότητα μη κρατική και μη κερδοσκοπική:
Η προς βράβευση δραστηριότητα δεν πρέπει να είναι κρατική και δεν πρέπει να έχει οικονομική εξάρτηση από τον ίδιο υποστηρικτή και χορηγό επί σειρά ετών.
Οι φορείς δεν πρέπει να αποκομίζουν κέρδη για τα διοικητικά στελέχη ή για τα μέλη τους.
Να αποδεικνύεται εγγράφως ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της υποψήφιας δραστηριότητας.

4. Δραστηριότητα καινοτόμος:
Καινοτόμος είναι η υποψήφια Νησίδα Ποιότητος της οποίας η δράση πληροί, ενδεικτικά, τα εξής: δυνατότητα συνεργασίας και συντονισμού με άλλες ομάδες, ικανότητα κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, δημιουργία επικοινωνιακών μηνυμάτων και άλλων πρακτικών για ανάπτυξη συνείδησης στον τομέα ενασχόλησής της.

5. Δραστηριότητα μη ευρέως γνωστή:
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα πρέπει να μην έχει ήδη τύχει, ακόμη, ευρείας αναγνώρισης. Δεν αποκλείεται η συμμετοχή φορέα που έχει ήδη τύχει δημοσίου επαίνου, αρκεί η βράβευση αυτή να μην έχει εξαντλήσει την αναγνώριση του έργου της ομάδας.


ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023.
Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά στα γραφεία της Κίνησης Πολιτών, στην παρακάτω διεύθυνση. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα πρέπει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο αυτής να είναι στη διάθεση της Κίνησης Πολιτών, εφόσον της ζητηθεί.


Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία
Για τον Διαγωνισμό «Νησίδες Ποιότητας 2021»
Σόλωνος 10/2ος όροφος
Αθήνα 106 73


Για συμπληρωματικές πληροφορίες: κυρία Ίνα Μπόθου
e-mail: contact kinisipoliton gr
τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7220 063


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ


Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφιοτήτων περιλαμβάνει:

1. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Ο έλεγχος της πρώτης φάσης διενεργείται από τριμελή Επιτροπή Ελέγχου Πληρότητας, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Κίνησης Πολιτών για μία Ανοικτή Κοινωνία και η οποία φέτος απαρτίζεται από τους:
Παναγιώτη Καρβούνη, πρόεδρο
Γιώργο Βεϊνόγλου, ειδικό γραμματέα
Ελένη Τζάκου, ταμία

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Αφορά το περιεχόμενο της πρότασης και διενεργείται από την Ελλανόδικη Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τους :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Ραφαήλ Μωυσής – επίτιμος πρόεδρος ΙΟΒΕ

ΜΕΛΗ (με αλφαβητική σειρά)

 • Χρήστος Αλεφάντης – διευθυντής συντάξεως του περιοδικού δρόμου «Σχεδία»
 • Σοφία Εφραίμογλου – αντιπρόεδρος, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, πρόεδρος ΕΒΕΑ
 • Νικόλαος Μπακατσέλος – πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΠΥΡΑΜΙΣ και πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
 • Σοφία Μυτηλιναίου-Δασκαλάκη – οικονομολόγος, πρόεδρος επιτροπής διοικητικού συμβουλίου για την βιώσιμη ανάπτυξη και για θέματα Sustainability ομίλου Μυτιληναίου
 • Αριστοτέλης Παντελιάδης – πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος METRO AEBE
 • Μαρία Πολύζου – πρώην αθλήτρια δρόμων αντοχής, πανελληνιονίκης και βαλκανιονίκης, σήμερα διευθύντρια του Μουσείου μαραθωνίου δρόμου και πρέσβειρα του Ελληνικού αθλητισμού
 • Κατερίνα Πραματάρη – αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα διοικητικής επιστήμης & τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Uni.fund partner

Οι υποψηφιότητες που θα προκριθούν, θα βραβευθούν από την Ελλανόδικη Επιτροπή σε επίσημη τελετή που θα λάβει χώρα τον Φεβρουάριο 2024.
Οι λεπτομέρειες για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής θα ανακοινωθούν εν καιρώ.
Όλοι όσοι συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, θα λάβουν έγγραφη απάντηση από την Κίνηση Πολιτών για μία ανοικτή κοινωνία για την επιλογή ή όχι και κάθε σχετική ενημέρωση για την διεξαγωγή.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον συμμετοχής σας στον Διαγωνισμό των Νησίδων Ποιότητος, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και ευόδωση στο έργο.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Καιρός Πύργος