FOLLOW US: facebook twitter

Αναθεώρηση σχεδίων πόλεων και οριοθετημένες ζώνες

Ημερομηνία: 11-07-2024 | Συντάκτης:

Η Πρωινή παρουσιάζει το προτεινόμενο Πολεοδομικό Πλάνο για τον δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Την αναθεώρηση και την ψηφιοποίηση των σχεδίων πόλεων σε Κυλλήνη και Ανδραβίδα, την επέκταση του οικισμού Στρούσι και την οριοθέτηση του παραλιακού οικισμού του Αγίου Παντελεήμονα Λεχαινών προτείνει μεταξύ άλλων το ΤΕΕ Ηλείας στην ανάδοχο κοινοπραξία που εκπονεί το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο στο βόρειο τμήμα του νομού.

Παράλληλα, χωρίζει τον καθορισμό συγκεκριμένων ζωνών για την άσκηση τουριστικής δραστηριότητας, αγροτικής παραγωγής κλπ καθώς την προστασία της αρχαιολογικής ζώνης της Γλαρέντζας. 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ -ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ – ΟΚ6

Απαιτείται η αναθεώρηση και ψηφιοποίηση του Σχεδίου Πόλεως Κυλλήνης λόγω της παλαιότητας ,της αδυναμίας εφαρμογής του, της επικάλυψης του ΓΠΣ με τις ζώνες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της περιοχής Γλαρέντζας (βλ.παρακάτω Ζώνη Β6-

Β7)

2. ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΟΚ7

Απαιτείται η αναθεώρηση και ψηφιοποίηση του Σχεδίου Πόλεως Ανδραβίδας λόγω της παλαιότητας της αδυναμίας εφαρμογής του.

3. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΥΣΙΟΥ – ΟΚ8

Προτείνεται η επέκταση των ορίων του οικισμού ανατολικά κατά τμήμα τέτοιο ώστε το όριο να εφάπτεται του υφιστάμενου ρέματος με σκοπό να ενταχθούν ολόκληρα τμήματα γεωτεμαχίων που αυτή τη στιγμή εμπίπτουν εν μέρει εντός και εν μέρει εκτός σχεδίου. Αφορά μικρής έκταση επέκταση η οποία δεν αφαιρεί επί της ουσίας γεωργική γη καθώς προστίθενται τμήματα γεωτεμαχίων που ήταν εν μέρει εντός οικισμού ούτως ώστε να συμπέσουν τα όρια του οικισμού με φυσικά όρια (ρέμα και οδοί).

4. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ – ΟΚ10

Προτείνεται η οριοθέτηση του παραλιακού οικισμού Αγίου Παντελεήμονα , ήδη κατηγοριοποιημένου ως Β.3.3.στο ΦΕΚ 107/Δ/23.2.1987.

5. ΖΩΝΗ Δ1

• Εκατέρωθεν της υφιστάμενης Εθνικής οδού Πατρών-Πύργου η οποία μετά την κατασκευή της νέας Ε.Ο. θα υποβαθμιστεί σε Τριτεύον Εθνικό δίκτυο ή Επαρχιακή οδό, σε πλάτος 300μ. ώστε να ταυτίζεται με το πλάτος της ζώνης που είχε η ΖΟΕ Γ4. Η ζώνη της Εθνικής οδού διατηρείται σε όλη την περιοχή του ΕΠΣ.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

• Βιοτεχνία χαμηλής όχλησης και επαγγελματικά εργαστήρια λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις λοιπές ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις (αποστάσεις από οικισμούς κλπ)

• Χονδρεμπόριο – Logistics

• Κέντρα αποθήκευσης και διανομής .Συσκευαστήρια αγροτικών

προϊόντων

• Γραφεία

• Εστιατόρια

• Κέντρα Διασκέδασης

• Κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας

• Αναψυκτήρια

• Χώροι συνάθροισης κοινού

• Εκθέσεις

• Εμπόριο – Υπεραγορές

• Στάθμευση αυτοκινήτων

• Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας.

• Πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων.

• Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων.

• Θερμοκήπια σε απόσταση βάσει των περιορισμών των Διατάξεων Προστασίας της Υπεραστικής Συγκοινωνίας για Εθνικό Δίκτυο (τουλάχιστον 30μ. από το όριο της οδού ή υποχρέωση «οπτικού αποκλεισμού» τους με ζώνη πρασίνου).

• Αθλητικές Εγκαταστάσεις

6. ΖΩΝΗ Δ8

• Εκατέρωθεν της Οδού Νεοχώριον – Κάστρο και σε πλάτος 150μ. έως τα όρια με την Αρχαιολογική Ζώνη Γ.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

• Καταστήματα

• Εστίαση

• Αναψυκτήρια.

• Κατοικία

• Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

• Πρατήρια παροχής Καυσίμων και ενέργειας

Προτείνεται ως αρτιότητα τα 4.000 τ.μ. κατά κανόνα.

Προτείνεται ως Σ.Δ. και Σ.Κ. τα προβλεπόμενα στον Ν.4759/2020(ΦΕΚ245/Δ/2020) και στις ισχύουσες διατάξεις της εκτός Σχεδίου Δόμησης. Περιορισμός στο ύψος έως 7.50μ. από το διαμορφωμένο έδαφος συν τη στέγη.

7. ΖΩΝΗ Δ9

• 1 – ζώνη-Εκατέρωθεν της Επαρχιακής Οδού Κόμβος E.O.-Κυλλήνη και σε πλάτος 200μ. από τον κόμβο της Εθνικής Οδού και τη ζώνη Δ1 έως τη Διασπορά Κυλλήνης και τον υπό μελέτη παραλιακό δρόμο. Προκύπτει ανάγκη σε χρήσεις βιοτεχνίας, ΚΑΔ (ΚΈΝΤΡΑ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΉΣ) και Χονδρεμπορίου (Logistics) λόγω της μεγάλης αγροτικής παραγωγής, της διασύνδεσης της Ε.Ο. με το Λιμένα της Κυλλήνης (Γραμμές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και ταυτόχρονα λόγω της έλλειψης σήμερα λοιπών υποδοχέων.

• 2-ζώνη – Ζώνη η οποία έχει ως δυτικό όριο την παράλληλη στα 150μ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ανδραβίδας-Λεχαινών και ανατολικό όριο το όριο της ζώνης Δ1.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

• Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

• ΚΑΔ (κέντρα αποθήκευσης και διανομής)

• Κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας

• Καταστήματα – Υπεραγορές

• Εστιατόρια

• Εστίαση

• Αναψυκτήρια.

• Αναψυχή – κέντρα διασκέδασης

• Κατοικία

• Toυριστικά

Προτείνεται ως αρτιότητα τα 4.000 τ.μ. κατά κανόνα.

Προτείνεται ως Σ.Δ. και Σ.Κ. τα προβλεπόμενα στον Ν.4759/2020(ΦΕΚ245/Δ/2020) και στις ισχύουσες διατάξεις της εκτός Σχεδίου Δόμησης.

8. ΖΩΝΗ Δ10

• 1. Ζώνη-Εκατέρωθεν της οδού Νεοχώριον – Παραλία Ράχης-Γλυκόριζας και σε πλάτος 150μ. έως το όριο της Τ1.

• 2-ζώνη – Εκατέρωθεν της οδού Μυρσίνη – Παραλία και σε πλάτος 150μ. έως το όριο της Τ1.

• 3-ζώνη – Εκατέρωθεν της οδού Λεχαινά-Άγιος Παντελεήμοντας (μαρίνα) και σε πλάτος 150μ. έως το όριο της Τ1.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

• Κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας

• Καταστήματα – Υπεραγορές

• Εστιατόρια

• Εστίαση

• Αναψυκτήρια.

• Αναψυχή – κέντρα διασκέδασης

• Κατοικία

• Τουρισμός

Προτείνεται ως αρτιότητα τα 4.000 τ.μ. κατά κανόνα.

Προτείνεται ως Σ.Δ. και Σ.Κ. τα προβλεπόμενα στον Ν.4759/2020(ΦΕΚ245/Δ/2020) και στις ισχύουσες διατάξεις της εκτός Σχεδίου Δόμησης.

9. ΖΩΝΗ Β6 – Ζώνη Προστασίας Αρχαιολογικού Χώρου Γλαρέντζας (ζώνη «Α»)

Προτείνεται η διατήρηση της συγκεκριμένης ζώνης Β6 των ΖΟΕ ούτως ώστε αυτή να ταυτίζεται με την αρχαιολογική ζώνη προστασίας.

– Προτείνεται η εφαρμογή των προτάσεων της 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Γεν. Δν/σης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς (έγγραφο με αρ. πρωτ.621/14.02.2014)

– Προτείνεται ο επακριβής προσδιορισμός της σε συντεταγμένες ούτως ώστε τα όρια της ζώνης να ταυτίζονται με αυτά του αρχαιολογικού χάρτη και να μην υπάρχει επικάλυψη με το ΓΠΣ Κυλλήνης.

10. ΖΩΝΗ Β7 – Ζώνη Προστασίας Αρχαιολογικού Χώρου Γλαρέντζας (ζώνη αναφερόμενη ως «Β»

– Προτείνεται ο επακριβής προσδιορισμός της σε συντεταγμένες ούτως ώστε τα όρια της ζώνης να ταυτίζονται με αυτά του αρχαιολογικού χάρτη και να μην υπάρχει επικάλυψη με το ΓΠΣ Κυλλήνης.

– Ως προς τους όρους δόμησης, προτείνεται η εφαρμογή των προτάσεων της της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Γεν.Δν/σης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς (έγγραφο με αρ. πρωτ.621/14.02.2014)

11. ΖΩΝΗ T1 – 1

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

Προτείνεται ο καθορισμός τουριστικής ζώνης «Τ1»

•ΖΩΝΗ από τον αιγιαλό δυτικά έως τον παραλιακό δρόμο και την Επαρχιακή Οδό Κάστρο-Κυλλήνη ανατολικά, νότια έως το όριο του ΟΤΑ Δ.Πήνειου και τη συνεχόμενη προτεινόμενη ζώνη Τ1 (Πρόταση ΤΕΕ για το ΕΠΣ εντός Δ.Πηνειού) βόρεια έως τις ζώνες Β7 και το ΓΠΣ Κυλλήνης (ΟΚ6).

Περιοχή που ουσιαστικά αφορά τα όρια της πρώην ζώνης Α1 των ΖΟΕ με μικρή προσθήκη τμήματος πλησίον του οικισμού Κυλλήνης και τμήματος της αρχαιολογικής ζώνης Γ.

Ως ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ προτείνονται:

– κύρια τουριστικά καταλύματα και οργανωμένες τουριστικές

κατασκηνώσεις

-μη κύρια τουριστικά καταλύματα

-εστιατόρια, αναψυκτήρια

– αθλητικές εγκαταστάσεις

– διαμορφώσεις πλαζ,

-αθλητικές εγκαταστάσεις

-κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

-κατοικία με σ.δ. κατά τα οριζόμενα της εκτός Σχεδίου Δόμησης.

Προτείνεται ως αρτιότητα τα 10 στρέμματα και κατά παρέκκλιση τα 4 στρέμματα για τα προϋφιστάμενα

• Προτείνεται ως Σ.Δ. και Σ.Κ. τα προβλεπόμενα στον Ν.4759/2020(ΦΕΚ245/Δ/2020) και στις ισχύουσες διατάξεις της εκτός Σχεδίου Δόμησης.

12. ΖΩΝΗ Γ4 – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

Προτείνεται ο καθορισμός ζωνών «Γ4» στις λοιπές περιοχές που δεν έχουν ενταχθεί σε μία από τις προηγούμενες ζώνες ή σε όρια οικισμού και με βορεινό σύνορο την προς κατασκευή παραλιακή οδό και συγκεκριμένα τον κλάδο που καταλήγει στην υφιστάμενη Ε.Ο. Πατρών-Πύργου.

• Προτείνονται ως Επιτρεπόμενες χρήσεις :

-Κατοικία μόνον στους κατ’επάγγελμα αγρότες έως 120 τ.μ.

-Γεωργοκτηνοτροφικά Κτίρια

-Μεταποιητικές εγκαταστάσεις και Κέντρα αποθήκευσης και διανομής

συναφείς με τη γεωργία

-Θερμοκήπια

13. ΖΩΝΗ Γ5 – Ζώνη Προστασίας (RAMSAR)

Προτείνεται ο καθορισμός ζώνης προστασίας στην περιοχή της ζώνης RAMSAR και να εφαρμοστούν οι όροι της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης του Πανεπιστημίου.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Καιρός Πύργος

olympia