FOLLOW US: facebook twitter

Επιμελητήριο Ηλείας: Στρατηγικές Συμμαχίες σε Αδριατική και Μεσόγειο

Ημερομηνία: 14-12-2017 | Συντάκτης:

Διεθνείς πρωτοβουλίες με ζητούμενο τη βιώσιμη ανάπτυξη

Το Επιμελητήριο Ηλείας έθεσε ως βασική προτεραιότητα να πρωταγωνιστήσει σε διεθνείς συνεργασίες και να μην μείνει ο φτωχός εταίρος που παρακολουθεί απλά τις εξελίξεις σε θέματα ανάπτυξης. Η δυναμικήτης δικτύωσης με πόλεις, που «αγκαλιάζουν» η Αδριατική και η Μεσόγειος, έγινε άμεσα κατανοητή από τη ηγεσία του Επιμελητηρίου Ηλείας και με σωστή στρατηγική κατάφερε να έχει σημαντική συμβολή σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Η αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του Νομού, όπως οι αρχαιολογικοί πόροι της Αρχαίας Ολυμπίας, της Αρχαίας Ήλιδας, του Επικούρειου Απόλλωνα και του Χλεμουτσίου, τα δύο λιμάνια του Κατακόλου και της Κυλλήνης και οι θαλάσσιοι φυσικοί πόροι, αποτέλεσε το βασικό στόχο για τους ανθρώπους του ΕΒΕ. Έτσι η δικτύωση και η συνεργασία με τις πόλεις της Μακροπεριφέρειας της Αδριατικής και του Ιονίου, καθώς και με το Δίκτυο των Μεσογειακών πόλεων του Συνδέσμου Μεσογειακών Εμπορικών – Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (ASCAME), έγινε μονόδρομος για την χάραξη και υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του Επιμελητηρίου.

Η Στρατηγική EUSAIR

Η εκπόνηση στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR) συμφωνήθηκε στις Βρυξέλλες, τη 19η Νοεμβρίου 2012, σε συνάντηση του Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής κ. Hahn και των Υπουργών Εξωτερικών των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδας, Ιταλίας, Σλοβενίας και Κροατίας και των γειτονικών χωρών, υποψηφίων/ δυνάμει υποψηφίων χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων, δηλαδή της Σερβίας, του Μαυροβουνίου, της Αλβανίας και της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης.

Η Στρατηγική EUSAIR εστιάζει στη θαλάσσια λεκάνη της Αδριατικής και στο Ιόνιο Πέλαγος και επικεντρώνεται σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος των περιφερειών των χωρών της περιοχής, είτε αυτά αφορούν σε προκλήσεις και ευκαιρίες στο χώρο εφαρμογής της στρατηγικής, είτε καλούνται να αντιμετωπίσουν κοινά προβλήματα και απειλές που αφορούν στην Αδριατική και το Ιόνιο. Η Στρατηγική βασίζεται στους εξής τέσσερις πυλώνες:

α) προώθηση καινοτόμου θαλάσσιας ανάπτυξης (γαλάζια ανάπτυξη, υδατοκαλλιέργειες, έρευνα και τεχνολογία για την μπλε οικονομία)

β) συνδεσιμότητα της περιοχής τόσο δια των θαλασσίων οδών, όσο και των αγροτικών περιοχών και της ενδοχώρας με τις παράκτιες περιοχές, δίκτυα και ζητήματα ενέργειας

γ) διατήρηση, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος με ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την προστασία και διατήρηση των οικοσυστημάτων της περιοχής και

δ) αύξηση της ελκυστικότητας της περιφέρειας με την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και τη διαμόρφωση μιας κοινής αναγνωρίσιμης ταυτότητας (branding) της μακρο-περιφέρειας.

Ως οριζόντια ζητήματα εξετάζονται η έρευνα και η καινοτομία σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η δημιουργία και ανάπτυξη διαχειριστικών/ διοικητικών ικανοτήτων (capacitybuilding).

Σημαντική στιγμή για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για τον Νομό Ηλείας ήταν πρώτη συνάντηση των Fora των Επιμελητηρίων, των  Πόλεων και των Πανεπιστημίων της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής- Ιονίου, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2016 στην Αρχαία Ολυμπία. Η αποτελεσματική υλοποίηση της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR), κυριάρχησε στις συνεδριάσεις της πρώτης αυτής συνάντησης, καθώς και η παρουσίαση της λειτουργίας των τριών Fora της μακροπεριφέρειας. Το τριήμερο συνέδριο τίμησε με την παρουσία του ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξηςκ. Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και στην αναγκαιότητα υλοποίησης των αρχών της στρατηγικής EUSAIR. Η ισχυρή παρουσία του Επιμελητηρίου Ηλείας αποτυπώθηκε στα συμπεράσματα του συνεδρίου καθώς και στη διαπίστωση του προέδρου κ. Κώστα Νικολούτσου για την συνεργασία των πόλεων σε τρία επίπεδα: Επιμελητήρια, Αυτοδιοίκηση και Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Αυτή η συνεργασία σφραγίζεται από την ιστορική αξία της Ολυμπίας, ως ο τόπος της υπογραφής του πρώτου συμφώνου συνεργασίας.

Στο Φόρουμ Επιμελητηρίων – Πόλεων Αδριατικής – Ιονίου στην Πεσκάρα οΠρόεδρος του ΕΒΕ Ηλείας εκπροσωπεί την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και μιλά για την Ολυμπία

Το Επιμελητήριο Ηλείας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Κώστας Νικολούτσος ο οποίος ταυτοχρόνως εκπροσωπούσε και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, ο β΄Αντιπρόεδρος Κώστας Λεβέντης και ο Δ/ντής του Επιμελητηρίου Ηλείας Γιάννης Αντωνόπουλος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Φόρουμ, συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν τα μοντέλα διακυβέρνησης, την χάραξη στρατηγικών καθώς και τον σχεδιασμό και την σύναψη εδαφικών συνεργειών στο πλαίσιο της Μακροπεριφέρειας.

Ανάμεσα στις βασικές ενότητες, ήταν η «Γαλάζια ανάπτυξη», η Περιφερειακή Διασύνδεση και τα λιμάνιαως τουριστικές πύλες των πόλεων, η ποιότητα του Περιβάλλοντος και της Γεωργίας, ο Αειφόρος Τουρισμός και η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Κώστας Νικολούτσος ανέπτυξε το θέμα «Η εμπειρία της πόλης της Ολυμπίας», ως εισηγητής στην ιδιαίτερα σημαντική ενότητα με θέμα «Η πολιτιστική κληρονομιά και ο τουρισμός ως ανταγωνιστικός μοχλός ανάπτυξης» .Στην ομιλία του, ο κ. Νικολούτσος ενημέρωσε τους συνέδρους και για το ζήτημα που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια με την χρήση μη Ολυμπιακών Φλογών σε επίσημες διοργανώσεις του Ολυμπιακού Κινήματος το οποίο δημιουργεί σοβαρές παρενέργειες  και επιπτώσεις εις βάρος του αυθεντικού παγκοσμίου συμβόλου.

Στο κλείσιμο της εισήγησης του, κατατέθηκε ψήφισμα με προτάσεις για την οριστική και ιστορικά αποδεκτή  αντιμετώπιση του ζητήματος, επ’ ωφελεία του Ολυμπιακού Κινήματος, το οποίο έγινε δεκτό ομοφώνως από τους συμμετέχοντες στο Φόρουμ.

Το Επιμελητήριο Ηλείας έχει ήδη προωθήσει το Ψήφισμα υπέρ της Ολυμπιακής Φλόγας στο Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας, και προσφέρει την αμέριστη συμπαράστασή του στις προσπάθειες διευθέτησης  του προβλήματος και στις ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων του τόπου.

Σύνδεσμος Μεσογειακών Εμπορικών – Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (ASCAME)

Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Κώστας Νικολούτσοςκαι ο Βασίλης Κορκίδης πρόεδρος του ΕΒΕ Πειραιά, πριν λίγες μέρες, εκπροσώπησαν την Ελλάδα σε μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις και ειδικότερα στη Γενική Συνέλευση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων και επιχειρηματικών αντιπροσώπων του δικτύου ASCAME.

 «Οι προκλήσεις στη Μεσόγειο για την Επιχειρηματικότητα».

Πρόκειται ειδικότερα για το Σύνδεσμο Μεσογειακών Εμπορικών – Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (ASCAME), ένας μη κερδοσκοπικός διεθνής οργανισμός που υπερασπίζεται τα συμφέροντα εκατομμυρίων επιχειρήσεων από 23 Μεσογειακές χώρες. Η συνέλευση έγινε στο πλαίσιο της 11ης MedaWeek 2017 στη Βαρκελώνη, όπου οι κ.κ. Κορκίδης και Νικολούτσος από πλευράς Ελλάδας υπήρξαν κύριοι ομιλητές με θέμα «Μεσογειακά Λιμάνια: CaseStudies and SuccessStories», αναδεικνύοντας τις επιδόσεις των λιμανιών της χώρας μας.

Προκλήσεις Ανταγωνισμού

Να σημειωθεί ότι η παρουσία του Προέδρου του ΕΒΕ Ηλείας κ. Νικολούτσου όσο και τον κ. Κορκίδη, χαρακτηρίσθηκαν σημαντικές καθώς, το ASCAME τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών, εργάζεται ενεργά προκειμένου να παράσχει εργαλεία ικανά να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα εμπορικά επιμελητήρια και οι μεσογειακές ΜΜΕ σε ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον και είναι ένας βασικός παράγοντας στην περιοχή της Μεσογείου με ένα καινοτόμο όραμα για την περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση, προσφέροντας λύσεις στον ιδιωτικό τομέα και διάμεσο ενεργειών, δράσεων και παρεμβάσεων επιδιώκει:

  • Μια στενή συνεργασία με τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς της περιοχής της Μεσογείου.
  • Την προώθηση των περιφερειακών και διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων.
  • Την συμμετοχή σε επιχορηγούμενα σχέδια ευρωμεσογειακής συνεργασίας.

Όπως τονίσθηκε μάλιστα η Μεσόγειος τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει μεγάλες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές μετατοπίσεις, με αποτέλεσμα την εμπορική περιφερειακή αβεβαιότητα. Οι αλλαγές αυτές αποτελούν ευκαιρία για τις επιχειρήσεις σε όλη την περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου ώστε να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τη διασυνοριακή συνεργασία. Ειδικότερα πρέπει να πραγματοποιηθούν επιπλέον δράσεις και ενέργειες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ώστε να κατακτηθούν και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες, οι προοπτικές, που προσφέρει η Μεσόγειος με την περιφερειακή ποικιλομορφία της.

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Επιμελητηρίου Ηλείας αποτελεί δέσμευση και για τη νέα θητεία. Η εμπειρία από τις διεθνείς επαφές, η αναγνώριση της σημαντικότητας της περιοχής του Νομού Ηλείας στις στρατηγικές συμμαχίες Αδριατικής και Μεσογείου, οι δρομολογημένες εξελίξεις στους επόμενους μήνες και η παρουσία του προέδρου του κ. Κώστα Νικολότσου σε αυτά, εγγυόνται ουσιαστικά αποτελέσματα στις καινοτόμες και βιώσιμες δράσεις του Επιμελητηρίου.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Καιρός Πύργος