FOLLOW US: facebook twitter

Ξεσηκωμός ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο

Ημερομηνία: 21-09-2023 | Συντάκτης:
Κατηγορίες: Slide, Κοινωνία, Νέα

Κινητοποιήσεις σήμερα από τα Πρωτοβάθμια Σωματεία Ηλείας και το Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας

  • Απεργιακές συγκεντρώσεις στις 10 το πρωί στην κεντρική πλατεία Πύργου και στις 9 στο Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας

Επιμέλεια: Κική Κολοβέρου


Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί σήμερα η χώρα αλλά και η Ηλεία καθώς κατατίθεται στην Βουλή το εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολλούς εργασιακούς κλάδους.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει προκηρύξει 24ωρη Πανεργατική Πανελλαδική Απεργία, ενάντια στο νέο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, με τα Πρωτοβάθμια Σωματεία της Ηλείας και το Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας να έχουν προγραμματίσει κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις στις δυο πόλεις.

Συγκεκριμένα, τα σωματεία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα θα πραγματοποιήσουν απεργιακή συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Πύργου στις 10 το πρωί ενώ στην Αμαλιάδα αντίστοιχη κινητοποίηση θα γίνει στις 9 το πρωί μπροστά από το Εργατικό Κέντρο με στόχο την υπεράσπιση της 8ωρης πενθήμερης εργασίας, της ελεύθερης και δημοκρατικής συνδικαλιστικής δράσης και την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων και των οικογενειών τους με γενναίες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.

Οι εργαζόμενοι απαιτούν την απόσυρσή του νέου εργασιακού νομοσχεδίου και καλούν όλους τους πολίτες να πάρουν μέρος στις συγκεντρώσεις σε Πύργο και Αμαλιάδα.

Τα σωματεία που συμμετέχουν στην σημερινή απεργιακή κινητοποίηση στον Πύργο είναι τα εξής :
Συνδικάτο οικοδομών νομού Ηλείας, Ιδιωτικοί υπάλληλοι Πύργου, Σύλλογος Υπαλλήλων περιφερειακής ενότητας Ηλείας, Σύλλογος εργαζομένων Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Ζαχάρως, ΕΛΜΕ Ηλείας, ΣΕΠΕ Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας, Σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ Πρωτοδικείο Αμαλιάδας, Σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων Πύργου, Σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων Κάστρου – Κυλλήνης, ΕΔΟΠ ΔΕΗ, Σωματείο Εργαζομένων στην Τριανταφυλλιά, Συνταξιούχοι ΙΚΑ Πύργου, Σύλλογοι Εργαζομένων Νοσοκομείων Πύργου και Αμαλιάδας, Σωματείο ΟΑΕΕ Πύργου και στην Αμαλιάδα τα Σωματεία μέλη του Εργατικού Κέντρου.


Τροπολογία με αστερίσκους για τις τριετίες

Κατατέθηκε την  Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023, τροπολογία στο εργασιακό νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία από 1.1.2024 αίρεται το πάγωμα των τριετιών.

Ειδικότερα:

A) Η προϋπηρεσία κάθε εργαζομένου, που είχε προσληφθεί πριν από την 14η.2.2012, όπως η προϋπηρεσία αυτή είχε διαμορφωθεί τη 14η.2.2012 οπότε και ανεστάλη η συμπλήρωσή της, συνεχίζει να συμπληρώνεται μετά από την 1η.1.2024.

B) Η προϋπηρεσία κάθε εργαζομένου, που προσλήφθηκε μετά από την 14η.2.2012, ξεκινά να συμπληρώνεται μετά από την 1η.1.2024.

Πάντως, περισσότερες αυξήσεις δηλαδή θα δοθούν το 2027, με την τροπολογία να σημειώνει πως αν από την 1η.1.2027, το ποσοστό της ανεργίας υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%), και μέχρι να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του δέκα τοις εκατό (10%), τότε η ρύθμιση αναστέλλεται και πάλι αυτοδικαίως.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην τροπολογία:

1. Από την 1η.1.2024 αίρεται η αναστολή της ισχύος διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας, η οποία επιβλήθηκε με το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 6/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 38), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 (Α’ 28).

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1, των οποίων η αναστολή αίρεται, ισχύουν τα εξής: α) Η προϋπηρεσία κάθε εργαζομένου, που είχε προσληφθεί πριν από την 14η.2.2012, όπως η προϋπηρεσία αυτή είχε διαμορφωθεί τη 14η.2.2012 οπότε και ανεστάλη η συμπλήρωσή της, συνεχίζει να συμπληρώνεται μετά από την 1η.1.2024. β) Η προϋπηρεσία κάθε εργαζομένου, που προσλήφθηκε μετά από την 14η.2.2012, ξεκινά να συμπληρώνεται μετά από την 1η.1.2024.

3. Ειδικώς για την προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας σε όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας, που έχει διανυθεί σε οποιοδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα πριν από την 14η.2.2012 και μετά από την 1η.1.2024. Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής: α) Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις (3) τριετίες και συνολικά σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία εννέα (9) ετών και άνω. β) Για τους εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι (6) τριετίες και συνολικά τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία δεκαοκτώ (18) ετών και άνω.

4. Αν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές είναι υπέρτερες των νόμιμων αποδοχών, οι αυξήσεις, οι προσαυξήσεις και τα ποσά εν γένει που προκύπτουν από την εφαρμογή των παρ. 1 έως 3, συμψηφίζονται με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ καταβαλλόμενων και νόμιμων αποδοχών, με την καταβολή της οποίας εξοφλούνται ολοσχερώς ή μερικώς.

5. Για το χρονικό διάστημα από την 14η.2.2012 έως και την 31η.12.2023 καμία αξίωση δεν γεννάται, ούτε οφείλονται αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως αναφέρονται στις παρ. 1, 2 και 3, ούτε επιτρέπεται να υπολογιστεί προϋπηρεσία που έχει διανυθεί από την 14η.2.2012 έως και την 31η.12.2023.

6. Από την 1η.1.2027, αν το ποσοστό της ανεργίας υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%), και μέχρι να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του δέκα τοις εκατό (10%), αναστέλλεται αυτοδικαίως η ισχύς των διατάξεων που αναφέρονται στην παρ. 1. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Καιρός Πύργος