FOLLOW US: facebook twitter

Όχημα ο άξονας “Κατάκολο-Ολυμπία”

Ημερομηνία: 24-05-2016 | Συγγραφέας:
Κατηγορίες: Νέα, Οικονομία

oxe-perifereiako

Αναβάθμιση, ανάδειξη και αναζωογόνηση δύο σημαντικών πόλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

Στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής χωρικών επενδύσεων σε δύο σημαντικούς αναπτυξιακούς πόλους για τη Δυτική Ελλάδα, στις περιοχές «Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας» και «Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού», προχωρά η Περιφέρεια με την έγκριση Συμφώνων Συνεργασίας για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) για άλλες χωρικές στρατηγικές, με τους αντίστοιχους Δήμους Ι.Π. Μεσολογγίου και Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας.

«Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης και συντονισμού επενδύσεων στις επιλεγμένες περιοχές. Σκοπός μας είναι, με λίγα λόγια» όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας στη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου «να συνεργαστούν οι Δήμοι, η Περιφέρεια, οι φορείς και να ετοιμάσουμε ένα πλαίσιο στοχευμένων παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής και στην προστασία του περιβάλλοντος».

oxe-perifereiako2

Συγκεκριμένα, στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκαν τα Σύμφωνα Συνεργασίας που θα υπογραφούν μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για άλλες χωρικές στρατηγικές στην περιοχή της «Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού», καθώς και αυτό με τους Δήμους Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για άλλες χωρικές στρατηγικές στην ευρύτερη περιοχή του «Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας».

«Συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε δράσεις, έργα, προγράμματα για τους πολίτες της Περιφέρειάς μας και στόχος μας είναι αυτός ακριβώς. Να υλοποιούμε και να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής τους. Φυσικά δε σταματούμε να διεκδικούμε το καλύτερο δυνατό για την περιοχή μας» κατέληξε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας, συμπληρώνοντας πως «φροντίζουμε με το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020  σε κάθε γωνιά της Περιφέρειάς μας να δοθεί αναπτυξιακή πνοή. Εκτός από τα σημεία που θα γίνουν ΒΑΑ και ΟΧΕ υπάρχει ήδη στοχευμένο πρόγραμμα για αστικές αναπλάσεις όλων των πόλεων, καθώς και αναπλάσεις σε χωριά από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξη. Άρα όχι μόνο δεν αδικείται κανείς, αλλά αντιθέτως το πρόγραμμα τους βοηθά όλους».

oxe-map

«Άξονας Κατάκολο – Αρχαία Ολυμπία»

Η χωρική οργάνωση της επανεκκίνησης της ανάπτυξης συνδέεται με τη στροφή στο νέο πρότυπο που επιβάλλει το ΠΕΠ, ενισχύοντας μεν τις υφιστάμενες παραγωγικές δομές αλλά δημιουργώντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες ανασυγκρότησής του προς αύξηση της προστιθέμενης αξίας και συνέργια των επιμέρους παραγωγικών δομών. Η χωρική διάσταση του αναπτυξιακού πρότυπου αντανακλάται στην ΟΧΕ της Ηλείας στον Άξονα Κατάκολο- Πύργος – Αρχαία Ολυμπία.

Ο αναπτυξιακός πόλος της ευρύτερης περιοχής Πύργου – Αμαλιάδας διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα στον πολιτισμό (διεθνούς σημασίας μνημεία, όπως η Αρχαία Ολυμπία, η Αρχαία Ήλιδα και τον Επικούρειο Απόλλωνα), στον ειδικό και εναλλακτικό τουρισμό, στον αθλητισμό, με σημαντικά λιμάνια (Κατάκολο στην κρουαζιέρα και Κυλλήνη), διεθνούς σημασίας υγροτόπους, με προστατευόμενα τοπία διεθνούς και εθνικής σημασίας, ιαματικές πηγές, στη γεωργία και με δυνατότητες εξειδίκευσης στη βιολογική γεωργία και στην παραγωγή ενέργειας.

Το όραμα λοιπόν την στρατηγικής αυτής είναι:

«Η παραγωγική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας  μέσω της ανάδειξης της παγκόσμιας ταυτότητάς της, με γνώμονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον».

Δύο είναι οι Αναπτυξιακοί Στόχοι (με τους ειδικούς τους στόχους) που θα επιτευχθούν με την ΟΧΕ:

  1. Συνολική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας ως προορισμού, μέσω της διαμόρφωσης ενός συνολικού προϊόντος εμπειρίας υψηλού επίπεδου για τον επισκέπτη.
  • Μέσω αύξησης της ελκυστικότητας της περιοχής

Ο στόχος της αύξηση της ελκυστικότητας της  περιοχής αφορά τη διασφάλιση και διεύρυνση των προϋποθέσεων επισκεψιμότητας και διαμονής στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, συμπεριλαμβανομένου και του Πύργου. Σε ότι αφορά τον τουρισμό, η ελκυστικότητα της περιοχής συνδέεται άμεσα με τη συνολική διαμόρφωση μιας ενιαίας ταυτότητας της περιοχής η οποία θα μπορεί να εκφραστεί στα μέσα και κανάλια προώθησης (ηλεκτρονικά μέσα, άλλα εμπορικά και τουριστικά κανάλια) αλλά και στον ίδιο το χώρο της περιοχής παρέμβασης (γεγονότα και εκδηλώσεις, σημάνσεις , διαμόρφωση διαδρομών κλπ.). Σε ότι αφορά την ταυτότητα, επισημαίνεται ιδιαιτέρως η προστιθέμενη αξία για το σύνολο της Περιφέρειας από την ύπαρξη ενός «σήματος» (brand) της εμβέλειας και αναγνωρισιμότητας της Αρχαίας Ολυμπίας.

  • Μέσω αξιοποίηση του πολιτισμού ως στοιχείου κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Η στρατηγική ΟΧΕ επιδιώκει να αναδείξει τον τουρισμό και τον πολιτισμό ως σημαντικά στοιχεία για την κοινωνική ενσωμάτωση αντί για παράγοντες αποκλεισμού, όπως μπορεί να έχουν λειτουργήσει μέχρι σήμερα.

  1. Διαμόρφωση ενός συνεκτικού και εξωστρεφούς παραγωγικού συστήματος στους τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης, για την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης άξιας.
  • Μέσω στήριξης της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, σε τομείς προτεραιότητας για την περιοχή, ειδικά μέσω συνεργατικών σχηματισμών.

Η στρατηγική ΟΧΕ σε ότι αφορά την επιχειρηματικότητα, επικεντρώνεται στην ενθάρρυνση και στήριξη τοπικών και‐υπό προϋποθέσεις‐ υπερτοπικών επιχειρηματικών δικτυώσεων. Η επιδιωκόμενη στήριξη επιχειρηματικών διασυνδέσεων (clusters) επικεντρώνεται σε διασυνδέσεις με απτό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την οικονομία της περιοχής

  • Μέσω Βελτίωσης της απασχολησιμότητας.

Ενίσχυσης, δηλαδή της απασχόλησης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για στήριξη των δυναμικών και αναδυόμενων τομέων της οικονομίας της περιοχής, οι οποίοι και αναμένεται να έχουν την μεγαλύτερη συμμετοχή στην περιφερειακή ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης. Οι τομείς αυτοί Εφαρμογή ΟΧΕ αναφέρονται σε όλο το εύρος του αγροδιατροφικού τομέα και στην αξιοποίηση ευκαιριών απασχόλησης που δημιουργούνται.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μικρές Ιστορίες Μαγειρικής
Όλα τα Ένθετα
Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ