FOLLOW US: facebook twitter

Τέσσερις δήμοι στην οριοθέτηση της σεισμόπληκτης ζώνης

Ημερομηνία: 18-08-2016 | Συγγραφέας:
Κατηγορίες: Νέα, Οικονομία

seismos-krestena-georgiopoulos

Μετά το σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου στην Φρίξα Κρεστένων

– 80% δωρεάν κρατική αρωγή και 20% άτοκο τραπεζικό δάνειο

Αναρτήθηκε με τις υπογραφές όλων των συναρμόδιων υπουργών χθες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η κανονιστική πράξη για την οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2016 στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Στην απόφαση οριοθέτησης περιλαμβάνονται τέσσερις δήμοι του νομού, ενώ η στεγαστική συνδρομή αφορά σε δωρεάν κρατική αρωγή κατά το 80% και 20% άτοκο δάνειο από τις τράπεζες.

seismos-krestena

Η οριοθέτηση
Στην οριοθέτηση της σεισμόπληκτης ζώνης περιλαμβάνονται ολόκληρος ο δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας στις τοπικές κοινότητες Άσπρων Σπιτιών, Βασιλακίου, Ηρακλείας, Λούβρου, Πλατάνου, Λαμπείας και Ορεινής, ο δήμος Ζαχάρως με ολόκληρη τη Δημοτική Ενότητα Φιγαλείας και τις τοπικές κοινότητες Νέας Φιγαλείας και Πετραλώνων, ο δήμος Πύργου με τις τοπικές κοινότητες Ανεμοχωρίου και Βαρβάσαινας.
Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2016, που έπληξε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, αναλαμβάνει ο Τομέας Αποκατάστασης Πυροπλήκτων Ν. Ηλείας (Τ.Α.Π. Ν. Ηλείας). Ο ιδιοκτήτης (ή όλοι οι συνιδιοκτήτες σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή ο ειδικός διαχειριστής σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας ) κτιρίου που έχει πληγεί από το σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2016, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται σε σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή, εντός προθεσμίας δέκα οκτώμηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης.
Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και για χρονικό διάστημα έως ένα έτος.

Τα βασικά σημεία της απόφασης

Στις περιοχές που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από τον προαναφερόμενο σεισμό. Δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι την ημέρα του συμβάντος έχουν την πλήρη ή τη ψιλή κυριότητα κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από το συμβάν και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, κάθε ιδιοκτήτης είναι δικαιούχος κατά το ποσοστό της ιδιοκτησίας του επί του οικοπέδου. H Σ.Σ. συνίσταται από 80% Δωρεάν Κρατική Αρωγή που χορηγείται από την αρμόδια 5/15 Υπηρεσία και από 20% Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) για τους δικαιούχους δανειολήπτες που χορηγείται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα.

Σε περίπτωση που στον ίδιο ιδιοκτήτη ανήκαν την ημέρα του σεισμού, περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες λειτουργικά ανεξάρτητες ως προς τη χρήση, είτε αυτές αποτελούν διηρημένες ιδιοκτησίες, είτε όχι, Δ.Κ.Α. δικαιούται μόνο για μία από αυτές, την οποία επιλέγει ο ίδιος με Υπεύθυνη Δήλωσή του. Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες χορηγείται το σύνολο της Σ.Σ. εξ ολοκλήρου υπό μορφή Α.Δ.
Για κατοικίες, αποθήκες (εκτός των επαγγελματικών αποθηκών), στάβλους, αγροτικά κτίρια καθώς και αγροικίες εποχιακής χρήσης, χορηγείται Σ.Σ. με ανώτατο όριο εμβαδού τα 150 τ.μ. ανά λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
Για ανεξάρτητους βοηθητικούς χώρους κατοικίας που συμπληρώνουν τη λειτουργικότητά της (χώροι υγιεινής, μαγειρεία) χορηγείται Σ.Σ. για εμβαδόν μέχρι 6 τ.μ. και με ανώτατο όριο συνολικού εμβαδού κατοικίας και βοηθητικού χώρου τα 150 τ.μ..
Για Ιερούς Ναούς, χορηγείται Σ.Σ. επί του συνόλου του εμβαδού του κτιρίου.
Για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κτηνοτροφικές μονάδες, επαγγελματικές αποθήκες καθώς και κτίρια κοινωφελούς χρήσης, που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή σε Σωματεία, το εμβαδόν (εάν είναι πάνω από 150 τ.μ.) θα διαιρείται σε τμήματα των 150 τ.μ. Το προκύπτον τελικώς, μετά την ως άνω διαίρεση, υπόλοιπο τμήματος, αν έχει εμβαδόν μέχρι και 50 τ.μ. θα αμελείται, ενώ αν είναι πάνω από 50 τ.μ., τότε θα χορηγείται Σ.Σ. ανάλογα με το εμβαδόν του.
Κάθε τμήμα με εμβαδόν 150 τ.μ. αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία λειτουργικά ανεξάρτητη. Ως εκ τούτου για το πρώτο τμήμα η Σ.Σ. θα αποτελείται κατά 80% από Δ.Κ.Α. και κατά 20% από Α.Δ., ενώ για τα υπόλοιπα τμήματα μόνο από Α.Δ..
Για κτίρια, που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα μόνο η όψη, χορηγείται Σ.Σ. με ανώτατο όριο εμβαδού τα 150 τ.μ. ανά λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
 Για κτίρια, που είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα στο σύνολό τους, χορηγείται Σ.Σ. επί του συνόλου του εμβαδού του κτιρίου.
Στις περιπτώσεις που δε χορηγείται στο δικαιούχο δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα ή ο ίδιος δεν επιθυμεί τη λήψη του, δύναται να λάβει μόνο την Κρατική Αρωγή από την αρμόδια Υπηρεσία.

mpalioukos

Να προετοιμαστούν έγκαιρα καλεί τους δικαιούχους ο Σ. Μπαλιούκος

Ευχάριστα παρά τις καθυστερήσεις δέχθηκε ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων Σάκης Μπαλιούκος την απόφαση που επιτέλους αναρτήθηκε με τις υπογραφές των συναρμόδιων υπουργών στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
“Καθυστερήσαμε αλλά αυτοί είναι οι ρυθμοί της Ελληνικής Πολιτείας. Κατά συνέπεια κάνουμε έκκληση στους ανθρώπους κατά προτεραιότητα, που έχουν υποστεί ζημιές να αρχίσουν να ετοιμάζονται. Η απόφαση μας δίνει τη δυνατότητα μιας αξιοπρεπούς κίνησης επάνω στον τομέα αυτό. Το 80% δωρεάν αρωγή σε δύο δόσεις και το 20% άτοκο δάνειο αφού εξασφαλίσουμε τράπεζα που να είναι διαθέσιμη να το δώσει και αυτό είναι θέμα συζήτησης του δήμου. Και αύριο στην Αθήνα θα είμαι για αυτά τα θέματα συζήτησης με το υπουργείο να επιβληθεί στις τράπεζες να ανταποκριθούν σε αυτή την ανάγκη. Διότι η καθυστέρηση εξανέμισε ότι οικονομία είχε μείνει, γιατί είχαμε καλή παραγωγή ελιάς. Όποια χρήματα είχαν οι άνθρωποι σε αυτό το διάστημα σίγουρα καταναλώθηκαν. Δεν εκμεταλλευτήκαμε το πλεονέκτημα το οποίο είχαμε και φώναζα στο υπουργείο προκειμένου να κινηθούν νωρίτερα οι διαδικασίες αυτές. Και επειδή πλησιάζει ο χειμώνα και τα σπίτια που έχουν πληγωθεί και αναιρούν την δυνατότητα χρήσης στον ιδιοκτήτη, πρέπει να κινηθούμε τάχιστα. Έκκληση στους πολίτες να στρατευτούν σε αυτό το ανελαστικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε τους επόμενους μήνες. Και έκκληση στην Πολιτεία να σταματήσει τις περαιτέρω καθυστερήσεις. Αυτά τα οποία είναι να δρομολογηθούν να δρομολογηθούν, να διευκολυνθεί η περιοχή γιατί επηρέασε ο σεισμός οικονομικά, μια μικρή ζώνη και βάζει τους ανθρώπους σε μια διεργασία αναζήτησης πόρων να επισκευάσουν το κύριο αγαθό που έχουν την κατοικία τους. Εκτιμώ πως θα κυλήσουν ομαλά τα πράγματα, με σύνεση όπως πρέπει και όπως κινείται πάντα η περιοχή μας. Μένει το υπουργείο να στελεχώσει τις υπηρεσίες που πρέπει να κινήσουν αυτά τα θέματα και να προχωρήσουμε ομαλά” σχολίασε ο κ. Μπαλιούκος που τόνισε πως σήμερα θα επισκεφθεί τα αρμόδια υπουργεία για τις λεπτομέρειες που αφορούν στην υλοποίηση της απόφασης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μικρές Ιστορίες Μαγειρικής
Όλα τα Ένθετα
Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων