FOLLOW US: facebook twitter

«Απίστευτο και όμως αληθινό: 2 προϋπολογισμοί 2016»

Ημερομηνία: 07-09-2016 | Συγγραφέας:
Κατηγορίες: Αγροτικά, Νέα

toev

Καταγγελίες από την Ομάδα Τριπτόλεμος για τον ΤΟΕΒ Πελοπίου

Η  έλλειψη ελέγχου, -τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια-, έχει οδηγήσει σε τέτοιο σημείο τα πράγματα, που η διοίκηση του ΤΟΕΒ Πελοπίου,  για το 2016, συντάσσει δυο  σχέδια προϋπολογισμών, και  τους παρουσιάζει κατά περίπτωση. Ένα σχέδιο πήγε για ‘προέγκριση’  στον εποπτεύοντα Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Άλλο όμως, είναι εκείνο που δίνεται στα μέλη, ως σχέδιο που εγκρίθηκε από το ΔΣ. Οι δυο προϋπολογισμοί, διαφέρουν ως προς το συνολικό ποσό αλλά και σε επιμέρους ποσά. Έχουν τον ίδιο αριθμό απόφασης, και την ίδια ημερομηνία 2/11-02-2016.

Οι διαφορές ανάμεσα στους δυο προϋπολογισμούς, (που και τους δυο τους έχουν υπογράψει τα μέλη του ΔΣ) δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να αποδοθούν στην τύχη, ούτε σε τυπογραφικό λάθος, (αφού πρόκειται για 18 διαφορετικά ποσά!!!) Είναι φανερό  ότι κάποιο από τα δύο σχέδια, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ποιο όμως εφαρμόζεται στην πράξη; Μήπως ένας συνδυασμός των δύο;

Η ομάδα Τριπτόλεμος, τονίζει πως οποιοδήποτε σχέδιο προϋπολογισμού, για να εφαρμοστεί, – και να είναι σύμφωνες με τον νόμο οι απαιτήσεις του οργανισμού από τα μέλη–  θα πρέπει να έχει εγκριθεί, από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.  Κάτι  τέτοιο όμως δεν έχει συμβεί, όχι μόνο για το 2016, αλλά και για τονπροϋπολογισμό του 2015. Όπως επίσης, δεν έχουν εγκριθεί από τον Δήμο,  απολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης  για τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015.

Υπενθυμίζουμε ακόμα τις μεγάλες και αναιτιολόγητες αυξήσεις –αφού δεν υπάρχει αιτιολογική έκθεση- για το έτος 2016. Για ένα και μόνο έτος, το πάγιο αυξήθηκε από 11 σε 12 ευρώ, ποσοστό 9,09%,  το πότισμα με φυσική ροή από 13 σε 15 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 15,38%  και με τεχνική  βροχή, από 29 σε 31 ευρώ,6,89%. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι από το 2011 μέχρι το 2016 –στα χρόνια της κρίσης- το πότισμα με φυσική ροή –κανελέτο-αυξήθηκε από 10 σε 15 ευρώ, δηλαδή 50%. Παρά τις αυξήσεις όμως, το συνολικό χρέος προς τους πιστωτές, ΔΕΗ ΓΟΕΒ,  είναι 1.101.389 ευρώ. Ή με  άλλα λόγια, πάνω από το 59% όλων των πιθανών εσόδων και με τους δυο ‘εγκριθέντες’ προϋπολογισμούς της διοίκησης.(1 861 992 ή 1 864 992).

Ελπίδα, για αλλαγή πορείας του ΤΟΕΒ Πελοπίου, οι εκλογές του  Σαββατοκύριακου, 10 και 11 Σεπτεμβρίου, που όλα τα μέλη, πρέπει να λάβουν μέρος, επιλέγοντας την πορεία που θέλουν να ακολουθήσει ο οργανισμός.

Ομάδα Τριπτόλεμος

Παράλληλα η Ομάδα Τριπτόλεμος αναλυτικά για τους δυο ‘εγκριθέντες’ προϋπολογισμούς αναφέρει:

«Έχουν τον ίδιο  αριθμό απόφασης και την ίδια ημερομηνία: 2/11/2/2016.Θα περίμενε κανείς, αυτά τα δύο έγγραφα που περιγράφουν τον προϋπολογισμό του 2016, θα είναι τα ίδια. Η περίπτωση να διαφέρουν και να έχουν τον ίδιο αριθμό, υπάρχει μόνο, αν το ένα έγγραφο  αποτελεί ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του άλλου.  Κάτι τέτοιο όμως δεν προκύπτει από τα έγγραφα.

Αντίθετα, βλέπουμε ότι την ίδια ημερομηνία, με τον ίδιο αριθμό απόφασης, το ΔΣ του ΤΟΕΒ Πελοπίου αποφασίζει για 2 διαφορετικούς προϋπολογισμούς. Ο ένας κατατίθεται για προέγκριση στον εποπτεύοντα φορέα,  Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Ο άλλος, κυκλοφορεί ‘κρυφά’ στην ΓΣ και δίνεται ως επίσημη απάντηση σε πολίτη.

Μεταξύ των δυο προϋπολογισμών για το ίδιο έτος, υπάρχουν διαφορές όχι μόνο στο τελικό  ποσό,1 864 992 για την εποπτεύουσα αρχή, 1 861 992 για τους υπόλοιπους, αλλά και σε επιμέρους ποσά.

Έτσι παρατηρούμε ότι υπάρχουν διαφορές στους παρακάτω κωδικούς

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΣΕ ΔΗΜΟ (4) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016  ΓΙΑ ΜΕΛΗ (7)
Λογαριασμοί εξόδων δαπάνες συντήρησης, 3 καύσιμα μηχανήματος 25 20 000
Δαπάνεςσυντήρησηςσύνολο 111 525 131 500
Δαπάνες λειτουργίας μισθοί υδρονομέων -συντηρητή 36 000 25 000
Αξία ηλεκτρικούρεύματος 400 000 380 000
Δαπάνεςλειτουργίας σύνολο 455 000 424 000

Έκτακτο αποθεματικό για την κάλυψη μη εγγεγραμμένων και έκτακτων δαπανών 0 10 000
Προβλέψεις εκπτώσεις εισφορών 25 000 20 000
Τόκοι προμήθειες 16 395,16 19 420,16

Οι διαφορές ανάμεσα στους δυο προϋπολογισμούς,  δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να αποδοθούν στην τύχη. Επίσης, όπως και πιο πάνω τονίζουμε, δεν πρόκειται για ορθή επανάληψη για τους παρακάτω λόγους: Α) γιατί δεν αναφέρεται πουθενά κάτι τέτοιο Β) γιατί σε περίπτωση ορθής επανάληψης θα έπρεπε να ενημερωθεί η εποπτεύουσα αρχή Γ) γιατί δεν υπήρχε καμιά τροποποίηση του προϋπολογισμού, στη συζήτηση στο ΔΣ, ούτε στην Γ.Σ.

Είναι φανερό λοιπόν  ότι η διαχρονική έλλειψη ελέγχου, έχει οδηγήσει σε τέτοιο σημείο τα πράγματα, που η διοίκηση του ΤΟΕΒ Πελοπίου,  για τους δικούς της λόγους, συντάσσει δυο προϋπολογισμούς, και  τους παρουσιάζει κατά περίπτωση. Κανείς επομένως δεν γνωρίζει, τουλάχιστον ως προς τους παραπάνω κωδικούς, τι ακριβώς ισχύει. Ούτε δεσμεύεται η διοίκηση του οργανισμού     να δαπανήσει τα χρήματα των μελών, κατά ορισμένο τρόπο, αφού αυτός  ο τρόπος δεν είναι καθορισμένος από την αρχή.

Ίσως έτσι εξηγείται και το γεγονός, ότι δεν μοιράστηκε καθόλου ο προϋπολογισμός στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Διαβάστηκαν κάποια ποσά κατά την σύγκλιση της τελευταίας,  που προφανώς κανείς δεν θυμάται. Έτσι μπορεί η διοίκηση να λέει, ότι έχει την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για τον προϋπολογισμό. Αλλά κανείς δεν γνωρίζει ποιο σχέδιο εγκρίθηκε, αφού κυκλοφορούν και τα δύο.

Είναι φανερό  ότι κάποιο από τα δύο σχέδια, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η υποβολή του ενός σχεδίου, για έγκριση από την προϊσταμένη αρχή, και η διαβεβαίωση (με σφραγίδα και υπογραφές) στα μέλη, ότι    ισχύει ένα άλλο, σημαίνει ότι η διοίκηση ενεργεί συνειδητά. Είναι αδύνατο να πιστέψουμε ότι οι παραπάνω διαφορές δεν υπέπεσαν στην αντίληψη της διοίκησης του ΤΟΕΒ.»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μικρές Ιστορίες Μαγειρικής
Όλα τα Ένθετα
Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ