FOLLOW US: facebook twitter

Τρεις προτάσεις για τις «ιερές» εκτάσεις

Ημερομηνία: 21-09-2022 | Συντάκτης:

-Πρωτοβουλία επίλυσης του προβλήματος από τους εκπροσώπους των κοινοτήτων Περιστερίου, Χειμαδιού και Κουτσοχέρας

-Τι δήλωσαν οι δικηγόροι Παν. Μπράμος και Νίκος Πατρίκιος, που χειρίζονται την υπόθεση

Του Παναγιώτη Φωτεινόπουλου


Tρεις προτάσεις για τη δίκαιη διευθέτηση των «ιερών» εκτάσεων στην ορεινή ζώνη του δήμου Πύργου και του δήμου Ήλιδας κατέθεσαν στον δημόσιο διάλογο οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων Περιστερίου (Μπεσερέ), Χειμαδιού (Ρετεντούς) και Κουτσοχέρας, καθώς χθες παρέδωσαν σχετικό υπόμνημα στα πολιτικά γραφεία βουλευτών και υποψηφίων, με στόχο να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία.

Όπως αποκάλυψε προ ημερών η Πρωινή, με νέο νόμο το δικαίωμα της αξιοποίησης αυτών των εκτάσεων περνά πλέον στην Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος, δίχως όμως καμία πρόβλεψη που να λαμβάνει υπόψη ότι όλα αυτά τα χρόνια οι εκτάσεις καλλιεργούνται από τους αγρότες αυτών των κοινοτήτων.

Η πρώτη πρόταση προβλέπει την παραχώρηση του δικαιώματος χρησικτησίας (τακτικής ή έκτακτης) στους «καλόπιστους νομείς και διακατόχους» των τριών κοινοτήτων και η αναγνώρισή τους από οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου,

Η δεύτερη πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα του Ελληνικού Δημοσίου «να κηρύξει παραδεκτώς και νομίμως αναγκαστική απαλλοτρίωση κατά την έννοια του Αρ.17 του Συντάγματος και της εκάστοτε ισχύουσας συναφούς νομοθεσίας υπέρ και προς πλήρη αποκατάσταση των ακτημόνων καλλιεργητών των παρακειμένων Τοπικών Κοινοτήτων και Δήμων»

Στην Τρίτη τους πρόταση, οι εκπρόσωποι των θιγόμενων κοινοτήτων ζητούν από το ελληνικό Δημόσιο να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ Εκκλησίας και κατοίκων, για την εξεύρεση λύσης ακόμα και την καταβολή τιμήματος.

«Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να προβεί νομίμως και παραδεκτώςσε διαμεσολαβητικές ενέργειες υπέρ και προς πλήρη αποκατάσταση των ακτημόνων καλλιεργητών των παρακειμένων Τοπικών Κοινοτήτων και Δήμων, και ειδικότερα των καλόπιστων ιδιωτών νομέων και διακατόχων αυτών που ευρίσκονται στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Χειμαδιού (Ρετεντούς), Περιστερίου (Μπεσερέ) και Κουτσοχέρας της ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, όπως ενδεικτικώς, αλλά όχι περιοριστικώς, να έλθει σε επαφή με την Εκκλησία της Ελλάδος και τις κατά τόπον Ιερές Μονές και να μεσολαβήσει υπέρ και για λογαριασμό των ως άνω ιδιωτών προκειμένου να επιτευχθεί η νομότυπη και έγκυρη περιέλευση των καλοπίστως διακατεχομένων ακινήτων σε αυτούς ακόμη και δια της καταβολής τιμήματος που θα προέλθει και θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό”.

Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση, Παναγιώτης Μπράμος και Νίκος Πατρίκιος υπογράμμισαν την ανάγκη να υιοθετηθεί μία από τις τρεις προτεινόμενες λύσεις, ώστε να μην αδικηθούν οι κάτοικοι της περιοχής.

«Με την προτεινόμενη διάταξη γίνεται μια ύστατη προσπάθεια για να προστατευτούν χιλιάδες οικογένειες της ευρύτερης περιοχής των κοινοτήτων Κουτσοχέρας, Χειμαδιού και Περιστερίου καινα διασφαλιστούν τα δικαιώματα που έχουν αποκτήσει νόμιμα επί των ακινήτων τους επί εκατό καιπλέον χρόνια, αποκαθιστώντας την ιστορική αδικία που διαφαίνεται ότι θα συντελεστεί σε βάρος τους», ανέφερε ο κ. Μπράμος.

«Η σκοπιμότητα της προτεινόμενης διάταξης και η σημασία της αναγκαίας υιοθέτησής της έγκειταιστο ότι επιβεβαιώνει με ρητό και αναντίρρητο τρόπο την ισχύ των διατάξεων του Αστικού Κώδικαπερί τακτικής και έκτακτης χρησικτησίας επί των συγκεκριμένων ακινήτων και με αυτόν τον τρόποδεν καταλείπει καμία αμφιβολία για τη νομιμότητα της σύστασης και μεταβίβασης εμπράγματωνδικαιωμάτων επ’ αυτών και σε διαχρονικό πλαίσιο από τους κατοίκους της περιοχής», ανέφερε ο κ. Πατρίκιος.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Καιρός Πύργος