FOLLOW US: facebook twitter

«Τούτο το Πάσχα θα μείνουμε σπίτι»

Ημερομηνία: 23-02-2023 | Συντάκτης:
Κατηγορίες: Έκτακτο, Κοινωνία, Νέα

H «Πρωινή» τιμώντας την μνήμη του Μακαριστού Μητροπολίτη πρώην Ηλείας κυρού Γερμανού αναδημοσιεύει σήμερα την τελευταία συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει

  • Εξηγεί γιατί παραμένουν κλειστοί οι ναοί
  • Σχολιάζει με καυστικό τρόπο τις εξελίξεις στην Πατρών-Πύργου
  • Παίρνει θέση για το Καρναβάλι

Συνέντευξη στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο

Τους λόγους που διατήρησε κλειστές τις εκκλησίες τη Μεγάλη Εβδομάδα αναλύει σε αποκαλυπτική του συνέντευξη στην «Πρωινή» ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλείας, κ.Γερμανός, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους από τον κορονοϊό. Παράλληλα, για πρώτη φορά σχολιάζει το Καρναβάλι και απαντά με καυστικό τρόπο για την Πατρών-Πύργου

Στην εγκύκλιο που εκδώσατε στις 9 Απριλίου, καθίσταται σαφές ότι δεν θα τελεστούν Ακολουθίες και Θεία Λειτουργία, ενώ δεν θα γίνει περιφορά Επιταφίου ούτε τελετή Αναστάσεως. Ωστόσο, σε εγκύκλιο της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου γίνεται αναφορά σε «λιτή και σεμνή τέλεση των ιερών Ακολουθιών», περιφορά Επιταφίου και τελετή Αναστάσεως εντός ναού, καθώς και ότι οι θύρες των ναών θα ανοίγουν τουλάχιστον δύο ώρες μετά το πέρας των πρωινών ιερών ακολουθιών. Επειδή επικρατεί σύγχυση στους Πιστούς, τι ισχύει τελικά;

Ἡ ἀπόφασις τῆς Κυβερνήσεως εἶναι μέχρι τῆς 20 Ἀπριλίου, Δευτέρα τοῦ Πάσχα, νά Ἱερῶν Μονῶν μέ κλειστή τήν ἐξώπορτα τῆς Μονῆς καί οἱ Μητροπολιτικοί Ναοί, ἀπό ὅπου μεταδίδονται οἱ Ἀκολουθίες τηλεοπτικά ἤ ραδιοφωνικά. Νά μή χτυποῦν οἱ καμπάνες, νά μή μεταδίδωνται οἱ λειτουργίες ἀπό τά μεγάφωνα τοῦ Ναοῦ. Δέν ἐπιτρέπεται ἡ διανομή τοῦ Ἁγίου Φωτός ἀπό τούς Δήμους στά σπίτια.Ταῦτα ρητῶς ἐδήλωσε ἡ κυρία Ὑπουργός Παιδείας καί ὁ ἁρμόδιος Ὑφυπουργός κ. Χαρδαλιάς. Ἄρα ἡ ἰδική μου Ἐγκύλιος δέν ἔρχεται εἰς ἀντίθεσιν μέ ὅσα ὁρίζει ὁ Νόμος. Βεβαίως αὐτά ὁρίζονται μέχρι τή Δευτέρα τοῦ Πάσχα, ἐνῶ ἐγώ καθώρισα τί θά κάνουμε καί τήν Τρίτη τοῦ Πάσχα μέχρι τῆς Ἀναλήψεως. ΝΑΙ, ἀλλά ἄμα ὅλα πᾶνε καλά, καί τό Κράτος δέν δώσει παράτα στά μέτρα, ἐγώ εἶμαι πανέτοιμος νά ἀνακαλέσω ἀμέσως ὅσα ἔγραψα. Αὐτό, τό ἐλεύθερον ὅλοι γρήγορα τό μαθαίνουν καί εὐκολώτερα τό ἐφαρμόζουν. Δύσκολο εἶναι νά μάθης καί νά ἐφαρμόζης τήν ἀπαγόρευσι.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος εἷπε ὅσα εἷπε, διά τό ἄνοιγμα τῶν Ναῶν κάποιες ὧρες, ἀλλά ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἱεραρχίας, Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου δημοσίως καί πολλές φορές ἐδήλωσε, ἑρμηνεύοντας ὀρθῶς τήν ἀπόφασι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 1-4-2020, ὅτι ἐπρόκειτο διά τήν εἴσοδο στούς Ναούς τοῦ προσωπικοῦ καί ὅτι οἱ Ναοί θά εἶναι κλειστοί γιά τούς πιστούς. Ἄρα στό σημεῖο αὐτό ἡ Ἐγκύκλιός μου δέν ἔρχεται εἰς ἀντίθεσιν μέ ὅσα ἐννοοῦσε ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Δηλαδή ἡ ταπεινότης μου ἑρμήνευσε πιό ὀρθά ἀπό κάποιους ἄλλους  τό τί ἐννοοῦσε ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί η εναλλακτική λύση να λειτουργήσουν όλοι οι ναοί κεκλεισμένων τῶν θυρῶν και με τη χρήση μικροφώνωνκαι μεγαφώνων;

Τέλεσις θείας Λειτουργίας χωρίς τήν συμμετοχήν τοῦ Λαοῦ εἶναι Θεολογικά καί Λειτουργικά ἐλλιπής. Ἡ Λειτουργία εἶναι προσφορά ὅλης τῆς Ἐκκλησίας, Κλήρου καί Λαοῦ μαζί. Στό τέλος τῆς προσφορᾶς ὁ λειτουργός καλεῖ τόν Λαόν «μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης νά προσέλθη εἰς θείαν Κοινωνίαν. Ὅμως ἡ προσέλευσις τῶν πιστῶν στόν Ναόν ἔχει ἀπαγορευθῆ. Η ἀπαγόρευσίς μου αὐτή σέ τίποτα δέν στερεῖ  ἐσᾶς τούς πιστούς, τά Λαϊκά Μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐσεῖς οὕτως ἤ ἄλλως θά εὑρίσκεσθε στά σπίτια σας, ἀφοῦ ἡ Πολιτεία δέν ἐπιτρέπει μετακίνησι τῶν πιστῶν ἀπό τό σπίτι διά τόν Ναόν, τούς δέ Ναούς ὁρίζει νά εἶναι κλεισμένοι. Ἄρα οἱ Χριστιανοί μας θά ταλαιπωροῦνται ἄσκοπα, μπορεῖ καί νά πληρώσουν πρόστιμα. Δέν πρέπει νά μέ ἐνδιαφέρει αὐτό; Στήν Μητρόπολί μας ἔχουμε 220 ἐνορίες καί 223 ἱερείς. Διά νά λειτουργήσουν ὅλοι οἱ ἱερεῖς, θά χρεισθῆ νά μετακινηθοῦν καί 440 ἱεροψάλτες καί ἄλλοι 220 νεωκόροι. Δηλαδή στήν Μητρόπολί μας –ὄχι σ’ὅλο τόν Ν. Ἠλείας– θά πρέπει  καθημερινά τίς ἡμέρες αὐτές  καί δύο φορές ἡμερησίως (πρωΐ καί βράδυ) νά μετακινηθοῦν 883 ἄνθρωποι καί αὐτοκίνητα. Αὐτό δέν  εἶναι ὑπέρ τῆς διαδόσεως τοῦ κορονοϊοῦ; Καί ἄν ἀρρωστήση ἕνας ἀπ’ ὅλους, ποιός θά ἔχη τήν εὐθύνη; Ἐγώ πάντως δέν εἶμαι  τόσο δυνατός, καί διά τοῦτο δέν μπορῶ νά σηκώσω μιά τέτοια εὐθύνη. Ἐξ ἄλλου εἶμαι καί Πνευματικός Πατέρας, πῶς νά ἀντέξω μιά τέτοια συμφορά; Ἐσύ θά πάρης μιά τέτοια εὐθύνη; Καί ἐάν ἀρρωστήση ἕνας γνωστός σου ἱερέας, ἤ ψάλτης ἤ νεωκόρος, τί θά τοῦ λές, ὅταν εἶναι διασωληνωμένος καί δέν μπορεῖ νά ἀναπνεύση;  Ἤ  ἄν πεθάνη,  τί θά λές στήν οἰκογένειά του, ὅταν μάλιστα καί σ’αὐτούς μεταδώση τόν κορονοϊό; Γιά φαντάσου νά ἀρρωστήσουν 6 καί ὄχι ἕνας. Τότε λένε οἱ εἰδικοί, ὁ ἕνας μολύνει ἄλλους 4. Ἄρα θά μολυνθοῦν 24, οἱ 24 ἐπί 4=96. Τό φαντάστικες τί ἔχει νά γίνη; Χαθήκαμε.

Μέ ἐρωτᾶς «Γιατί νά μή εἶναι ἀνοικτά τά μικρόφωνα τοῦ Ναοῦ πού θά λειτουργεῖ». Σοῦ ἀπαντῶ: Γιατί ἐνῶ οὐδέν προσφέρουν, εἶναι πολύ πιθανόν νά ζημιώσουν. Ἰδού γιατί: α. Γιατί ὑπάρχουν ἄνθρωποι γείτονες τοῦ Ναοῦ πού ἐνοχλοῦνται ἀπό τά ἐξωτερικά μεγάφωνα τοῦ Ναοῦ καί συνεχῶς  κάνουν παράπονα. Πολλάκις καί στήν Ἀστυνομία ἔχουν καταφύγει καί στόν Εἰσαγγελέα. Θά τούς περιφρονήσουμε; Εἶναι τοῦτο λογικό, χριστιανικό καί νόμιμο; Γνωρίζειςὅτι σχεδόν ἔχουν ἀπαγορευθῆ νά κτυπᾶνε τά ὡρολόγια τῶν Ναῶν; Δέν ἦσαν παραδοσιακά καί στό παρελθόν πολύ χρήσιμα; Τώρα ὅμως καί τά μικρά παιδιά ἔχουν ὡρολόγιο καί  ὅλα τά κινητά δείχνουν τήν ὥρα. Συμφωνεῖς πού δέν κτυποῦν; Τό ἴδιο νομίζω σιγά σιγά θά γίνη καί γιά τίς καμπάνες, ἀφοῦ δέν περιέχουν κάτι τό οὐσιαστικό γιά τήν πίστιν καί τήν λατρείαν μας. Ἁπλῶς ἦτο καί εἶναι παραδοσιακός τρόπος ἐνημερώσεως τῶν πιστῶν.

β. Ἔπειτα· Γιά ποιό λόγο νά μεταδίδεται ἡ Ἀκολουθία ἀπό τά μεγάφωνα ἔξω ἀπό τόν Ἱερόν Ναόν; Μήπως γιά νά συγκεντρωθοῦν οἱ πιστοί ἀπ’ ἔξω καί νά ἀκούουν; Ἄν ΝΑΙ, αὐτό  ἔχει τούς ἑξῆς κινδύνους:

Ι. Ἀφοῦ ἀπαγορεύονται οἱ μετακινήσεις διά τούς Ναούς, θά τούς συλλάβουν οἱ ἀστυνομικοί καί δέν θά τούς ἀφήσουν νά ἔλθουν, ἀλλά θά τούς βάλουν καί πρόστιμο. Ἄν δηλώσουν ὅτι πηγαίνουν νά ψωνίσουν καί ἔλθουν στό Ναό, τότε θά ὑποπέσουν στό ἁμάρτημα τῆς ψευδοῦς Δηλώσεωςκαί θά ἔχουν μεγαλύτερο πρόστιμο.

ΙΙ. Ἄν ἔλθουν καί συγκεντρωθοῦν ἔξω ἀπό τούς Ναούς, ἀφοῦ οἱ συγκεντρώσεις ἀπαγορεύονται, θά ἐπέμβη καί πάλιν ἡ Ἀστυνομία καί θά τούς συλλάβη. Ἄρα καί πρόστιμα θά πληρώσουν καί ποινικές εὐθύνες θά ἔχουν οἱ Χριστιανοί μας. Εἶναι αὐτό ὠφέλιμο; Ἐγώ ὡς Πνευματικός Πατέρας δέν παίρνω τήν εὐθύνη. Ἐσύ τήν παίρνης; Ποιός θά πληρώση τά πρόστιμα, τούς δικηγόρους, τά δικαστικά ἔξοδα καί τήν  ταλαιπωρία τῶν Χριστιανῶν μας; Καί αὐτά ὅλα γιά νά ἀκούσουν τόν ἱερέα τοῦ Χωριοῦ τους ἤ τούς ψάλτες τους; Ἀξίζει ἕνας τέτοιος κίνδυνος;

ΙΙΙ. Ὅμως μπορεῖ νά μοῦ ἀπαντήσεις: Θά εἴμαστε στά σπίτια μας κλεισμένοι καί ἀπό ἐκεῖ θά ἀκοῦμε τόν παπά καί τούς ψάλτες τῆς ἐνορίας μας (ἄς  ποῦμε τοῦ Βουνάργου, ἤ τοῦ Σιμόπουλου ἤ τοῦ Κούμανι  ἤ ὁποιουδήποτε ἄλλου χωριοῦ). Ἀπαντῶ:Πρῶτον· Δέν νομίζεις ὅτι εἶναι καλύτερα νά ἀκοῦμε ἀλλά καί νά βλέπουμε τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπον Ὠλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ, τούς ψάλτες καί τούς ἱερεῖς τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀγίου Νικολάου Πύργου ἤ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν ἤ τῆς Θεσσαλονίκης; Δέν θά προσευχώμεθα καλύτερα, λόγω τῆς ἀνάγκης βέβαια, βλέποντας καί ἀκούοντας τούς ἱερεῖς καί ψάλτας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ;Δεύτερον· Τά μεγάφωνα τοῦ Ναοῦ τῆς ἐνορίας, ὁποιασδήποτε ἐνορίας, μπορεῖ νά ἀκούωνται μέσα στά σπίτια ὅλης τῆς ἐνορίας; Δέν πιστεύω. Τότε ὅμως θά ἔχουμε ἄλλο πρόβλημα. Οἱ στά κοντινά σπίτια κατοικοῦντες θά ξεκουφαίνονται, θά φωνάζουν στούς ἱερεῖς καί στούς ψάλτας: Πιό σιγά. Ὅσοι ὅμως εἶναι μακρυά θά φωνάζουν:  Δυνατότερα πάτερ.Τρίτον·  Συνήθως τήν Μ. Ἑβοδμάδα κάνει κρύο. Ἄρα στά σπίτια μας θά ἔχωμε τά παράθυρα κλειστά. Θά ἀκούομε; Ἀσφαλῶς ΟΧΙ. Ἐπίσης πολλές φορές φυσάει ἔνεμος δυνατός Νοτιᾶς ἤ Βοριᾶς. Ἄν φυσάει Νοτιᾶς, ἡ φωνή θά πηγαίνει στά ἀνατολικά σπίτια. Ἄν βοριᾶς στά Δυτικά. Οἱ ἄλλοι δέν θά ἀκοῦνε. Ἤ θά πρέπει νά ἔχουμε σέ κάθε ἐνορία ἐκτός ἀπό τόν  ἱερέα, τούς ψάλτας καί τόν νεωκόρο καί  4 ἀνθρώπους, στά τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος, διά νά ἀκούη ἄν καί πόσο ἀκούονται ὁ ἱερέας καί οἱ ψάλτες καί νά πηγαίνη  στό ναό νά τούς λέει: Πιό σιγά ἤ πιό δυνατά. Ἤ ἄν φυσάη Βοριᾶς,θά ἀκοῦνε μόνον τοῦ Νότου, ὥστε πάλιν ὁ ἕνας θά λέει σιγώτερα  πάτερ καί ὁ τοῦ βορρᾶ  δυνατώτερα πάτερ. Βρίσκεις ἄκρη, Ἀδελφέ; Τότε γιατί νά εἶναι ἀνοιχτά τά ἔξω  τοῦ Ναοῦ μεγάφωνα;

Γιά ὅλα αὐτά συμφώνησα μέ τήν ἐντολή  τοῦ Κράτους,  ὥστε οὔτε ὅλες οἰ Ἐκκλησίες νά λειτουργήσουν οὔτε καμπάνες νά χτυπᾶνε οὔτε μεγάφωνα ἔξω ἀπό τούς Ναούς  νά ἀκούωνται.

Ὅλα αὐτά καί ἄλλα μέ ἀνάγκασαν νά πάρω τήν ἀπόφασι νά γράψω στήν Ἐγκύκλιό μου ὅσα ἔγραψα, ὡς Ἠλείος Πνευματικός  Πατέρας πού  ἀπό 60 χρόνια διακονῶ ἐδῶ ὡς Κληρικός. Καί τό ἀποφάσισα ἀπό ἀγάπη πρός τούς Κληρικούς καί πρός τούς Λαϊκούς τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, γιά τούς Ἀδελφούς μου,  γιά τά παιδιά μου. Γιατί πιστεύω, ὅτι  αὐτό εἶναι πνευματικά καί ὑλικά ὡφέλιμο γιά ὅλους μας. Καί ἄν μέν οἱ ἀποφάσεις μου ἀποδειχθοῦν λανθασμένες, ἀναλαμβάνω ἀκεραίαν τήν εὐθύνην, ἄλλωστε μικρή καί προσωρινή θά εἶναι ἡ ζημία. Ἄν ὅμως ἀποδειχθοῦν σωτήριες,  τότε; Τότε δέν θά ἔχω πράξει  ὠφελιμώτερα τό καθῆκον μου; Καί ἀπό τά δύο πιό θεωρεῖς προτιμώτερο: Νά στερηθοῦμε τόν Ἐκκλησιασμό, διά νά μή ἀρρωστήσουμε, ἤ νά ἐκκλησιασθοῦμε καί νά ἀρρωστήσουμε;

Μέ αὐτή τήν εὐκαιρία πρέπει νά εἰπῶ ὅτι καί ἐγώ ἀπό τόν Μητροπολιτικόν οἴκον θά προσεύχωμαι μαζί σας ὅλες τίς ἡμέρες αὐτές τῆς Μ. Ἑβδομάδος καί τό Πάσχα. Πρῶτον μέν, διότι αὐτοτιμώρησα τόν ἐαυτόν μου, «ἵνα συγκακοπαθήσω πνευματικά μαζί σας», δεύτερον δέ διά νά μή εἶπη κάποιος ὅτι ἐγώ λειτουργῶ καί ἀπολαμβάνω τήν χάρη τοῦ Θεοῦ μέσα στήν Ἐκκλησία καί ἐσᾶς σᾶς ἄφησα ἀλλειτούργητους ἀπ’ἐξω. Πιστεύω, ὅτι σέ τούτους τούς δύσκολους καί πονηρούς καιρούς δέν χρειάζονται ἐπιδείξεις πίστεως ἤ  ἡρωϊσμοῦ. Ἀλλά  τώρα πού θά καθόμαστε στό σπίτι μας,  ἄς ταπεινώσουμε τούς ἑαυτούς μας, ἄς ζητήσουμε τήν συγχώρησι τοῦ δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν ἀνελθόντος εἰς τόν Σταυρόν καί Ἀναστάντος Κυρίου καί ὅσοι μποροῦμε ἄς μελετήσουμε τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐγωϊστικῶν  – ἐγωκεντρικῶν συμπεριφορῶν τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, τί ἄκουσε καί τί ἔπαθε ἐξ  αὐτῶν (Ματθαίον ΙΣΤ΄21-24, ΚΣΤ΄30-75, Λουκᾶ ΚΒ΄31-32,  Ἰωάννου  ΚΑ΄20-22, Γαλάτας Β΄11-14.)  Ἄς διαβάσουμε καί ἄς μάθουμε ἀκόμη, ὅτι κάποτε καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, – ὁ ἡρωϊκός Ἀπόστολος Παῦλος- διά νά ἀποφύγη τόν θάνατον, ἐπέτρεψε στόν ἑαυτόν του νά τόν ρίξουν οἱ Χριστιανοί τῆς Δαμασκοῦ μέ καλάθι ἔξω ἀπό τό Φρούριο πού εὑρίσκοντο γιά νά ξεφύγη. (Β΄Κορινθίους ΙΑ΄32-33). Ἀκόμη καί ὁ Κύριος σέ κάποιες στιγμές ἰδία μετά τήν Ἀνάστασι τοῦ Λαζάρου ἀπέφυγε τήν σύλληψι, τόν λιθοβολισμόν καί τόν θάνατον, διότι δέν ἦτο ἀκόμη ἡ ὥρα τοῦ Μαρτυρίου Του. (Ἰωάννου Η΄59, Ι΄ 39-40, ΙΑ΄8-9 καί 45-57).

Πόσο εύκολο είναι να συνυπάρξουν επιστήμη και θρησκεία;

‘Ἠ συνύπαρξις Θρησκείας καί Ἐπιστήμης δέν εἶναι καθόλου δύσκολη. Πιστεύω εύκολότατη,ὅταν ὅμως καί ἡΘρησκεία καίἡἘπιστήμη εἶναι ἀληθινές, γνήσιες. Γιατί ἡἀληθινή Θρησκεία πρέπει νάἔχηἀναφορά στον ἀληθινόν Θεόν, τόν Δημιουργόν τοῦ παντός κόσμου ὁρατού και ἀοράτου. Αὐτός ὁ Θεός εἶναι ἡἀλήθεια ἀλλά καί ἡἘπιστήμη ἔχει ὡς μέσον ἀνεύρεσης τῆς ἀλήθειας τήν ἔρευνα καί τό πείραμα. Αλλά καί τό ἀντικείμενο καίτῶν δύο εἶναι ένα καί τό αυτό, ἡ ΑΛΗΘΕΙΑ.

Όσάκις, λοιπὀν, κάθε μία ἐκ τῶν δύο, Θρησκεία και Ἐπιστήμη ἀσχολούνυαι με το ἀντικείμενο τῆς ἀλήθειας, δηλαδή ἡ μεν Θρησκεία με την πίστιν, ἡ δε Ἐπιστήμη με τη ἔρευνα και το πείραμα, δεν ὑπάρχει χῶρος συγκρούσεως, ἐφ’ ὅσον βέβαια ἡ κάθε μία δεν εἰσέρχεται στα χωράφια τῆςἄλλης.

Αὐτό δείχνει ἡ ιστορική πραγματικότητς. Οἱ Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίς μας (Ὡριγένης, Βασίλειος, Γρηγόριος, Χρυσόστομος, Γρηγόριος, Νύσης, Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς κλπ) ἦ ὑπερ τῶν ἐπιστημῶν    ἄλλωστε-τις ἐσπούδασαν-, ὅπως καί οἱ κορυφαῖοι Ἐπιστήμονες (Σωκράτης, Πλάτων, Ἀριστοτέλης, Κοπέρνικος, Νεύτων, Χάιντεγκερ, Αϊνστάιν, ἐπίστευαν είς τον Θεόν καί δέν εἶχαν ἔλθη σἐ ἀντίθεσι μέ τήν Θρησκεία.

Ὀπου έμφανίζεται σύγκρουσι Θρησκείας καί Έπιστημης, ύπάρχει άσφαλῶς ἡμιμάθεια καί ἀπό τις δύο πλευρές ἤ προκατάληψις. Μόνον ὁ ἄφρων ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἰσχυρισθῆ ὃτι δένὑπάρχει Θεός. Διότι ούδείς δύναται μέ τό πείραμα νά μᾶς ἀποδείξη ὃτι δέν ὑπάρχει Θεός.

Ποιες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει η Ιερά Μητρόπολη Ηλείας γιά νά βοηθήση κοινωνικά ευάλωτες ομάδες πού πλήττονται από τον κορονοϊό;

Πρῶτον μέν μέ τό νά συνιστᾶ στους Χριστιανούς μας νά προσέχουν στήν καθημερινή ζωή τους, τηρώντας τίς οδηγίες τῶν ἰατρῶν Ἐπιστημόνων. Νά μή ἔχουν στρές, να μή κάνουν καταχρήσεις, νά ζοῦν ἤρεμα καί εἰρηνικά. Νά ἐφαρμόζουν τίς ὁδηγίες καί τούς Νόμους τοῦ Κράτους. Νά ἐνδιαφέρωνται γιά τήν προφύλαξι τοῦ ἑαυτοῦ τους, ἀλλά και τῶν συνανθρωπων τους. Μέ τό νά αὐτοκυριαρχοῦν τοῦ ἑαυτοῦ τους καί νά τηροῦν διέρχονται τήν παρούσαν κρίσιν τοῦ κορονοϊοῦ ἀνετώτερα. Πρώτη καί μεγάλη προσφορά στούς Χριστιανούς μας.

Δεύτερον. Ἐντείνουμε καί ὡς Μητρόπολις καί ὡς ἐνορίες τήν ὑλική ἀνακούφισι τῶν πασχόντων καί πτωχῶν. Καθημερινά πληρώνουμε τό ρεῦμα, τό νερό, φάρμακα, ἰατρικές ἐξετάσεις, ὁδοιπορικά κλπ πολλῶν συμπολιτῶν μας τῶν Πόλεων καί τῶν Χωριῶν.

Ἔπειτα σέ πολλούς πτωχούς συμπολίτες μας ἡ Μητρόπολίς μας δίνει σημειώματα γιά τρόφιμα καί κρέας, ἀλλά καί δέματα μέ τρόφιμα πού κατά καιρούς μᾶς δωρίζουν εὐγενεῖς δωρητές (λάδι, πατάτες, διάφορα φροῦτα κλπ)

Τρίτον. Ἀπό ἓνα μήνα καί πλέον ἦλθα σέ συνεννόησι, μετά ἀπό πρωτοβουλία τοῦ Δημἀρχου Πύργου, μέ  τόν Πύργο, τήν Γαστούνη καί τά Λεχαινά, καί ἱδρύσαμε εἰδική Ἐπιτροπή βοηθείας στούς ἀντίστοιχους Δήμους. Ἡ Μητρόπολίς μας συνέβαλε με ἓνα σημαντικό ποσόν στούς ἀνωτέρω Δήμους διά τόν σκοπόν αὐτόν. Καί εδῶ εἴμεθα…

Τέταρτον. Ή Περιφέρειά μας ἀπεφάσισε να ἐνισχύση την Μητρόπολί μας διά τήν βοήθεια τῶν ἐχόντων ἀνἀγκην ἐκ τοῦ Κορονοϊοῦ. Ἀπάντησα ἐγγράφως: Στείλετέ τα καί αὐτἀ στούς Δήμους, γιατί ὑπάρχει καλύτερα ὀργανωμένο τό Γραφεῖο, ἀλλά καί διά να μή λαμβάνουν τώρα οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι βοήθημα ἀπό τήν Μητρόπολιν, τόν Δήμον, τό Φιλόπτωχο Ταμεῖο κλπ

Εδώ και χρόνια αιωρείται ένας αστικός μύθος, σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύατε τις αποκριάτικες εκδηλώσεις στον Πύργο. Πόση δόση αλήθειας έχει;

Ἡ Διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας κατά τῶν Καρναβαλικῶν ἐκδηλώσεων τίς Ἀποκριές δέν εἶναι μύθος, ἀλλἀ πραγματικότητα. Ἤδη ἡ Πενθέκτη Οίκουμενική Σύνοδος (691) μέ τόν ΞΒ Κανόνα της ἀπαγορεύει τά Καρναβάλια καί ὃλες τίς σχετικές ἐκδηλώσεις. Γιατί εἶναι ἀντίθετες πρός τίς γενικές ἀρχές τῆς Ὀρθοδὀξου Χριστιανικῆς μας πίστεως, εἶναι ξένες πρός τό κλίμα τῶν ἡμερῶν τῆς ἀποκριᾶς καί τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, γιατί συνήθως καί στό βάθος τους εἶναι ἐκδηλώσεις διαφθορᾶς, πορνικές. Ως Ἐπισκοπος λοιπόν καί ἐγώ τῆς Ὀρθοδὀξου
Ἐκκλησίας ἀκολουθώ αὐτήν την πίστι καί διδάσκω τούς Χριστιανούς ἔτσι νἀζοῦν καί με αὐτό τόν τρόπον νἀ συμπεριφέρωνται πάντοτε, ἰδιαίτερα δέ αὐτές τίς ἠμέρες, πού εἶναι ἡμέρες νηστείας καί προσευχῆς, περισυλλογῆς καί αὐτοεξετάσεως.

Δυστυχῶς οἱ Δήμαρχοι καί οἱ Κοινοτάρχες τῆς Πατρίδος μας νομίζουν ὃτι μἐαὐτές τίςἐκδηλώσεις δημιουργούν ἀναψυχή στούςΔημότες τους καίἑμπορική κίνησι στήνἀγορά, ἐνῶ στήνπραγματικότητα ἔρχεται στήν κοινωνία μας σωματική καί ψυχική φθορά. Καί ενῶ δέν ἐξοδεύουν χρήματα γιά τήν ἁγορά ένός ἀναγκαίου ἠλεκτρονικοῦ ἐργαλείου ἤ για πετρέλαιο πρός θέρμανσι, ἐξοδεύουν ἀρκετά χρήματα γιά τίς ἀποκριατικές ἐκδηλώσεις. Δυστυχῶς ἀπό χρόνια τώρα μάλιστα καί στἀ Σχολεῖα μας γίνονται τέτοιες ἐκδηλώσεις, ἀλεύρωμα, σύστασι γιά μασκαράτες κλπ. Εἰδικά ἐφέτος ἐνῶ ξεχάσαμε τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ίεραρχῶν, ἰδιαιτέρως θυμήθηκαμε τίς καρναβαλικές ἐκδηλώσεις.

εἶναι ἀλήθεια διἀ τόν Πύργον, ὃτι ἀρκετά χρόνια τώρα καί ιδιαιτέρως ἐπί Δημαρχίας τοῦ Γαβρίλη Λιατσῆ δέν ἐγίνοντο τέτοιες ἐκδηλώσεις καί αὐτό ἰδιαίτερα τό ἐκτιμοῦσα.

Είστε αισιόδοξος για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου της Πατρών-Πύργου μετά τις πρόσφατες εξελίξεις με την ακύρωση του διαγωνισμού;

Δυστυχῶς ΟΧΙ. Μᾶλλον εἶμαι ἀπογοητευμένος, γιατί βλέπω ὃτι ἡ κεντρική ἰδέα τοῦ ἔργου δέν εἶναι τό πόσο σύντομα καί ὀρθά θά γίνη τό ἔργο, ἀλλά σέ ποιά ἑταιρεία θά δοθῆ νά τό κατασκευάση. Ή αἰώνια ἀδυναμία τῶν Κυβερνώντων τό Κρἀτος μας δυστυχώς. 


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Καιρός Πύργος

ΑΓΓΕΛΙΑ