FOLLOW US: facebook twitter

Τι προβλέπει η χορηγία της Microsoft στην Αρχ. Ολυμπία – Αναλυτικά οι όροι της σύμβασης από την υπουργό Πολιτισμού, Λ.Μενδώνη

Ημερομηνία: 11-11-2020 | Συγγραφέας:

Η επένδυση της Μicrosoft στην Ελλάδα και η πολιτιστική της χορηγία στην Αρχαία Ολυμπία δημιούργησε θετικές προσδοκίες για την προβολή και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου. Ωστόσο, δημιουργήθηκαν εύλογες απορίες για το τι προβλέπουν οι όροι της σύμβασης, αφού είναι η πρώτη φορά που μια τόσο μεγάλη εταιρεία θα συνεργαστεί στενά με το υπουργείο Πολιτισμού και θα αξιοποιήσει αρχαιολογικά μνημεία. Για τον λόγο αυτό, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το περιεχόμενο της σύμβασης, ζητώντας αναλυτική πληροφόρηση.

Σήμερα η «Πρωινή» παρουσιάζει όσα αναφέρει η απάντηση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, σχετικά με το τι προβλέπει η πολιτιστική χορηγία και ποιοι είναι οι όροι της συνεργασίας, η οποία κατατέθηκε ως αίτημα στις 27 Απριλίου του 2020 και υπεγράδη στις 16 Ιουνίου, μετά και τη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η υλοποίηση και προσφορά σε είδος, δωρεάν προς χρήση από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), ενός έργου, το οποίο περιλαμβάνει πραγματοποίηση εξειδικευμένων φωτογραφικών λήψεων και δημιουργία των αναγκαίων πόρων και του υλικού υποδομής για την ανάπτυξη και λειτουργία του έργου και ειδικότερα:

α) Πραγματοποίηση εξειδικευμένων επίγειων και εναέριων φωτογραφικών λήψεων για την τρισδιάστατη φωτογραμμετρική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας και δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου του χώρου και των μνημείων όπως αυτά υφίστανται σήμερα.

β) Δημιουργία τρισδιάστατων φωτορεαλιστικών μοντέλων που αναπαριστούν συμπληρωμένα και ανακατασκευασμένα τα κτήρια και μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας όπως αυτά υφίσταντο στην αρχαιότητα.

  1. Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality).
  2. Δημιουργία εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για φορητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα και tablets σε πλατφόρμες Android και iOS) προς χρήση από τους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας. Οι επισκέπτες θα εγκαθιστούν την εφαρμογή στη συσκευή τους, θα περιηγούνται στο χώρο και θα έχουν μέσω χρήσης της κάμερας και του στίγματος GPS τη δυνατότητα της θέασης σε πραγματικό χρόνο μιας εικόνας μικτής/επαυξημένης πραγματικότητας, στην οποία η υφιστάμενη όψη του αρχαιολογικού χώρου θα εμπλουτίζεται με τρισδιάστατες αναπαραστάσεις πλήρως ανακατασκευασμένων ή συμπληρωμένων κατά τα ελλείποντα τμήματα κτηρίων και μνημείων, όπως αυτά εκτιμάται με βάση τα στοιχεία της επιστημονικής έρευνας ότι υφίσταντο στην αρχαιότητα. Η εφαρμογή θα διατίθεται υπό το όνομα και το λογότυπο του ΥΠΠΟΑ από τα δικά του κανάλια διάθεσης στα App Stores της Google και της Apple.
  3. Ανάπτυξη διαδραστικής διαδικτυακής πύλης, η οποία να καθιστά την εμπειρία της εικονικής περιήγησης επαυξημένης πραγματικότητας στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας και τη θέαση των τρισδιάστατων αναπαραστάσεων διαθέσιμη οπουδήποτε στον κόσμο.
  4. Διάθεση υλικοτεχνικής υποδομής για την παροχή διαδραστικής εμπειρίας εικονικής περιήγησης στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας με τη χρήση τεχνολογίας HoloLens:
  5. Διάθεση και εγκατάσταση εντός κατάλληλης αίθουσας, η οποία να υποδειχθεί από το ΥΠΠΟΑ στην Ολυμπία ή στην Αθήνα, ειδικού εξοπλισμού γυαλιών με οθόνη και αισθητήρες Microsoft HoloLens, για την παροχή προς τους επισκέπτες της εμπειρίας εμβύθισης σε εικονικό περιβάλλον και της διαδραστικής εικονικής περιήγησης και εξερεύνησης στο χώρο και στα μνημεία της αρχαίας Ολυμπίας.

Τι θα παρέχει δωρεάν H Microsoft

Η Microsoft αναλαμβάνει να παρέχει δωρεάν υπό τη μορφή χορηγίας στο ΥΠΠΟΑ επικουρικές υπηρεσίες στο στάδιο της ανάπτυξης, με σκοπό την επίτευξη της επιδιωκόμενης ψηφιακής και φυσικής εμπειρίας των χρηστών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, παραχώρηση χρήσης του τεχνικού εξοπλισμού/υλισμικού που θα κριθεί απαραίτητο για την υποστήριξη του έργου, καθώς και προσωπικό καταλλήλων προσόντων για την παροχή υποστήριξης στη χρήση του εξοπλισμού HoloLens στο πλαίσιο του παραδοτέου που αφορά την μουσειακή εμπειρία.

Η κα Μενδώνη προσθέτει πως η Microsoft να υλοποιήσει και να παράσχει αδαπάνως στο ΥΠΠΟΑ όλες τις τεχνικές εργασίες δημιουργίας των παραδοτέων, την ανάπτυξη των εφαρμογών, την υποδομή και υποστήριξη λειτουργίας τους, τόσο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, όσο και κατά την περίοδο παραγωγικής τους χρήσης στο πλαίσιο της χορηγίας για όλη τη διάρκειά της.

Σύμφωνα με σχετικό όρο της Σύμβασης, το πάσης φύσεως υλικό της ιδιοκτησίας του, που το ΥΠΠΟΑ θα συνεισφέρει επικουρικά στο έργο, προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της υλοποίησης των παραδοτέων της χορηγίας από τη Microsoft (κείμενα, σχέδια κλπ), παραμένει στην ιδιοκτησία του κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της Σύμβασης και όλα τα πνευματικά και λοιπά δικαιώματα του διασφαλίζονται. Δεδομένου, δε, ότι τα παραδοτέα θα λειτουργούν επ’ ονόματι του ΥΠΠΟΑ και όχι της Microsoft ή τρίτων, το εν λόγω υλικό δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη Microsoft για κανέναν άλλο σκοπό πέραν εκείνων που προβλέπονται ρητά στη Σύμβαση Πολιτιστικής Χορηγίας.

Σημειώνεται ότι η αποδοχή της πρότασης Πολιτιστικής Χορηγίας και η υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαιώματα αποκλειστικότητας της Microsoft στον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο, αφού το ΥΠΠΟΑ διατηρεί πάντοτε τη διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει και τυχόν νέες αντίστοιχες προτάσεις χορηγών αναφορικά με τον ίδιο αρχαιολογικό χώρο στο μέλλον ή να προχωρήσει το ίδιο σε αντίστοιχα έργα αυτοτελώς ή σε συνεργασία με  τρίτους. Συνεπώς η έγκριση της συγκεκριμένης χορηγικής πρότασης λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος χωρίς να θέτει τη συγκεκριμένη εταιρεία-χορηγό σε πλεονεκτική θέση έναντι τυχόν ανταγωνιστών της, αφού θα υπάρχει πάντα η δυνατότητα να εγκριθούν περισσότερες, ακόμη και παράλληλες, χορηγικές προτάσεις για έναν ή περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους στο μέλλον.

«Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η ανάδειξη και η προβολή των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, αποτελεί σήμερα πολιτική επιλογή του ΥΠΠΟΑ. Είναι δεδομένο ότι η χορηγία της Microsoft, πέρα από την προβολή του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου της Αρχαίας Ολυμπίας, θα συμβάλλει και στην προβολή των αξιών, της αρμονίας και της ειρήνης που συνδέονται άρρηκτα με το Ιερό της Ολυμπίας ως τόπου τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων», σημειώνει η κα Μενδώνη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ