FOLLOW US: facebook twitter

Τι ισχύει για το κυνήγι στη ζώνη του Καϊάφα

Ημερομηνία: 18-08-2022 | Συντάκτης:

Εκδόθηκε από το δασαρχείο Ολυμπίας η ρυθμιστική θήρας 2022-23

Εκδόθηκε πριν από μερικές ημέρες η ρυθμιστική θήρας για τη φετινή κυνηγετική περίοδο στην περιοχή του δασαρχείου Ολυμπίας, η οποία περιλαμβάνει ειδικούς περιορισμούς λόγω του Προεδρικού Διατάγματος για τον Κυπαρισσιακό Κόλπο. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο δασάρχης Βασίλης Γιακουμής, επιτρέπεται το κυνήγι των αποδημητικών πουλιών (τρυγόνι, κλπ) από 20-08-2022 έως 14-09-2022 μόνο στις ζώνες διάβασης πουλιών όπως έχουν καθοριστεί από αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας και από 15-09-2022 έως 28-02-2023 παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι όλες τις μέρες. Εξαιρούνται οι περιοχές που υπάρχει γενική απαγόρευση της άσκησης θήρας. Για το Τρυγόνι καθορίζεται συνολικά ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 120.000 άτομα. Μετά τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου ανωτέρω ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, παύει αυτόματα η θήρα του είδους.

Επιτρέπεται το κυνήγι αγριόχοιρου (Sus scrofa) α π ό 15-09-2022 μ έ χ ρ ι 28-02-2023 σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο και μόνο κάθε Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών. Επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού από 15-09-2022 έως 10-01-2023 μόνο κάθε Τετάρτη – Σάββατο –Κυριακή (1 λαγό/ημέρα/κυνηγό).

Περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15-09-2022 μέχρι και 28-02- 2023 σε τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως, το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).

Επιτρέπεται το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) από 20-08-2022 μέχρι και 14-09-2022 στις ζώνες διάβασης χωρίς σκύλο δίωξης. Επιτρέπουμε το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) καθώς και του πετροκούναβου (Martes foina) από 15-09-2022 μέχρι και 20-01-2023 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-01-2023 μέχρι και 28-02-2023 χωρίς σκύλο δίωξης.

Τι ισχύει λόγω Προεδρικού Διατάγματος Κυπαρισσιακού 

Επιτρέπεται η θήρα στην προστατευόμενη περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου, εκτός των περιοχών: ζώνη ΠΠΦ1, ζώνη ΠΠΦ2 και Λίμνη Καϊάφα με εγκαταστάσεις Εταιρείας Τουριστικών Ακινήτων σύμφωνα με το Π.Δ. 2018. Το κυνήγι απαγορεύεται στις ζώνες ΠΠΦ1 «Αμμοθίνες και Παράκτια ζώνη», ΠΠΦ2 «Σταθεροποιημένες θίνες και εκτάσεις με Δασική βλάστηση» στην προστατευόμενη περιοχή του Κυπαρισσιακού, στην περιοχή «Λίμνης Καϊάφας», «Ιαματικών πηγών» και ξενοδοχειακών κλπ εγκαταστάσεων ΕΟΤ και περιμετρικά αυτών στα όρια ιδιοκτησίας της ΕΤΑΔ (οριοθετούμενη από διασταύρωση Κλειδί, Δημοτικό δρόμο Λουτρών-Νεοχωρίου, αποστραγγιστική τάφρος έως διασταύρωση με αγροτικό δρόμο που οδηγεί στον Εθνικό δρόμο δίπλα από την Νότια αποβάθρα της Λίμνης Καϊάφα, συνέχεια εθνικού δρόμου Πύργου-Κυπαρισσίας μέχρι το Κλειδί.

Επίσης το κυνήγι απαγορεύεται στα καταφύγια άγριας ζωής «Επικούρειος Απόλλωνας», «Κάτω Σαμικού, Ξηροχωρίου, Σμέρνας, Γραίκα, Βρίνας» & «Ζαχοβουνίου – Πεσκαβίτσας», σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων μέτρων από τις ακτές, στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού, στον πυρήνα διαχείμανσης περδικών Ανδρίτσαινας και σε ακτίνα 150 μέτρων από αυτόν, σε πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά ή οικισμούς και σε ακτίνα 250 μέτρων από την τελευταία κατοικία τους και γύρω από μεμονωμένες αγροικίες σε ακτίνα 150 μέτρων για τα πτηνά και 100 μέτρων για τα λοιπά θηράματα (με ιδιαίτερη προσοχή στις τουριστικές περιοχές). Επίσης απαγορεύεται το κυνήγι της μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

Χωρίς την συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, νομέα ή μισθωτή το κυνήγι απαγορεύεται σε αμπελώνες, από την έναρξη της περιόδου της θήρας μέχρι τη λήξη του τρυγητού, σε Αθέριστους λειμώνες, σε καλλιεργούμενες εκτάσεις και στους οπωρώνες, εφόσον η άσκηση της θήρας μέσα σε αυτά βλάπτει τη καλλιέργεια και σε περιφραγμένες εκτάσεις, στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής, στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν δασικές απαγορευτικές διατάξεις κυνηγίου.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Καιρός Πύργος