FOLLOW US: facebook twitter

«Τέλος» οι φοιτητές σε Πύργο και Αμαλιάδα από το Σεπτέμβρη του ‘22

Ημερομηνία: 30-07-2021 | Συντάκτης:
Κατηγορίες: Slide, Εκπαίδευση, Νέα
Εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών το Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος που βάζει οριστικό «λουκέτο» στα τμήματα της Ηλείας
-Κώστας Τζαβάρας: Αντισυνταγματικό το σχέδιο του ΠΔ που ενέκρινε τη Σύγκλητος

Μόνο για φέτος, θα παραμείνουν οι φοιτητές των πανεπιστημιακών τμημάτων του Πύργου και της Αμαλιάδας στις δυο πόλεις καθώς χθες εγκρίθηκε το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών με το οποίο από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 τα «μαζεύουν» και πάνε Αγρίνιο και Μεσολόγγι…

Το μεν τμήμα Μουσειολογίας συγχωνεύεται με το τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών με έδρα το Αγρίνιο το οποίο όμως βάσει του Π.Δ. από τον Σεπτέμβριο του 2022 μεταφέρεται στην Πάτρα -αρκεί βέβαια να εκδοθεί η απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση για τη μεταφορά της έδρας κάτι που κρίνεται από τους γνωρίζοντες… απίθανο να συμβεί, άρα η Αιτωλοακαρνανία είναι ο μεγάλος κερδισμένος από την αναδιάρθρωση και το στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Πατρών- το δε τμήμα Γεωπονίας της Αμαλιάδας συγχωνεύεται με το αντίστοιχο τμήμα Γεωπονίας του Αγρινίου τα οποία και εντάσσονται στη νεοιδρυθείσα Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (με τέσσερα τμήμα, δυο στο Αγρίνιο και δυο στο Μεσολόγγι) που και αυτή με τη σειρά της εντάσσεται στο νέο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας που ιδρύεται με το Π.Δ. με έδρα το Αγρίνιο.

Μοναδικός χαμένος όπως πολλάκις έχουμε γράψει, είναι η Ηλεία καθώς με το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα που μόλις χθες εγκρίθηκε, μετακινούνται τα πάντα και μάλιστα με αποφάσεις που έρχονται σε αντίθεση με τα όσα ίσχυαν και εφαρμόζονταν στον ακαδημαϊκό χώρο μέχρι πρότινος αναφορικά με τις καταργήσεις- συγχωνεύσεις. Δηλαδή, δεν δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές των τμημάτων του Πύργου και της Αμαλιάδας να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στον τόπο που ξεκίνησαν, όπως είχε συμβεί για παράδειγμα με το τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ (Πύργου), το οποίο αν και καταργήθηκε το 2013 λειτούργησε σε καθεστώς μεταβατικότητας έως το 2018 οπότε και ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους όλοι οι φοιτητές που είχαν εισαχθεί. Εάν εφαρμόζονταν το παραπάνω, το τμήμα Μουσειολογίας θα έπρεπε να παραμείνει σε λειτουργία στον Πύργο μέχρι το 2024 συν 2 χρόνια…

Ένταξη φοιτητών

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. οι φοιτητές του τμήματος Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, αλλά και οι φοιτητές του Τμήματος Μουσειολογίας με έδρα τον Πύργο, που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

Με πράξη του Πρύτανη οι φοιτητές των Τμημάτων που καταργούνται και συγχωνεύονται εντάσσονται από 1-9-2022 στα Τμήματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση .

Οι φοιτητές των Τμημάτων Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, που εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί την διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την λήψη του πτυχίου, δύνανται να μην λάβουν τον τίτλο σπουδών του Τμήματος που εισήχθησαν αλλά τον τίτλο σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας στο οποίο εντάχθηκαν, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους στην Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών μετά την συμπλήρωση του δέκατου εξαμήνου για όσους δεν το έχουν υπερβεί την 31-8-2022 και είκοσι (20) ημερών πριν την λήψη του τίτλου για όσους φοιτητές το έχουν υπερβεί. Μετά την πάροδο της παραπάνω  ημερομηνίας εξαντλείται η δυνατότητα λήψης τίτλου σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας.

β) Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας για την συμβατότητα του Προγράμματος Σπουδών των Τμημάτων που καταργήθηκαν με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ένταξης

«Στέγη» κατά προτεραιότητα σε εστίες για τους Ηλείους

Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Μουσειολογίας συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών από το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, στην έδρα του στην Πάτρα (αν τελικά εκδοθεί υπουργεί απόφαση μεταφοράς της έδρας από το Αγρίνιο στην Πάτρα όπως ορίζει το Π.Δ.).

Η ακαδημαϊκή λειτουργία του συγχωνευόμενου Τμήματος Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών από το Τμήμα Γεωπονίας στην έδρα του στο Μεσολόγγι.

«Φοιτητές των Τμημάτων Γεωπονίας στην Αμαλιάδα και Μουσειολογίας στον Πύργο που η μόνιμη κατοικία αυτών και των γονέων τους βρίσκεται στις εν λόγω περιοχές αντίστοιχα θα στεγαστούν κατά προτεραιότητα στην φοιτητική εστία  ή σε μισθωμένες κλίνες του ιδρύματος.

Η έναρξη των διατάξεων του Π.Δ. ξεκινά από 1-9-2022 εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται διαφορετικά.

Κώστας Τζαβάρας: Αντισυνταγματικό το σχέδιο του ΠΔ που ενέκρινε τη Σύγκλητος

«Πολλά από τα σημεία του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος που ενέκρινε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη του ιδρύματος, είναι αντισυνταγματικά. Αξίζει να αναφερθούν μεταξύ άλλων η έλλειψη ειδικής αιτιολογίας στηριζόμενη στο νόμο 4485/2017, η υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 10 παρ. 2 του ως άνω νόμου  – στην έκταση που με το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται ζητήματα αλλαγής έδρας Πανεπιστημιακών Τμημάτων, τα οποία μόνο με υπουργική απόφαση μπορούν να ρυθμιστούν κ.α.

Περαιτέρω, οι ασάφειες, οι ασυνταξίες και οι ασυναρτησίες που έχουν εμφιλοχωρήσει στο κείμενο του σχεδίου του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος, προδίδουν βιασύνη, έλλειψη προετοιμασίας και απουσία στοχευμένων αλλαγών ενταγμένων σε ένα γενικότερο πλαίσιο εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.  Το μόνο σαφές και βέβαιο νόημα που προκύπτει από το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος είναι η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να κλείσει τα Τμήματα Μουσειολογίας του Πύργου και Γεωπονίας της Αμαλιάδας. Για όλες τις άλλες μεταβολές, δηλαδή τη μεταφορά της Σχολής Ιστορίας & Αρχαιολογίας από το Αγρίνιο στην Πάτρα και του Τμήματος Φυσικοθεραπείας από το Αίγιο στην Πάτρα, προβλέπεται απλή «δυνατότητα». Αυτό σημαίνει ότι οι μεταβολές αυτές αναφέρονται σε ένα ακαθόριστο μέλλον που μπορεί να μην έρθει ποτέ και δε δημιουργούν καμία οριστική και δεδομένη υποχρέωση για το Υπουργείο. Με τον τρόπο αυτό δικαιώνονται οι «εκσυγχρονιστές» βουλευτές της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας (πρ. Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου κ.α.) που υπερασπίστηκαν με αμείωτο «αντιπελατειακό» σθένος «τα τοπικά συμφέροντα εστιατόρων και σοβατζήδων» του Αιγίου και του Αγρινίου (κατά τις εκτιμήσεις διάφορων «έγκριτων» δημοσιογράφων ειδικευμένων στα εκπαιδευτικά θέματα).

Το πιο εξοργιστικό όμως είναι ότι προβλέπονται γεωπονικά τμήματα σε δύο διαφορετικές πόλεις του ίδιου νομού, δύο στο Μεσολόγγι και δύο στο Αγρίνιο, όταν ο ίδιος ο υφυπουργός Παιδείας έχει χαρακτηρίσει υπερβολή το ότι έχουμε 23 τμήματα Γεωπονίας στη χώρα.

Οι «αχόρταγοι» Αιτωλοί και Ακαρνάνες εκμεταλλευόμενοι την εκπροσώπησή τους στην Κυβέρνηση εξαφάνισαν την Ηλεία από τον ακαδημαϊκό χάρτη της Χώρας υπό τα «ορθολογικά» βλέμματα του Υπουργείου Παιδείας. Κρίμα που στην Ηλεία συνεχίζουμε να καθεύδουμε τον νήδυμο. Θα επανέλθω όμως για όλα αυτά λίαν προσεχώς».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μικρές Ιστορίες Μαγειρικής
Όλα τα Ένθετα
Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων