FOLLOW US: facebook twitter

Τα οφέλη ίδρυσης Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Κ.Δ.ΑΠ. ΑμεΑ στο Δήμο Πύργου

Ημερομηνία: 11-07-2020 | Συγγραφέας:
Κατηγορίες: Εκπαίδευση, Νέα

Το ΚΔΑΠ ΑμεΑ που θα δημιουργηθεί  θα είναι ένας  χώρος φαντασίας, ανάπτυξης και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, μέσα σε ένα άνετο, καθαρό και ασφαλές περιβάλλον, ώστε τα παιδιά που θα έρχονται σε αυτό να μπορούν να εξελιχθούν ως προσωπικότητες και να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

Στόχος μας είναι μέσα από τις κατάλληλες υποδομές, να βελτιωθεί σταδιακά η ποιότητα ζωής των ατόμων με Αναπηρία και να οδηγηθούν βαθμιαία στην πληρέστερη κοινωνική τους ένταξη έτσι ώστε να νιώσουν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας τόσο τα παιδιά όσο και οι οικογένειες τους.

Με μεγάλη μας χαρά θα παραδώσουμε στην τοπική κοινωνία στα AμεΑ  και τις οικογένειές τους, το καινούργιο τους σπίτι.

Ειδικότερα το ΚΔΑΠ ΑμεΑ  αποσκοπεί στην:

α) Δημιουργική απασχόληση των παιδιών- εφήβων/ατόμων με αναπηρίες

β) Κοινωνική ένταξη παιδιών – εφήβων/ ατόμων με αναπηρίες

γ) Στήριξη της οικογένειας ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.

δ) Βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών – εφήβων/ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

ΤΟ ΚΔΑΠ ΑμεΑ για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω,  θα παρέχει  τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών/ εφήβων/ ατόμων με αναπηρίες, με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας.
 • Ατομική και ομαδική εκπαίδευση των παιδιών/εφήβων/ατόμων με αναπηρίες πάνω σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης (διατροφής, καθαριότητα, υγιεινή κλπ) .
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και σωματικής αγωγής.
 • Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων.
 • Υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το παιδί/ έφηβο/ άτομο με αναπηρία
 • Εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών/εφήβων/ ατόμων με αναπηρίες.
 • Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των παιδιών με αναπηρίες.
 • Διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας, τις κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας της περιοχής.
 • Διασύνδεση με φορείς που υλοποιούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων,  η ελάχιστη  στελέχωση του ΚΔΑΠ ΑμεΑ έχει ως εξής:

Υπεύθυνος Διοίκησης/ Ακαδημαικός Υπεύθυνος.

Φυσιοθεραπευτής / τρια.

Κοινωνικός / η Λειτουργός

Εργοθεραπευτής / τρια.

Κοινωνικός  Φροντιστής.

Εκπαιδευτές  Τεχνικών ή άλλων χειροτεχνικών ή και ψηφιακών επαγγελμάτων

Οδηγός/οι μεταφορέας/ μεταφορείς

Βοηθητικό Προσωπικό.

Λογοθεραπευτής/τρια.

Δικαιούχοι εγγραφής στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ εγγράφονται παιδιά, έφηβοι/άτομα  με νοητική υστέρηση, αυτισμό και κινητική αναπηρία ή πολλαπλή αναπηρία και  απαιτούνται τα αναφερόμενα στη παρούσα συνημμένα  δικαιολογητικά.

Η  φοίτηση των παιδιών, καθώς και με μεταφορά του από και προς το ΚΔΑΠ ΑμεΑ  είναι ΔΩΡΕΑΝ και δεν επιβαρύνονται σε καμία περίπτωση οι οικογενειακοί προυπολογισμοί αφού η δράση επιχορηγείται από την Πράξη «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το ΚΔΑΠ ΑμεΑ  θα προσαρμόσει τη λειτουργία του  ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των ειδικών  σχολείων της περιοχής και η φιλοξενία των παιδιών με αναπηρία ή/και εφήβων ή/και ατόμων με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία μπορεί μαζί με τη χρονική διάρκεια της μεταφοράς από και προς το ΚΔΑΠ  να είναι μέγιστης  διάρκειας 8 ωρών/ ημέρα για 11 μήνες κάθε χρόνο.  

Το ΚΔΑΠ ΑμεΑ, θα λειτουργήσει με (2) βάρδιες.

 • Την πρωινή βάρδια  για την εξυπηρέτηση και δημιουργική απασχόληση ατόμων με αναπηρία,  οι οποίο δεν εντάσσονται σε καμία βαθμίδα του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης.
 • Την απογευματινή βάρδια, για την δημιουργική απασχόληση και εξυπηρέτηση παιδιών με αναπηρία ή/και εφήβων ή/και ατόμων με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία που φοιτούν σε ειδικά σχολεία του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης.
 • Η μεταφορά των παιδιών με αναπηρία ή/και εφήβων ή/και ατόμων με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία, είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Η Δημιουργία του ΚΔΑΠ ΑμεΑ στην ΠΕ Ηλείας,  ικανοποιεί ένα χρόνιο αίτημα των φορέων συλλογικής εκπροσώπησης ΑμεΑ του Νομού  και της τοπικής κοινότητας και θεωρούμε ότι με την επιστολή μας αυτή ότι είναι απολύτως σκόπιμη  η διάχυση της πληροφόρησης, η ενημέρωση των οικογενειών τους,  προκειμένου οι δυνητικά ωφελούμενοι και οι οικογένειες τους να ενημερωθούν, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους και να σταθούμε αρωγοί στην προσπάθεια τους να καταθέσουν  τις αιτήσεις τους  ηλεκτρονικά στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να πραγματοποιηθεί η αποστολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών,  κλπ  για να τύχουν της αντίστοιχης χρηματοδότησης.

Υπηρεσίες / Δραστηριότητες Κέντρου ΚΔΑΠ ΑμεΑ

 • Κινητικά Παιχνίδια – Χοροί – Γυμναστική.
 • Ανάπτυξη Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων.
 • Παιχνίδια (Ομαδικά, Παραδοσιακά, Επιτραπέζια, Δεξιοτήτων)
 • Μουσικοκινητική Αγωγή
 • Δραστηριότητες προσομοίωσης αυτόνομης διαβίωσης.
 • Εικαστικά (Χειροτεχνία, Κεραμική, Κηροπλαστική, Υφαντουργία).
 • Εκπαιδευτική Κουζίνα

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε.

ΚΔΑΠ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΑΜΕΑ

Τηλ.: 2622022272, Αμαλιάδα, Τηλ.: 2621200283, Πύργος.

ή με το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ “ΗΛΙΣ”.

ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, Τηλ.: 2621360837.

Στην διάθεση σας για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

image description
[/vc_column][/vc_row]
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
elliniko-odeio-pyrgou-ad
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
limeniko-tameio-katakolou-ad-new-2
althea-apartments-ad5
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ