FOLLOW US: facebook twitter

Προτεραιότητα το κόστος άρδευσης για τον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Ημερομηνία: 20-05-2022 | Συντάκτης:

Δρομολογεί τον εκσυγχρονισμό των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ ΠΕλοπίου

-Η ενεργειακή κατανάλωση υπονομεύει την ύπαρξη της αγροτικής παραγωγής, τονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παν. Φλέσσας

Του Παναγιώτη Φωτεινόπουλου


Η εκτόξευση του ενεργειακού κόστος και στον πρωτογενή τομέα, σε συνδυασμό με τα συσσωρευμένα χρέη των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, είναι δύο από τους σημαντικότερους λόγους που οδήγησαν τον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας να αναλάβει πρωτοβουλία για τη στήριξη του ΤΟΕΒ Πελοπίου μέσα από τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των δυο αντλιοστασίων.

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, Παναγιώτης Φλέσσας, η ενεργειακή αναβάθμιση και η εξοικονόμηση νερού στα αντλιοστάσια άρδευσης του ΤΟΕΒ Πελοπίου είναι μια επένδυση που έχει αποκτήσει χαρακτήρα επείγοντος για τους αγρότες της περιοχής, αφού η ενεργειακή κατανάλωση υπονομεύει την ίδια την ύπαρξη της αγροτικής παραγωγής και πρέπει να περιοριστεί άμεσα.

«Η σημερινή λειτουργία των αντλιοστασίων, πριν από την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, επιφέρει σημαντικό κόστος στους αγρότες, με συνολική οικονομική επιβάρυνση κατ’ έτος αθροιστικά 600.000 ευρώ με τιμή κιλοβατώρας 0,065 ευρώ. Η αύξηση των τιμολογίων του ρεύματος διαμορφώνει την ετήσια δαπάνη σε υπερδιπλάσιο ποσό, ήτοι 1,35 εκατ. ευρώ συνολικά και στα δύο αντλιοστάσια», τόνισε ο κ. Φλέσσας και πρόσθεσε πως η μεθοδολογικά η επένδυση προβάλλεται σε ορίζοντα εικοσαετίας (ωφέλιμη ζωή έργου) και προσδιορίζονται οι αντίστοιχες χρηματοροές, στις οποίες περιλαμβάνεται ένα ετήσιο ποσό που αφορά τακτικές και έκτακτες συντηρήσεις (περί τις 45.000 ευρώ ετησίως με αναπροσαρμογή 1% σε ετήσια βάση).

Η μελλοντική προβολή του ετήσιου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνει υπ’ όψιν την ετήσια μείωση κατά 1% της τιμής της ενέργειας λόγω σταδιακής αύξησης του μίγματος των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα και τη σταδιακή απεξάρτηση από τις συμβατικές πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η απομείωση αυτή θεωρείται ως συντηρητικό σενάριο για την επένδυση, αφού πρέπει να συνυπολογιστεί η ανελαστικότητα της τιμής του φυσικού αερίου που –ως βασικός συντελεστής κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα– αναμένεται να κινηθεί σε υψηλά επίπεδα για αρκετά χρόνια ακόμη. Συντελεί στην άποψη και ο πρόσφατος πολιτικός και οικονομικός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας). Το σύνολο του κόστους χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται από τα αναλυτικά τιμολόγια του έργου στο ποσό των 1.774.000,00€. Η προεξόφληση των ταμειακών ροών με επιτόκιο 4% αποδίδει στο σύνολο της ζωής της επένδυσης Καθαρή Παρούσα Αξία ίση με 2.940.437,76€, γεγονός που αποδεικνύει την βιωσιμότητα αλλά και οικονομική σκοπιμότητα του εγχειρήματος. Ουσιαστικά πρόκειται για την συνολική υπεραξία που καταλήγει σε όφελος των αγροτών σε όλη την υπολογιζόμενη οικονομική ζωή του έργου», εξήγησε.


Στα 2,2 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του έργου

Για την υλοποίηση του έργου, ο κ. Φλέσσας εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας την έγκριση Γεωργοτεχνικής – Γεωργοοικονομικής Μελέτης που θα ερευνήσει τις υφισταμένες γεωργοοικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της υπό αξιοποίηση περιοχής, τα προβλήματα και τις δυνατότητες αξιoποίησης, καθώς και τον καθορισμό του σχεδίου οικονομικής αναπτύξεως της περιοχής, βάσει των οποίων ο Πολιτικός Μηχανικός θα προβεί στη μελέτη των απαιτουμένων εγγειοβελτιωτικών έργων για την αξιοποίηση της περιοχής. Επιπλέον, με την σύνταξη της Γεωργοτεχνικής – Γεωργοοικονομικής Μελέτης, παρέχονται στοιχεία για την μελέτη των αναγκαίων παραλλήλων επενδύσεων για την ορθολογική οικονομική ανάπτυξη της μελετώμενης περιοχής.
«Το προτεινόμενο έργο αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, αφού οι εγγειοβελτιωτικές υποδομές αφορούν έργα τα οποία υλοποιούνται στην βάση κανονιστικών περιορισμών (κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους) για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού για την ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας. Η βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση στη λειτουργία και διαχείριση του συστήματος: υδροληψία-μεταφορά-διανομή – εφαρμογή στο φυτό», κατέληξε ο κ. Φλέσσας.

Ο εκσυγχρονισμός των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Πελοπίου θα χρηματοδοτηθεί από σχετική πρόσκληση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και για αυτό τον λόγο ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με τον ΓΟΕΒ Πηνειού-Αλφειού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2,2 εκατ. ευρώ και 2.200.000 ευρώ και η διάρκεια υλοποιήσής του ανέρχεται στους δώδεκα μήνες.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Καιρός Πύργος