FOLLOW US: facebook twitter

Πού επιτρέπεται και πού απαγορεύεται το κυνήγι – Τι αναφέρει η απόφαση Θήρας των Δασαρχείων Πύργου και Ολυμπίας  

Ημερομηνία: 16-10-2019 | Συγγραφέας:
Κατηγορίες: Αγροτικά, Νέα

Στο φουλ της βρίσκεται αυτήν την εποχή η κυνηγετική περίοδος που με την νέα Ρυθμιστική του Αυγούστου διαρκεί έως και τις 29 Φεβρουαρίου του 2020. Οι κυνηγετικοί Σύλλογοι του νομού μας, ακολουθούν πιστά τις οδηγίες σεβόμενοι τα θηράματα και το περιβάλλον.

Δασαρχείο Πύργου για την περιοχή ευθύνης του

Δασική ρυθμιστική απαγορευτική διάταξη Θήρας για την περιοχή δικαιοδοσίας του έχει εκδώσει με την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου και Δασαρχείο Πύργου, καθορίζοντας τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, η οποία ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται στις 29 Φεβρουαρίου του 2020.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο δασάρχης Παναγιώτης Λάττας, απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopaxrusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ, το κυνήγι στους κηρυγµένους αρχαιολογικούς χώρους µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ:Ολυµπίας, Κοίτης Αλφειού, Άσπρα Σπίτια, Αγίου Ανδρέα Κατακόλου, Καυκανίας, Φλόκα και Λούβρου.

Επίσης απαγορεύεται το κυνήγι σε θαλάσσια ζώνη πλάτους 300 µέτρων από τις ακτές, στα µόνιµα καταφύγια άγριας ζωής, στις καµένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν δασικές απαγορευτικές διατάξεις κυνηγίου, καθώς και σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισµοί θήρας σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18-12-1985) κοινή Υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β /23-2-2012 και ισχύει.

Παράλληλα απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραµάτων εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (∆ηµόσια ή Ιδιωτικά), από τις ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφ’ όσον έχουν τηρηθεί οι νόµιµες διαδικασίες απόκτησής τους.

Με την ίδια απόφαση περιορίζεται σε τρεις  ηµέρες την εβδοµάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή) η χρησιµοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15-9-2019 µέχρι 20-1-2020, δηλαδή µόνο τις ηµέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου.

Επιτρέπεται το κυνήγι του Λαγού(Lepuseuropaeus) από 15-9-2018 έως 10-1-2019 µόνο κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή, καθώς και το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Susscrofa) από 15-9-2019 µέχρι 20-1-2020 σε οµάδες µέχρι 10 κυνηγών, µε δικαίωµα θήρευσης χωρίς περιορισµό στο όριο κάρπωσης, ανά οµάδα και έξοδο µόνο κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου απαγορεύεται το κυνήγι του νεαρού αγριόχοιρου που φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώµα του καθώς και των χοιροµητέρων αυτών.

Επιπλέον, επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpesvulpes) και του Πετροκούναβου (Martesfoina) κατά το διάστηµα από 15-9-2019 µέχρι 20-1-2020 µε χρησιµοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-1-2020 έως 28-2-2020 χωρίς σκύλο δίωξης µόνο στους νοµούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί αρουραιόπληκτοι, καθώς επίσης και στις ζώνες διάβασης, από 20-8-2019 έως 14 -9-2019 το κυνήγι της αλεπούς χωρίς σκύλο, στις Π.Ε. που διενεργείται πρόγραµµα εµβολιασµών από αέρος για τη λύσσα.

H χρησιµοποίηση του σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου θα γίνεται µόνο Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή από 15-9-2019 έως 20-1-2020 δηλαδή µόνο κατά τις ηµέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου. Τέλος, απαγορεύεται στις επαναληπτικές καραµπίνες να φέρουν περισσότερα από τρία συνολικά φυσίγγια, από τα οποία το ένα στη θαλάµη και τα δύο στην αποθήκη.

Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου (ΦΕΚ 3137/Β706.08.2019), εφιστά την προσοχή στους κυνηγούς να μη στοχεύουν τα θηράματά τους όταν αυτά βρίσκονται επάνω ή κοντά σε ηλεκτροφόρα δίκτυα (αγωγοί, καλώδια, στύλοι, υποσταθμοί, μονωτήρες κλπ) καθώς ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι ατυχημάτων, τραυματισμών, βλαβών στο Δίκτυο ηλεκτροδότησης κλπ. Υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από τα παραπάνω αίτια, οι υπαίτιοι διώκονται από το Νόμο. Παράλληλα ο ΔΕΔΔΗΕ, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, συνιστά στην περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί ζημιά στο Δίκτυο ηλεκτροδότησης όπως πτώση καλωδίων, αγωγών κλπ, η οποία ενδέχεται να έχει προκληθεί από τα παραπάνω φαινόμενα ή από άλλα αίτια, να ενημερώσει άμεσα το γραφείο βλαβών της τοπικής μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ (τηλεφωνικό κέντρο: 11500), να αποτρέψει την παρέμβαση τρίτων, καθώς και να ενθαρρύνει την απομάκρυνση όλων των πολιτών από το σημείο αυτό.

Η σχετική διάταξη θήρας του Δασαρχείου Ολυμπίας

Για του πού επιτρέπεται το κυνήγι στην περιοχή μας, έχει εκδώσει σχετική διάταξη θήρας και το Δασαρχείο Ολυμπίας που προβλέπει όλες τις λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με την απόφαση, η φετινή κυνηγετική περίοδος ολοκληρώνεται στις 29 Φεβρουαρίου του 2020.  Το κυνήγι των αποδημητικών πουλιών (τρυγόνι, κ.ά.) με την υπ’αρίθ. 2950/3/3-8-1995 Δ.Α.Δ Θήρας του Δασαρχείου Ολυμπίας επιτρέπεται από 15-09-2019 έως 20-02-2020 παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι όλες τις μέρες.

Επιτρέπεται το κυνήγι αγριόχοιρου (Susscrofa) από 15.9.2019 μέχρι 20.01.2020 σε ομάδες μέχρι 10 κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών. Επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού από 15-09-2019 έως 10.01.2020 μόνο κάθε Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή (1 λαγό/ημέρα/κυνηγό).

Περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15.09.2019 μέχρι και 20.01.2020 σε τρεις  ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως, το κυνήγι του Λαγού (Lepuseuropaeus) και του Αγριόχοιρου (Susscrofa). Επιτρέπεται το κυνήγι της αλεπούς (Vulpesvulpes) από 15.09.2019 μέχρι και 20.01.2020 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2020 έως 28.02.2020 στις ζώνες διάβασης και παντού από 20.08.2019 μέχρι και 14.09.2019 χωρίς σκύλο δίωξης. Επιτρέπεται το κυνήγι του πετροκούναβου (Martesfoina) από 15.09.2019 μέχρι και 20.01.2020 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2020 μέχρι και 29.02.2020 χωρίς σκύλο δίωξης.

Επιτρέπεται η θήρα μόνο στη ζώνη Α2 της προστατευόμενης περιοχής του Κυπαρισσιακού Κόλπου, όπως έχει καθοριστεί με την υπ’αριθμ. 25794/20-05-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αποτέλεσμα εικόνας για απαγορευση κυνηγιου

Πού απαγορεύεται το κυνήγι

Σύμφωνα με την απόφαση του Δασαρχείου Ολυμπίας, απαγορεύεται το κυνήγι στην προστατευόμενη περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου εκτός της ζώνης Α2,σύμφωνα με τις υπ’αριθμ.25794/20-05-2016 και 143545/2207/19-08-2016 αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  Ειδικά στην περιοχή «Καϊάφα», απαγορεύεται η θήρα στην περιοχή ανατολικά του εθνικού δρόμου Πύργου-Κυπαρισσίας και στις θέσεις που υπάρχουν ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις , κτίρια, Ιαματικά λουτρά, η λίμνη και περιμετρικά αυτής της έκτασης ,που ανήκει στην ιδιοκτησία του ΕΟΤ (οριοθετούμενη με Εθνικό δρόμο, δημοτικό δρόμο Λουτρών-Νεοχωρίου(Ξηροχωρίου) και αγροτικό δρόμο Νεοχωρίου προς θάλασσα).  Επίσης, το κυνήγι απαγορεύεται στα καταφύγια άγριας ζωής «Επικούρειος Απόλλωνας», «Κάτω Σαμικού, Ξηροχωρίου, Σμέρνας, Γραίκα, Βρίνας» & «Ζαχοβουνίου – Πεσκαβίτσας», σε  θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές, στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού, στον πυρήνα διαχείμανσης περδικών Ανδρίτσαινας και σε ακτίνα 150μ. από αυτόν, σε πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά ή οικισμούς και σε ακτίνα 250μ. από την τελευταία κατοικία τους και γύρω από μεμονωμένες αγροικίες σε ακτίνα 150μ. για τα πτηνά και 100μ. για τα λοιπά θηράματα, με ιδιαίτερη προσοχή στις τουριστικές περιοχές. Απαγορεύεται το κυνήγι της μπεκάτσας (Scolopaxrusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

Απαγορεύεται επίσης η θήρα χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, νομέα ή μισθωτή σε αμπελώνες, από την έναρξη της περιόδου της θήρας μέχρι τη λήξη του τρυγητού, σε αθέριστους λειμώνες, σε Καλλιεργούμενες εκτάσεις και στους οπωρώνες, εφόσον η άσκηση της θήρας μέσα σε αυτά βλάπτει τη καλλιέργεια και περιφραγμένες εκτάσεις

Το κυνήγι απαγορεύεται επίσης στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής, στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν δασικές απαγορευτικές διατάξεις κυνηγίου.

Αποτέλεσμα εικόνας για αγριοχοιρος

Αλλαγές στο κυνήγι αγριόχοιρου και τρυγονιού

Η Ρυθμιστική Απόφαση του 2019 για το κυνήγι σε ότι αφορά την θήρα και τα θηράματα, διαφοροποιείται στα ακόλουθα σημεία σε σχέση με την περσινή:

α) Αυξήθηκε οριζόντια, σε όλη τη χώρα, η κάρπωση του αγριόχοιρου και πλέον η κάρπωση θα γίνεται χωρίς περιορισμό ανά ομάδα και ημερήσια έξοδο.

Το μέτρο αυτό λαμβάνεται προληπτικά και επικουρικά των λοιπών μέτρων που λαμβάνονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εισόδου στη χώρα μας της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, που έχει πλήξει γειτονικές βαλκανικές χώρες και αποτελεί εν δυνάμει πρόβλημα και για την Ελλάδα.

β) Μειώνεται το ημερήσιο όριο κάρπωσης για το τρυγόνι, από τα 10 στα 8 θηρευόμενα πτηνά ανά κυνηγό.

Είναι γνωστό ότι για το θέμα αυτό έχουν εκφραστεί διαφορετικές θέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τις κυνηγετικές ομοσπονδίες και τις αρμόδιες υπηρεσίες, που ξεκινούν από τη διατήρηση του αριθμού και φτάνουν μέχρι την πλήρη απαγόρευση. Η μείωση του ημερήσιου ορίου κάρπωσης κατά δύο τρυγόνια είναι ένα πρώτο βήμα της πολιτείας μέχρι τη διεξαγωγή οριστικής μελέτης για το θέμα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στην περαιτέρω επιστημονική τεκμηρίωση του θέματος με ανάθεση σχετικής ερευνητικής μελέτης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
althea-apartments-ad5
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ