FOLLOW US: facebook twitter

Οριοθετήθηκε η πληγείσα από τις πλημμύρες περιοχή του δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ημερομηνία: 21-05-2016 | Συντάκτης:
Κατηγορίες: Κοινωνία, Νέα

varda-plimmires

Δημοσιεύτηκε η απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης που καθορίζει και την στεγαστική συνδρομή των πληγέντων- Αναλυτικά τι περιλαμβάνει το ΦΕΚ

  • Ανακατασκευές από 600-200 ευρώ το τ.μ και επισκευές από 60-20 ευρώ το τ.μ ανάλογα την περίπτωση

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε με ημερομηνία 18 Μαίου 2016 και αριθμός φύλλου 1386 , η πολυαναμενόμενη οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015 σε περιοχές α) β) του Δήμου Ανδραβίδας − Κυλλήνης της ΠΕ Ηλείας και β- του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ΠΕ Αχαΐας. Την απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Ες Π. Κουρουμπλής, Οικονομίας Γ. Σταθάκης, ΥΦ. Οικονομικών Α. Χαρίτσης, Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτος και Υποδομών Χρ. Σπίρτζης.  Εκτός από την οριοθέτηση της πλημμυρόπληκτης περιοχής, δημοσιεύονται και οι αποφάσεις για την στεγαστική συνδρομή των πληγέντων για ανακατασκευή και επισκευή κτιρίων. Για τις ανακατασκευές το 60% θα είναι κρατική αρωγή και το 40% άτοκο δάνειο και η στεγαστική συνδρομή ανάλογα την περίπτωση κινείται από 600-200 ευρώ το τ.μ. Για επισκευές η τιμή μονάδας κινείται από 60 ευρώ το τ.μ έως 20 ευρώ το τ.μ επίσης ανάλογα την περίπτωση.

Ειδικότερα σε ότι αφορά την Ηλεία και τον δήμο Ανδραβίδας- Κυλλήνης, η περιοχή που οριοθετείται ως πλημμυρόπληκτη έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ − ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

  1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ •

Δ.Κ. ΒΑΡΔΑΣ •

Τ.Κ. ΚΑΠΕΛΕΤΟΥ •

Τ.Κ. ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ •

Τ.Κ. ΜΑΝΟΛΑΔΟΣ

  1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ •

Δ.Κ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ

  1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟΥ − ΚΥΛΛΗΝΗΣ •

Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ • Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ • Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Όπως διευκρινίζεται, το  έργο της αποκατάστασης των ζημιών στα κτίρια,  αναλαμβάνει ο Τομέας Αποκατάστασης Πυροπλήκτων Ν. Ηλείας (Τ.Α.Π. Ν. Ηλείας), ο οποίος εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία». Υπόψη  θα λαμβάνεται η Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από τους Μηχανικούς της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων και Πυροπλήκτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι οποίοι έχουν διατεθεί στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ., βάσει των αυτοψιών που διενήργησαν ευθύς μετά την εκδήλωση της πλημμύρας στις προαναφερόμενες περιοχές.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Οι ιδιοκτήτες (ή όλοι οι συνιδιοκτήτες) των  κτιρίων που έχουν πληγεί από την προαναφερόμενη πλημμύρα, προκειμένου να τους χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί σε αυτά, πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία αρχική αίτηση:

α) για τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εφό σον επιθυμούν τον έλεγχο του και την έκδοση έκθεσης χαρακτηρισμού του, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου.

ή β) για απ’ ευθείας έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης. Η αίτηση θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο μελέτης επισκευής.

  1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ − ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 3.1 Στις περιοχές που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από την προαναφερόμενη πλημμύρα.

3.2 Δικαιούχοι Σ.Σ. είναι οι ιδιοκτήτες κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, κάθε ιδιοκτήτης είναι δικαιούχος κατά το ποσοστό της ιδιοκτησίας του επί του οικοπέδου.

Στεγαστική συνδρομή 60% δωρεάν κρατική αρωγή και 40% άτοκο δάνειο – Ποσα τ.μ δικαιολογούνται

Όπως αναφέρει το ΦΕΚ, η  Στεγαστική Συνδρομή συνίσταται από 60% Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία και από 40% Ατοκο Δάνειο (Α.Δ.) για τους δικαιούχους δα νειολήπτες που χορηγείται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα.

Σε περίπτωση που στον ίδιο ιδιοκτήτη ανήκαν την ημέρα της πλημμύρας, περισσότερες της μίας ιδιοκτη σίες λειτουργικά ανεξάρτητες ως προς τη χρήση, είτε αυτές αποτελούν διηρημένες ιδιοκτησίες, είτε όχι, Δ.Κ.Α. δικαιούται μόνο για μία από αυτές, την οποία επιλέγει ο ίδιος με Υπεύθυνη Δήλωση του. Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες χορηγείται το σύνολο της Σ.Σ. εξολοκλήρου υπό μορφή άτοκου δανείου.

3.5 Για κατοικίες, αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης, στάβλους, αγροτικά κτίρια καθώς και αγροικίες εποχιακής χρήσης, χορηγείται Σ.Σ. με ανώτατο όριο επιφάνειας τα 150 τ.μ. ανά λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.

3.6 Για ανεξάρτητους βοηθητικούς χώρους κατοικίας που συμπληρώνουν τη λειτουργικότητα της (χώροι υγιεινής, μαγειρεία) χορηγείται Σ.Σ. για επιφάνεια μέχρι 6 τ.μ. και με ανώτατο όριο συνολικής επιφάνειας κατοικίας και βοηθητικού χώρου τα 150 τ.μ..

3.7 Για κτίρια με περισσότερες ανεξάρτητες ιδιοκτη σίες (που καθορίζονται είτε με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, είτε από την αυτόνομη λειτουργικότητα τους) ο κάθε ιδιοκτήτης δικαιούται επιπλέον Σ.Σ. ανάλογη με το ποσοστό ιδιοκτησίας του επί των κλειστών κοινοχρήστων χώρων και της pilotis και μέχρι εμβαδού 30 τ.μ. συνολικά.

3.8 Για κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking), χο ρηγείται Σ.Σ. μέχρι εμβαδού 15 τ.μ.. 3.9 Για Ιερούς Ναούς, χορηγείται Σ.Σ. επί του συνόλου της επιφάνειας του πληγέντος κτιρίου.

3.10 Για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικές αποθήκες καθώς και κτίρια κοι− νωφελούς χρήσης, που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή σε Σωματεία, η επιφάνεια (εάν είναι πάνω από 150 τ.μ.) θα διαιρείται σε τμήματα των 150 τ.μ. Το προκύπτον τελικώς, μετά την ως άνω διαίρεση, υπό λοιπο τμήματος, αν έχει επιφάνεια μέχρι και 50 τ.μ. θα αμελείται, ενώ αν είναι πάνω από 50 τ.μ., τότε θα χορηγείται Σ.Σ. ανάλογα με το εμβαδόν του. Κάθε τμήμα με επιφάνεια 150 τ.μ. αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία λειτουργικά ανεξάρτητη. Ως εκ τούτου για το πρώτο τμήμα η Σ.Σ. θα αποτελείται κατά 60% από Δ.Κ.Α. και κατά 40% από Α.Δ., ενώ για τα υπόλοιπα τμήματα μόνο από Α.Δ..

3.11 Για κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού ή είχε αρχίσει η διαδικασία χαρακτηρισμού τους πριν την ημέρα της πλημμύρας, χορηγείται Σ.Σ με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

3.13 Δε χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή σε κτίρια που κατά την ημέρα της πλημμύρας ήταν εγκαταλειμμένα κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Ανακατασκευή κτιρίων

Δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής  για ανακατασκευή κτιρίων είναι οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που χαρακτηρίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία ως:

α) Ολοσχερώς κατεστραμμένα − Κατεδαφιστέα β) Υπέρμετρης δαπάνης επισκευής (ασύμφορα) γ) Κτίρια που υπέστησαν ολοσχερή κατάρρευση από την πλημμύρα ή κατεδαφίστηκαν αμέσως μετά από αυ τήν, με εντολή Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής για λόγους δημόσιας ασφάλειας, χωρίς να έχουν εκδοθεί, από την αρμόδια Υπηρεσία, Εκθέσεις Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Πλημμυρόπληκτων Κτισμάτων,

4.2 Η ανακατασκευή των κτιρίων γίνεται στο οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτίριο ή σε άλλο οικόπεδο ιδιοκτησίας του δικαιούχου εντός της ίδιας Δημοτικής Ενότητας. Σε περίπτωση που το οικόπεδο του δικαιούχου ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να κατασκευαστεί το νέο κτίριο εντός αυτού για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, μπορεί να κατασκευαστεί το νέο κτίριο σε άλλο ιδιόκτη το οικόπεδο του δικαιούχου εντός της Περιφερειακής Ενότητας, που βρισκόταν το πληγέν κτίριο.

Χορηγείται Στεγαστική συνδρομή ανακατασκευής, σύμφωνα με τα παρακάτω:

α) Για κατοικίες και για ανεξάρτητους βοηθητικούς χώρους κατοικίας που συμπληρώνουν τη λειτουργικότητα της (χώροι υγιεινής, μαγειρεία), το ποσό των € 600 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.

β) Για Ιερούς Ναούς, το ποσό των € 500 ανά τ.μ. πλη γείσας επιφάνειας.

γ) Για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κοινωφελούς χρήσης, κλειστούς κοινοχρήστους χώρους καθώς και κλειστούς χώρους στάθμευσης το ποσό των € 400 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.

δ) Για κτηνοτροφικές μονάδες, αγροτικές αποθήκες, αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης, στάβλους, αγροτικά κτίρια, αγροικίες εποχιακής χρήσης καθώς και pilotis, το ποσό των € 200 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.

ε) Για υπόγειους χώρους, όπως αυτοί ορίζονται από τον Ν.Ο.Κ., χορηγείται ποσό Σ.Σ. που αντιστοιχεί στο 70% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανα− κατασκευή, ανάλογα με τη χρήση.

στ) Για κατασκευές βοηθητικής χρήσης στο δώμα οικοδομών π.χ. απολήξεις κλιμακοστασίων, ανελκυστή− ρων κ.λπ. χορηγείται Σ.Σ. που αντιστοιχεί στο 50% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανακατασκευή, ανάλογα με τη χρήση.

ζ) Για κτίρια που η κατασκευή τους δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι την ημέρα της πλημμύρας, χορηγείται Σ.Σ. ανάλογα με το ποσοστό των εργασιών που είχαν εκτελεστεί, βάσει πίνακα της Δ.Α.Ε.Φ.Κ..

η) Για κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα υπάρχουν ειδικη όροι- βλέπε ΦΕΚ-

Επισκευές κτιρίων

Όσον αφορά τις επισκευές κτιρίων, χορηγείται Στεγαστική συνδρομή επισκευής ως εξής:

6.1 Βλάβες κτιρίου μόνο σε μη φέροντα στοιχεία

Σε περίπτωση που το πληγέν κτίριο παρουσιάζει βλάβες μόνο σε μη φέροντα στοιχεία, η Σ.Σ. είναι δυνατό να υπολογιστεί με έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

6.1.1. Εκδίδεται Άδεια Επισκευής Μικρής Κλίμακας με καθορισμένη τιμή ανά τ.μ. επιφάνειας της πληγείσας στάθμης κτιρίου.  Οι τιμές αποζημίωσης ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας καθορίζονται με βάση τη χρήση του κτιρίου, η οποία θα βεβαιώνεται μετά από αυτοψία των μηχανικών της αρμόδιας Υπηρεσίας και είναι οι ακόλουθες:

α) Για κατοικία και για ανεξάρτητους βοηθητικούς χώρους κατοικίας που συμπληρώνουν τη λειτουργικότητα της (χώροι υγιεινής, μαγειρεία), € 60 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.

β) Για Ιερούς Ναούς, € 50 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.

 γ) Για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κοινωφελούς χρήσης που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή σε Σωματεία, κλειστούς κοινοχρήστους χώρους καθώς και κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking), € 40 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.

δ) Για κτηνοτροφικές μονάδες, αγροτικές αποθήκες, αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης, στάβλους, αγροτικά κτίρια, αγροικίες εποχιακής χρήσης, καθώς και pilotis, € 20 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.

6.2 Βλάβες κτιρίου σε φέροντα και μη φέροντα στοιχεία

Εκδίδεται Άδεια Επισκευής ανάλογα με τις ζημιές που παρουσιάζει το κτίριο και σύμφωνα με το Τιμολόγιο Επι− σκευών της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Στην περίπτωση αυτή η μελέτη επισκευής συντάσσε ται από ιδιώτη μηχανικό και το ανώτατο όριο της χορη γούμενης Σ.Σ. για κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες στα φέροντα και μη φέροντα στοιχεία, καθορίζεται σε € 350 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας, ανεξαρτήτως χρήσης.

Στις περιπτώσεις κτιρίων στις οποίες απαιτείται αντικατάσταση βλαβέντος καυστήρα ή εξοπλισμού μηχανοστασίου υδραυλικού ανελκυστήρα θα χορηγείται πρόσθετη Σ.Σ. και συγκεκριμένα:

Για αντικατάσταση καυστήρα πετρελαίου το ποσό των € 500, για αντικατάσταση καυστήρα φυσικού αερίου το ποσό των € 1.000, για αντικατάσταση καυστήρα μεικτής καύσης το ποσό των € 1.200 και για αντικατάσταση εξοπλισμού μηχανοστασίου υδραυλικού ανελκυστήρα το ποσό των € 1.000.

Τρόπος χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Το ποσό της Σ.Σ. για ανακατασκευή κτιρίου ή αυτοστέγαση (εφόσον αγοράζεται κτίριο υπό ανέγερση) χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία σε τρεις ισόποσες δόσεις η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται με την Έγκριση χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής και οι επόμενες δύο ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών στην οικοδομή.

Το ποσό της Σ.Σ. για αποπεράτωση κτιρίου, χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία σε δύο ισόποσες δόσεις η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται με την Έγκριση χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής και η δεύτερη με την ολοκλήρωση των εργασιών στην οικοδομή. 7.1.2 Το ποσό της Σ.Σ. για αυτοστέγαση, εφόσον αγοράζεται έτοιμο κτίριο, χορηγείται εφάπαξ, με την προσκόμιση οριστικού συμβολαίου αγοράς και πιστοποιητικού μεταγραφής.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μικρές Ιστορίες Μαγειρικής
Όλα τα Ένθετα
Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων