FOLLOW US: facebook twitter

Νομικό «φρένο» στην εργολαβία του 1,4 εκατ. ευρώ – Απέρριψε την προσφυγή του δήμου Πύργου η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν.3463/2006

Ημερομηνία: 04-01-2021 | Συγγραφέας:
Κατηγορίες: Έκτακτο, Κοινωνία, Νέα
-Εισήγηση-καταπέλτης από τη Δικαστική Πληρεξούσιο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
-Προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο προανήγγειλε ο δήμαρχος Πύργου, Τάκης Αντωνακόπουλος
-«Κάνε το έργο προς όφελος των δημοτών» απαντά ο δημοτικός σύμβουλος Στάθης Καννής

Αλυσιδωτές εξελίξεις αναμένεται να πυροδοτήσει η απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006 να απορρίψει ομόφωνα την προσφυγή του δήμου Πύργου κατά της ακυρωτικής απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης, Νίκου Παπαθεοδώρου, για την περίφημη πια εργολαβία του 1,4 εκατ. ευρώ για αποκαταστάσεις ζημιών από πλημμύρες του 2016.

Με μια εισήγηση-καταπέλτη, η δικαστική Πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Χρυσάνθη Τέλιου αποδομεί πλήρως το σκεπτικό του δήμου Πύργου σχετικά με τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του έργου και παράλληλα απορρίπτει την επιχειρηματολογία του για τη δεσμευτικότητα της Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το συγκεκριμένο έργο.

«Σύμφωνα με το άρθρου 117 του Ν.4412/16, για συμβάσεις προϋπολογισμού ποσού μεγαλύτερου των 6ο.οοο,οο € (χωρίς ΦΠΑ), οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσφεύγουν στις διαδικασίες του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού», αναφέρει αρχικά και στη συνέχεια επισημαίνει ότι από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης προκύπτει πως στην προκειμένη περίπτωση δεν συντρέχει το κατεπείγον της διαδικασίας της επιλογήςαναδόχου μέσω διαπραγμάτευσης. Επιπλέον επισημαίνει  προσθέτει πως τα διαστήματα στα οποία είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος, από το 2016 και έπειτα απέχουν μεταξύ τους ικανό χρονικό διάστημα, στο οποίο ο Δήμος θα έπρεπε να έχει προβεί σε ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ η υποστέλεχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας δεν αποτελεί λόγο κατεπείγουσας ανάγκης καθώς αποτελεί ευθύνη του Δήμου.

«Άλλωστε από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι έχει συνταχθεί πλήρες σχέδιο πρόσκλησης προς υποψηφίους αναδόχους, το οποίο φέρει τα στοιχεία προκήρυξης διαγωνισμού», υπογραμμίζει.

Επιπλέον υπενθυμίζει ότι το έργο είχε εγκριθεί για ένταξη και χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΣΑΕΠ 801) από το 2017 και είχε συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2019, καθώς και ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ο δήμος Πύργου έκανε έργα με την συνήθη διαγωνιστική διαδικασία, κάτι που σημαίνει ότι δεν τον επηρέασαν ούτε οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες ούτε η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Μη δεσμευτική η Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Όσον αφορά τη δεσμευτική ισχύ της Πράξης Προσυμβατικού Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η δικαστική πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επισημαίνει πως ο καθιερωμένος προληπτικός έλεγχος των μεγάλης οικονομικής αξίας συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν αποτελεί άσκηση δικαιοδοτικής λειτουργίας και οι σχετικές Πράξεις που εκδίδει, δεν συνιστούν δικαστικές αποφάσεις, κατά συνέπεια δεν συνιστούν κάποιου είδους δεδικασμένο.

«Η προαναφερθείσα Πράξη προσυμβατικού ελέγχου του ΕΣ δεν δεσμεύει, μη ούσα ούτε δικαστική απόφαση ούτε διοικητική πράξη, την παρούσα Επιτροπή, η οποία ως συλλογικό όργανο που ασκεί την εκ του νόμου κατοχυρωμένη αρμοδιότητά της προς άσκηση διοικητικής εποπτείας, που επίσης εδράζεται στο Σύνταγμα (άρθρο 102 παρ. 4 Σ) μπορεί να κρίνει αυτοτελώς την νομιμότητα των διοικητικών πράξεων που φέρονται ενώπιόν της και να αχθεί σε συμπέρασμα διάφορο από το ΕΣ (…)» αναφέρει και προσθέτει ότι η «Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύργου, ως αναθέτουσα αρχή του έργου, προσφεύγει στην διαδικασία επιλογής αναδόχου με διαπραγμάτευση, δίχως προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 32 & 32Α, ενώ θα έπρεπε να ακολουθήσει την ανοικτή ή κλειστή διαγωνιστική διαδικασία».

Η εισήγηση της κας Τέλιου να απορριφθεί στο σύνολό της η προσφυγή του δήμου Πύργου εγκρίθηκε ομόφωνα, καθώς συμφώνησαν και τα άλλα δύο μέλη της Επιτροπής, Δημ. Δημητρουλόπουλος και Γ. Γεωργιόπουλος.

«Θα προσφύγουμε στο Εφετείο»

Την απόφαση σχολίασε ο δήμαρχος Πύργου, Τάκης Αντωνακόπουλος, τονίζοντας ότι προχωρά με «νομιμότητα, διαφάνεια, συλλογικότητα» και προανήγγειλε προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο.

«Η τεκμηρίωση για την χρήση της διαδικασίας κατασκευής του έργου μέσω της διαπραγμάτευσης από τους τεχνικούς επιστήμονες του δήμου μας, πανηγυρικά επιβεβαιώθηκε από τους Ανώτατους Δικαστές του μοναδικού αρμόδιου Ανώτατου Δικαστηρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο ανάθεσης δημοσίων έργων με προϋπολογισμό πάνω από 1 εκ. ευρώ. Η επιτροπή του άρθρου 152 της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας- σε κάθε περιφερειακή ενότητα  υπάρχει μια τέτοια επιτροπή- εμμένει στην αρνητική άποψη- απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας. Επόμενο στάδιο η προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο. Είχαμε προβλέψει τη σκοπιμότητα του τεχνητού αδιεξόδου. Σκοπός μας ήταν μετά από την έγγραφη μαζική διεκδίκηση των προέδρων να ξεκινήσουν τα έργα πριν το χειμώνα. Δεν κατέστη δυνατό λόγω των σκόπιμων προς αναβολή προσφυγών. Δεν διαιωνίζουμε την ατέρμονη απρόσφορη διένεξη. Μας ενδιαφέρει η παραγωγή έργου. Συνεχίζουμε δημοπρατώντας έργα ύψους 6,5 εκ. ευρώ το 2021 συμπεριλαμβανομένων και των έργων που καθυστέρησαν λόγω προσφυγών.

»Ήδη αρκετά έργα της έκτακτης ανάγκης μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης έχουν προχωρήσει (οδοποιία Καριά, Κορυφή, Ελαιώνας- νταμάρι) με τοπικούς κατασκευαστές. Οι εκπτώσεις στη διαπραγμάτευση διαχρονικά και πανελλαδικά είναι 5 με 7%. Στο Δήμο Πύργου όλες οι προηγούμενες αρχές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης έχουν κατασκευάσει έργα μέσω διαπραγμάτευσης με εκπτώσεις 5% πχ. Αποχέτευση οδού Ερυθρού Σταυρού. Να τονίσουμε ότι για το συγκεκριμένο έργο του 1,4 εκ. Ευρώ για την αγροτική οδοποιία δεν έχει υπογραφεί σύμβαση αναμένοντας την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών. Προχωρούμε με νομιμότητα, διαφάνεια, συλλογικότητα.

Υ.Γ. “Ένοχος ένοχον ου ποιεί” λένε οι νομικοί».

Απάντηση Στάθη Καννή: Μία μόνη επιλογή απέμεινε στον Δήμαρχο: “Να εκτελέσει το έργο των 1.404.000€ προς όφελος των δημοτών και όχι μιας εταιρίας”

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης της Ειδικής Επιτροπής της Αποκεντρωμένης, ο δημοτικός σύμβουλος Πύργου και επικεφαλής της παράταξης «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», Στάθης Καννής, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επισημαίνει ότι πλέον ο δήμαρχος έχει ως μοναδική επιλογή την εκτέλεση του έργου «προς όφελος των δημοτών και όχι μιας εταιρείας».

Δείτε αναλυτικά:

Hδημοτική παράταξη «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μας, πρωτοστάτησε στην ανάδειξη της σκανδαλώδους απόπειρας του Δημάρχου Πύργου να «δωρίσει» έργο με τον ιλιγγιώδη προϋπολογισμό των 1.404.000,00€  σε αθηναϊκή εταιρεία της επιλογής του, ζημιώνοντας την δημοτική περιουσία τουλάχιστον κατά 500.000!!

Για το συγκεκριμένο έργο που αφορά, κυρίως, σε χαλικοστρώσεις και χωματουργικές εργασίες, η δημοτική αρχήπροέκρινε, όχι τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού αλλά την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Την επιλογή των εταιρειών, που συμμετείχαν στη διαδικασία υποβολής προσφορών, την έκανε ο ίδιος ο Δήμαρχος καιστη διαπραγμάτευση (…) που ακολούθησε, η μέγιστη έκπτωση που επιτεύχθηκε ήταν μόλις 5% από εταιρεία, η οποία στην ιστοσελίδα εταιρικής δημοσιότητάς της προβάλλει ότι ασχολείται με την εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων!!

Σήμερα, μετά από επανειλημμένες αποφάσεις των αρμόδιων αρχών (Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Επιτροπή άρθρου 152), που με την ανεπίληπτη κρίση τους έκριναν ως παράνομες όλες τις σχετικές αποφάσεις της δημοτικής αρχής και αποφάσισαν την ακύρωσή τους, παραμένει επιτακτική η ανάγκη να απαντήσει ο Δήμαρχος Πύργου στα παρακάτω ερωτήματα:

  • Γιατί προσκάλεσεστη συγκεκριμένη διαδικασία εταιρείες με έδρα τη Χαλκίδα, την Αθήνα και τον Πειραιά (δηλαδή όλες εκτός Ηλείας), χωρίς να θεωρήσει ούτε μία τοπική εργοληπτική εταιρεία άξια να υποβάλει προσφορά για ένα τόσο μεγάλο έργο, την ίδια ώρα που καλεί τους πολίτες να στηρίξουν την τοπική αγορά;
  • Γιατί οι ίδιες εταιρείες σε διαγωνισμούς άλλων τεχνικών έργων, μεγαλύτερης δυσκολίας, έχουν δώσει εκπτώσεις από 40 – 70% και στη διαπραγμάτευση με τον Δήμαρχο η ανώτερη έκπτωση ήταν 5% (τον θεωρούν τόσο εύκολο διαπραγματευτή ή συνέβη κάτι άλλο που αξίζει να ερευνηθεί…);
  • Δεν ήξερεο Δήμαρχος ότι το συγκεκριμένο έργο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις ούτε σε υλικά (προμήθεια κυρίως αμμοχάλικου) ούτε σε εξοπλισμό ούτε σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία και επομένως υπό κανονικές διαδικασίες θα πετύχαινε έκπτωση τουλάχιστον 50%;
  • Δεν ήξερεο Δήμαρχος ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη αντίστοιχο έργοστη ΔΕ Βώλακα, προϋπολογισμού 000€, με έκπτωση 40%, μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό; Δεν γνώριζε ότι για ένα έργο, πολλαπλάσιου προϋπολογισμού, με όμοιο φυσικό αντικείμενο, ήταν βέβαιο ότι θα εξασφάλιζεπολύ μεγαλύτερη έκπτωση;
  • Γιατί ενώ ακυρώθηκαναπό τον Συντονιστή όλες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμαρχος έστειλε με έγγραφό του το φάκελο του έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αποκρύπτοντας την ακύρωσή τουςκαι εξαπατώντας με αυτόν τον δόλιο τρόπο το Ανώτατο Δικαστήριο;
  • Γιατί υπογράφει το συγκεκριμένο έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών ο ίδιος ο Δήμαρχος και όχι ο τότε αρμόδιος Διευθυντής τους (ο οποίος στη συνέχεια υπέβαλε την παραίτησή του) ή έστω ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (ο οποίος πρέπει να απαντήσει αν γνώριζε την αποστολή του εγγράφου);
  • Γιατί στο φερόμενο αριθμό πρωτοκόλλου του εν λόγω εξερχόμενου «εγγράφου» είχε καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Δήμου άλλο εισερχόμενο έγγραφο, το οποίο εξαφανίστηκε μία σχεδόν ώρα μετά από σχετική αίτησή μου με την οποία το ζητούσα;
  • Γιατί ενώ από τις 27 Οκτωβρίου, ύστερα από τις ακυρώσεις των αποφάσεων από τον Συντονιστή, υπήρξαν δηλώσεις της δημοτικής αρχής ότι θα γίνει μειοδοτικός διαγωνισμός, εν τέλει συνεχίστηκε η απόπειρα του Δημάρχου να ανατεθεί το έργο με τον παραπάνω παράνομο τρόπο;

Αν ο Δήμαρχος επιλέξει να αποφύγει να απαντήσει στα συγκεκριμένα ερωτήματα, είναι σίγουρο ότι θα κληθεί να δώσει πειστικές εξηγήσεις ενώπιον των οργάνων της ποινικής δικαιοσύνης, στο πλαίσιο διαδικασίας με την οποία ήδη έχουν κατασχεθεί ηλεκτρονικός εξοπλισμός, προκειμένου να διερευνηθεί η τέλεση ποινικών αδικημάτων, που συνδέονται με το συγκεκριμένο έργο και την παραποίηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του Δήμου.

Και πάντως,ο Δήμαρχος πρέπει να εξηγήσει στους συνδημότες μας, γιατί με την παραπάνω επιλογή του, που ουσιαστικά ισοδυναμεί με «απευθείας ανάθεση» ενός έργου τόσο μεγάλου προϋπολογισμού, προτίμησε παρανομώντας να διακινδυνεύσει την εκτέλεσή του, κάνοντας τα πάντα, προκειμένου να ανατεθεί με τη συγκεκριμένη προκλητικά μικρή έκπτωση στη συγκεκριμένη εταιρεία.

Δήμαρχε, έστω και τώρα, ξεκίνησεάμεσα την ανοιχτή διαδικασία και τη δημοσίευση προκήρυξης του διαγωνισμού, κάνοντας χρήση της δυνατότητας σύντμησης των προθεσμιών.Αν δεν ήσουν δέσμιος των παραπάνω ερευνητέων επιλογών σου, το έργο ήδη θα είχε αρχίσει να υλοποιείται.

Κι όταν, επιτέλους, προχωρήσεις στον νόμιμο μειοδοτικό διαγωνισμό, το ποσοστό της έκπτωσης που θα επιτευχθεί θα προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια το ύψος της απιστίας που αποπειράθηκες να διαπράξειςκαι το μέγεθος του ηθικού, νομικού και πολιτικού ζητήματος που πλέον τίθεται.

Μέλημά μου, τότε, εκτός των άλλων, θα είναι να αξιοποιηθεί το ποσό της έκπτωσης, παράγοντας πολλαπλάσιο έργο για την πόλη και τις κοινότητες μας, οι οποίες έχουν τόσες ανάγκες, που δεν μπορούν να σε περιμένουν, μέχρι να καταφέρεις να αναθέσεις το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 1.404.000,00€ σε εταιρεία της επιλογής σου.

Στάθης Καννής

Δικηγόρος

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Πύργου «ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μικρές Ιστορίες Μαγειρικής
Όλα τα Ένθετα
Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ