FOLLOW US: facebook twitter

«Μήνυμα» N. Φαρμάκη στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών: Τα παιδιά της Ηλείας δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού

Ημερομηνία: 22-03-2021 | Συγγραφέας:
Κατηγορίες: Slide, Εκπαίδευση, Νέα
-«Περιορισμένης ακαδημαϊκής τεκμηρίωσης το πόρισμα της Επιτροπής»
-«Θα στηρίξουμε μόνο  την περιφερειακή διάσταση του ιδρύματος»
-«Τα παιδιά κάθε τόπου να έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση»

«Πώς είναι δυνατόν εμείς οι άνθρωποι που ξέρουμε τι πάει να πει μονίμως αδικημένη ελληνική ύπαιθρος και που επιζητούμε ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, να βάζουμε την υπογραφή μας σε σχεδιασμούς μικρότερης αποκέντρωσης;»

Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που διατυπώνει σε επιστολή του προς τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρ. Μπούρα, και τα μέλη της Συγκλήτου, ενόψει της σημερινής κρίσιμης συνεδρίασης, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης και μέρος του περιεχομένου της οποίας αποκαλύπτει σήμερα η «Πρωινή».

Στην επιστολή του ο Περιφερειάρχης αφενός αποδομεί πλήρως το πόρισμα της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και αφετέρου ζητά από την πανεπιστημιακή κοινότητα να αποφασίσει τη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός Πανεπιστημίου «μεγάλου και δυνατού, που θα βρίσκεται παντού και θα αγκαλιάζει και τους 700.000 πολίτες της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο».

Όπως επισημαίνει, οι αντιδράσεις των δήμων δεν συνιστούν έκφραση ακραίων τοπικιστικών συμπεριφορών ούτε αποτελούν μέρος της λαϊκίστικης άποψης του «κάθε χωριό και Πανεπιστήμιο», αλλά έχουν ως αφετηρία τη λογική επί μίας πρότασης που δεν κρίνεται αρκούντως αιτιολογημένη και το αίσθημα της ανισότητας και της αδικίας που εκπορεύεται από το φόβο ότι το Πανεπιστήμιο της Πάτρας επιδιώκει τον περαιτέρω συγκεντρωτισμό του.

«Το συγκεκριμένο σχέδιο διατυπώνεται μόλις σε 22 σελίδες και περιορίζεται σε προτάσεις αναδιάρθρωσης Σχολών και Τημάτων που όλα βρίσκονται εκτός της έδρας του Πανεπιστημίου Πατρών. Αυτό, άμεσα, δίνει την αίσθηση πως το σχέδιο δεν είναι συνολικό, αλλά στοχευμένο μόνο για τα συγκεκριμένα αποκεντρωμένα Τμήματα και περιορισμένης τεκμηρίωσης με βάση τα ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την ΑΔΙΠ (ήδη ΕΘΑΑΕ).  Δημιουργεί, δε, εύλογη απορία, πώς είναι δυνατόν το Πανεπιστήμιο να περιορίζει το στρατηγικό σχέδιο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής του ανάπτυξης στη μεταφορά μόλις τριών Τμημάτων της Περιφέρειας από τις σημερινές έδρες του και όχι σε μια συνολική αναπτυξιακή διάσταση για το σύνολο των ακαδημαϊκών του μονάδων με καταγραφή, για καθεμιά από αυτές, των αναγκών, συγκριτικών πλεονεκτημάτων και στρατηγικών στόχων», τονίζει ο κ. Φαρμάκης και προσθέτει πως οι βασικές παραδοχές της Επιτροπής που οδηγούν στις παραπάνω προτάσεις, διατυπώνονται χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς παραπομπή σε προκαθορισμένα ακαδημαϊκά κριτήρια και συμπυκνώνονται στη διαπίστωση ότι δεν είναι δυνατή η λειτουργία Τμημάτων της ίδιας σχολής σε διαφορετικούς Νομούς και ότι είναι αναγκαία η κατάργηση ή η μεταφορά Τμημάτων που λειτουργούν με περιορισμένο αριθμό μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ.

«Το κριτήριο της λειτουργίας όλων των Τμημάτων μιας Σχολής στην ίδια πόλη δεν καταγράφεται ως τέτοιο σε καμιά μεθοδολογία ανάλυσης του ακαδημαϊκού χάρτη και δεν επιβάλλεται από κάποια γενικότερη αρχή οργάνωσης των ακαδημαϊκών μονάδων. Σήμερα στη χώρα μας υφίστανται αρκετά ΑΕΙ στα οποία Τμήματα των Σχολών τους εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις(…)» και στη συνέχεια παραθέτει σειρά επιχειρημάτων και προτάσεων που ακυρώνουν τη μη γεωγραφική εγγύτητα ως λόγο ανάσχεσης των συνεργειών.

Σημαντική διάκριση για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών - JuniorsClub.gr

«Ατεκμηρίωτες οι εισηγήσεις για τη Γεωπονία και η Μουσειολογία»

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας καταλογίζει στην Επιτροπή ότι έχει αγνοήσει αρκετά ακαδημαϊκά κριτήρια που θέτει η ΕΘΑΑΕ και αναλύει για ποιο λόγο η Γεωπονία και η Μουσειολογία πρέπει να παραμείνουν και να ενισχυθούν, κάνοντας λόγο για αλυσιτελή επιχειρήματα περί βιωσιμότητας, ειδικά για τμήματα νεοσύστατα.

«Η περιοχή του κάμπου της Ηλείας αποτελεί ορόσημο για την αγροτική παραγωγή καθώς μεγάλο τμήμα της εθνικής παραγωγής σε εσπεριδοειδή, θερμοκηπιακές καλλιέργειες και τα κηπευτικά, καλύπτονται από τις τοπικές μονάδες με εξαγωγική δραστηριότητα με τρόπο ώστε το ενδιαφέρον των νέων της περιοχής για εξειδικευμένη ενασχόληση με τη γεωργία να βρίσκει σημείο αναφοράς στην αγορά εργασίας, γεγονός που συνιστά σημαντικό κίνητρο για την επιλογή του συγκεκριμένου τμήματος, ενόψει του γεγονότος ότι στην ευρύτερη περιοχή δεν λειτουργεί άλλο τμήμα αντίστοιχης κατεύθυνσης (πέραν των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, το πλησιέστερο τμήμα λειτουργεί στην Άρτα). Παράλληλα, η Πολιτεία έχει επενδύσει, επί σειρά ετών και μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων, σημαντικά ποσά για την ανάπτυξη του Τμήματος στο οποίο σήμερα λειτουργούν 9 εργαστήρια, βιολογικοί αγροί έκτασης 17,5 στρεμμάτων, αγροκτήματα έκτασης 800 στρεμμάτων και η μοναδική στην Ελλάδα αεροπονική φάρμα. Επίσης, η απλή καταγραφή σε ένα παράρτημα της πρότασης, των υφιστάμενων  εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών (κτίρια, αίθουσες, εργαστήρια, εξοπλισμός, κ.λπ.) χωρίς αξιολόγηση αυτών σε σχέση με το παραγόμενο ερευνητικό και εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, αναδεικνύει το αναιτιολόγητο του συμπεράσματος της Επιτροπής. Εξάλλου ουδεμία πρόταση περί άλλης αξιοποίησης ή χρήσης των υποδομών αυτών εμπεριέχεται στο σχέδιο, γεγονός που συνιστά προφανές ότι η πρόταση δεν συνιστά ολιστική προσέγγιση του προβλήματος με σκοπό την επίλυση αυτού αλλά περιορίζεται στην καταγραφή δεδομένων με σκοπό την κατ΄ επίφαση αιτιολόγηση της προειλημμένης απόφασης», επισημαίνει.

Για τη Μουσειολογία, υπογραμμίζει ότι η κατάργηση είναι ατεκμηρίωτη διότι το τμήμα μέσα στον ελάχιστο χρόνο λειτουργίας του είναι λογικό να μην έχει προλάβει να αναδείξει το ακαδημαϊκό του στίγμα και να μην έχει συνδεθεί επαρκώς με το ιστορικό αποτύπωμα της Ηλείας και την Αρχαία Ολυμπία ώστε να μετεξελιχθεί σε πρότυπη και μοναδική ακαδημαϊκή μονάδα.

«Όμως η Επιτροπή, παραγνωρίζοντας τη μοναδικότητα του επιστημονικού γνωστικού αντικειμένου που δημιουργεί συνθήκες επιλογής του από επαρκή αριθμό υποψηφίων της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο, την άρρηκτη σύνδεσή του με τον συγκεκριμένο τόπο και τη δυναμική που μπορεί αυτός να προσδώσει στην ακαδημαϊκή μονάδα σε διεθνές επίπεδο, την πρόθεση της Περιφερειακής Αρχής να “επενδύσει” στις αξίες του Ολυμπισμού υποστηρίζοντας χρηματοδοτικά καθετί που συνδέεται με αυτόν, καταλήγει στην πρόταση με βάση τα κριτήρια που ήδη αναφέρθηκαν (απόσταση, συνέργειες κλπ) και κυρίως την υποστελέχωση του Τμήματος, η κάλυψη της οποίας όμως ανήκει στην σφαίρα πρωτοβουλίας του ίδιου του Ιδρύματος», επισημαίνει.

«Θα στηρίξουμε ένα Περιφερειακό Πανεπιστήμιο»

Ο κ. Φαρμάκης δεν παραλείπει να υπενθυμίσει ότι η Περιφέρεια είναι πρόθυμη να στηρίξει οικονομικά το Πανεπιστήμιο Πατρών εφόσον επιλέξει να αποκτήσει περιφερειακή διάσταση.

«Με δεδομένο ότι υφίσταται δεδηλωμένη πρόθεση της Περιφερειακής Αρχής να προβεί σε άμεση χρηματοδότηση για την ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών των περιφερειακών τμημάτων η γενικόλογη προσέγγιση που δεν λαμβάνει υπόψη το σύνολο των δεδομένων, πάσχει από πλευράς αιτιολόγησης. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών της περιοχής έχει δεσμευθεί κατ’ επανάληψη ότι θα στηρίξει οικονομικά, κατά απόλυτη προτεραιότητα τα Τμήματα αυτά, ώστε να καλύψουν το χαμένο έδαφος και να εναρμονιστούν πλήρως με τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου, αναγνωρίσιμου και ανταγωνιστικού Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Σύγκλητος, καλούνται να δουν αυτή την συγκυρία ως πρόκληση για την δημιουργία ενός μεγάλου, δυνατού εξακτινωμένου Πανεπιστημίου και να αποφύγουν τις επιλογές συρρίκνωσης που θα στερήσουν το Πανεπιστήμιο από την περιφερειακή του διάσταση», καταλήγει.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μικρές Ιστορίες Μαγειρικής
Όλα τα Ένθετα
Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ