FOLLOW US: facebook twitter

«Κανένα έγκλημα δεν είναι τέλειο»: Η Πρωινή αποκαλύπτει τι αναφέρει ο Στ. Καννής στη μηνυτήρια αναφορά του για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες του δήμου Πύργου σχετικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο

Ημερομηνία: 17-12-2020 | Συγγραφέας:
Κατηγορίες: Slide, Νέα, Πολιτική
-Ο δημοτ. Σύμβουλος και επικ. Της παράταξης «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» καταλογίζει σοβαρές παρανομίες στον δήμο Πύργου
 -Η προσπάθεια εντυπωσιασμού πέφτει στο κενό, απαντά ο δήμαρχος Τ. Αντωνακόπουλος

Νόθευση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του δήμου Πύργου με σκοπό την παραπλάνηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς τη νομιμότητα της εργολαβίας 1,5 εκατ. για αποκαταστάσεις ζημιών από πλημμύρες του 2016 καταγγέλλει στη μηνυτήρια αναφορά του ο δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», Στάθης Καννής.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα η «Πρωινή», ο κ.Καννής καταλογίζει στον δήμαρχο Πύργου, Τάκη Αντωνακόπουλο, ότι αφενός απέκρυψε από το Ελεγκτικό Συνέδριο την ένσταση που είχε υποβληθεί από τον Αύγουστο επί της διαγωνιστικής διαδικασίας στη συγκεκριμένη εργολαβία, καθώς και την απόφαση ακύρωσης που εξέδωσε στις 9.10.2020 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, και αφετέρου ότι αλλοίωσε το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο για να παρουσιάσει την αποστολή του εγγράφου στο Ελεγκτικό Συνέδριο ως προγενέστερη της ακυρωτικής απόφασης.

Ο κ.Καννής αναφέρει ότι στις 8.12.2020 αιτήθηκε από τις υπηρεσίες του δήμου αντίγραφο του εγγράφου –κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας- με το οποίο ο δήμαρχος διαβίβασε στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον φάκελο του έργου και την απεικόνισή του όπως αυτό έχει καταχωρηθεί ως εξερχόμενο έγγραφο στο κεντρικό ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του δήμου.

»Τότε, η κα (όνομα), αφού βρήκε τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου στον ηλεκτρονικό της υπολογιστή, με ενημέρωσε ότι ο συγκεκριμένος αριθμός πρωτοκόλλου αντιστοιχεί σε εισερχόμενο προς τον Δήμο Πύργου έγγραφο με αποστολέα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, και θέμα “ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ”. Τούτο επιβεβαίωνε και αυτό που εγώ ήδη γνώριζα έχοντας στην κατοχή μου σχετική φωτογραφία (την οποία  άγνωστο σε μένα άτομο είχε ρίξει κάτω από την πόρτα του δικηγορικού γραφείου μου) της απεικόνισης της οθόνης ηλεκτρονικού υπολογιστή του Δήμου Πύργου, στην οποία εμφαίνεται ξεκάθαρα να έχει καταχωρηθεί με αριθμό πρωτοκόλλου 28585/08-10-2020 το υπ’ αριθμ. πρωτ. 178230/08-10-2020 έγγραφο με θέμα “ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ”.

Στη συνέχεια, η ανωτέρω Προϊσταμένη μου είπε να επιστρέψω σε μια ώρα ώστε να παραλάβω τη σχετική βεβαίωση. Όταν, όμως, μετά από μια ώρα παρέλαβα την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34671/08-12-2020 απάντησή της, με έκπληξη διαπίστωσα ότι δεν έκανε καμία αναφορά στα όσα προηγουμένως είχε διαπιστώσει. Αντιθέτως, στην άνω απάντησή της ανέφερε ότι ο εν λόγω αριθμός πρωτοκόλλου αντιστοιχούσε σε έγγραφο με αποστολέα την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύργου, παραλήπτη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου και θέμα
“Προσυμβατικός έλεγχος για την υπογραφή σύμβασης του έργου αποκατάσταση ζημιών έργων υποδομής”.

»Μάλιστα, προσπάθησε να δικαιολογήσει την αναντιστοιχία μεταξύ της πραγματικότητας και της απάντησής της αναφέροντας ότι “Από το φωτοαντίγραφο το οποίο σας χορηγούμε, διαπιστώνουμε ότι το έγγραφο απευθύνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο και όχι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία έχει καταχωρηθεί ως παραλήπτης εκ λάθους στο ηλεκτρονικό μας πρωτόκολλο”» αναφέρει μεταξύ άλλων και προσθέτει:

«Επειδή, κατά τα παραπάνω, είναι προφανές ότι τελέστηκε, εκ των υστέρων, κατόπιν της από 08-12-2020 αίτησής μου, νόθευση (αλλοίωση) του ηλεκτρονικώς τηρουμένου πρωτοκόλλου του Δήμου Πύργου με σκοπό όπως φανεί ότι στην αληθή θέση του αριθμού 28585/08-10-2020 πρωτοκόλλου του Δήμου Πύργου δεν είχε καταχωρηθεί το 178230/08-10-2020 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς το Δήμο Πύργου με θέμα “ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ”, αλλά το δήθεν συνταχθέν την 08-10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου, που υπογράφεται από τον Δήμαρχο Πύργο Παναγιώτη Αντωνακόπουλο. (…)

»Μεταξύ δε των αναφερομένων στο εν λόγω “έγγραφο” του Δημάρχου Πύργου είναι η βεβαίωση του τελευταίου ότι δεν είχαν υποβληθεί ενστάσεις κατά της υπ’ αριθμ. 485/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου (…) Αυτό έγινε με σκοπό να αποκρυβεί από το ελέγχον Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου η υπ’ αριθμ. πρωτ. 177127+158135 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε την 09-10-2020 και με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 374/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου (…)

Δελτίο Τύπου από Αντωνακόπουλο

Η Πρωινή δημοσιεύει σήμερα, καθώς μας εστάλη προχθές ενώ είχε κλείσει το φύλλο, σχετικό Δελτίο Τύπου του δημἀρχου Πύργου, Τ. Αντωνακόπουλου.

«Πολύ όψιμα, συγκεκριμένοι μικροπολιτικοί κύκλοι της πόλης μας, δίνουν δήθεν μάχη υπέρ της προστασίας του Δημοσίου Χρήματος. Ευθέως λοιπόν απαντούμε ότι αναμφισβήτητος κριτής της νομιμότητας διαδικασιών παραγωγής δημοσίων έργων, είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο, ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της Χώρας. Από την επαγγελματική τους δραστηριότητα οι καταγγέλλοντες γνωρίζουν άριστα αυτήν την κορυφαία αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων της διοίκησης.

Με την 768/2020 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, “δεν διαπιστώθηκαν νομικές πλημμέλειες κατά την διαδικασία ανάθεσης του ελεγχόμενου έργου και, ως εκ τούτου, δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή των υποβληθέντων σχεδίων σύμβασης”. Στο με αρ. πρωτ. 52821/19-11-2020 έγγραφο του Ε’ Κλιμακίου, αναφέρεται ότι “… μπορείτε να προβείτε άμεσα στην υπογραφή του ελεγχθέντος σχεδίου σύμβασης, χωρίς να αναμένετε την πάροδο της 15νθήμερης προθεσμίας, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 328 παρ.1 του ν.4700/2020 (Α’ 127) κατά της Πράξης αυτής δεν προβλέπεται άσκηση προσφυγής ανάκλησης ενώπιον του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου”

Η κατάσταση απελπισίας σε συνδυασμό με την γνωστή διαχρονική τους καταγγελτική τακτική, τους οδήγησε στην εφεύρεση σεναρίων προσφιλών σε αυτούς. Συνεχίζουν να υπονομεύουν συστηματικά το μέλλον της πόλης. Η παιδαριώδης επιχειρηματολογία περί γνησιότητας εγγράφων, καταρρίφθηκε με τον πιο ηχηρό τρόπο από τα απαντητικά έγγραφα των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου, που απευθύνονται στον μονίμως καταγγέλοντα και στις Αρχές. Η δικαιοσύνη ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και ερευνά μετά από σχετική μηνυτήρια αναφορά ιδιώτη. Πάντως κανένας υπολογιστής δεν κατασχέθηκε στο Δημαρχείο. Η προσπάθεια εντυπωσιασμού πέφτει στο κενό. Αν και το Ελεγκτικό Συνέδριο μας δίνει την δυνατότητα για άμεση υπογραφή της σύμβασης, εμείς δεν το έχουμε πράξει ακόμα. Όμως οι ανάγκες δεν μπορούν να περιμένουν.

Απαντώντας στην ανακοίνωση, ο κ. Καννής δήλωσε:

«Είναι γνωστό ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας και κορυφαίος θεσμός της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Οφείλουμε να το σεβόμαστε και να μην το εξαπατούμε με ψευδείς βεβαιώσεις και νοθευμένα πρωτοκόλλα. Όμως κανένα έγκλημα δεν είναι τέλειο».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μικρές Ιστορίες Μαγειρικής
Όλα τα Ένθετα
Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων