FOLLOW US: facebook twitter

«Ηλειακή Ανακύκλωση ΕΕ»: Πρότυπη Μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών

Ημερομηνία: 18-02-2021 | Συγγραφέας:
-Ο πολιτικός μηχανικός και ιδιοκτήτης της εταιρίας Β. Παναγόπουλος αναλύει όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται

 

Σε μια εποχή που το περιβάλλον και τα αποτελέσματα από την μην επαρκή προστασία του επηρεάζουν όλο και περισσότερες πτυχές των σύγχρονων κοινωνιών και ολοένα και πιο πολύπλευρα καταγράφουν τραγικές συνέπειες στην ζωή μας, αναδεικνύεται και πιο έντονη η αναγκαιότητα της εναλλακτικής διαχείρισης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, και καλύπτοντας το μεγάλο κενό που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια στην περιοχή της Ηλείας, ξεκίνησε τη λειτουργία της το Σεπτέμβριο του 2020, μια πρότυπη Μονάδα Ανακύκλωσης αδρανών υλικών, η «ΗΛΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΕ». Η μονάδα αυτή, παρέχει υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων (μπάζα) και δραστηριοποιείται στην συλλογή, διαλογή και προσωρινή αποθήκευση ΑΕΚΚ τα οποία επεξεργάζεται και ανακυκλώνει με κινητή μονάδα στις εγκαταστάσεις που διατηρεί στην περιοχή Μαγούλα Βυτινείκων παράγοντας ταυτόχρονα φθηνά ανακυκλώσιμα αδρανή υλικά. Μάλιστα, έχει συμβληθεί με το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ της ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ και τυγχάνει η μόνη αδειοδοτημένη μονάδα στο Νομό  μας.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρίας «Ηλειακή Ανακύκλωση ΕΕ» Βασίλης Παναγόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός μας εξηγεί πως απόβλητα από εργασίες εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που προέρχονται από οικοδομικές εργασίες, ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις και κάθε είδους κατασκευές δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, προβλέπεται να διαχειρίζονται από αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας- και  μάλιστα στη χώρα μας μόλις πρόσφατα αυστηροποιήθηκε το νομικό πλαίσιο με τον νόμο 4462/18.

«Πρώτα απ’ όλα να επισημάνουμε ότι η εναλλακτική διαχείριση περιλαμβάνει τις εργασίες συλλογής, καθώς και τις εργασίες μεταφοράς, μεταφόρτωσης, αποθήκευσης, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης και κάθε άλλο είδος ανάκτησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών πολλαπλής χρήσης ή των αποβλήτων συγκεκριμένων άλλων προϊόντων. Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι από τα πιο βαριά και ογκώδη απόβλητα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιπροσωπεύουν το 25% – 30% περίπου του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων και αποτελούνται από υλικά, όπως σκυρόδεμα, σίδηρο, τούβλα, γύψο, ξύλο, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, αμίαντο και χώμα, υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν» επισήμανε και πρόσθεσε ότι το επίπεδο της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό σε ολόκληρη την Ε.Ε. από λιγότερο από 10% έως και πάνω από 90%.

«Σε ορισμένα κράτη μέλη, αυτή η κατηγορία αποβλήτων απορρίπτεται, καταλαμβάνοντας πολύτιμο χώρο σε χώρους υγειονομικής ταφής σε ρέματα, ποτάμια και εγκαταλειμμένα οικόπεδα και αποστραγγιστικά αυλάκια. Επιπλέον, εάν δεν διαχωρίζονται στην πηγή, μπορεί να περιέχουν μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων, με κίνδυνο να προκαλέσουν ιδιαίτερους κινδύνους για το περιβάλλον. Στην Ελλάδα η ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται από τις διάφορες οικοδομικές εργασίες (κατασκευές και κατεδαφίσεις) εκτιμώνται σε 6-7 εκατ. τόνους ετησίως. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ένα οργανωμένο δίκτυο συλλογής και αξιοποίησης τους, η διαχείριση των υλικών αυτών γινόταν αποσπασματικά, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στο περιβάλλον εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσής τους. Ενδεικτικά είναι τα όσα αναφέρονται στην τελευταία έκθεση του συνηγόρου του Πολίτη με τίτλο: «Η διαχείριση των Αποβλήτων» στην οποία  υπογραμμίζεται: …»Παρά τα προβλεπόμενα για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ από Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Ατομικά και Συλλογικά) ώστε να επιτυγχάνεται μείωση του όγκου των στερεών αποβλήτων που αποτίθενται στο περιβάλλον και εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, διαπιστώνεται συχνά η εγκατάλειψη κατά τη μεταφορά τους και η ανεξέλεγκτη διάθεση τους εντός των δημοσίων ή και ιδιωτικών εκτάσεων πολλές φορές αγνώστου ιδιοκτήτη». Για την ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ στην έκθεση του  σημειώνεται, ότι «συντείνει στη μεγάλη μείωση του όγκου των στερεών αποβλήτων που αποτίθεται στο περιβάλλον καθώς και σε εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας δεδομένου ότι δύναται μέρος αυτών να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί εκ νέου για οικοδομικά υλικά».

Κυκλική οικονομία

«Η συνειδητοποίηση του κόστους που έχει η ανθρωποκεντρική στάση, όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά για αυτή καθ’ εαυτή την οικονομική ανάπτυξη, καθώς επίσης η αναγνώριση ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι, οδήγησαν στην ιδέα της διαχείρισης των αποβλήτων” τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγόπουλος. «Προτεραιότητα αυτού του σύγχρονου μοντέλου είναι η επαναχρησιμοποίηση των υλικών και η κυκλική οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο νέος ορισμός για τα μπάζα είναι: «Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) είναι κάθε απόβλητο που παράγεται από οικοδομικές εργασίες και έργα τεχνικών υποδομών, το οποίο ο κάτοχός του (Υπόχρεος Διαχειριστής) απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει». Στα ΑΕΚΚ εμπεριέχονται 38 διαφορετικά υλικά, τα περισσότερα από τα οποία έχουν οικονομική αξία, ενώ κάποια άλλα είναι επικίνδυνα. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των ΑΕΚΚ σε δρόμους, χωράφια, δασικές εκτάσεις και ρέματα, εκτός από την οπτική – αισθητική ρύπανση, εγκυμονεί κίνδυνο πρόκλησης πλημμύρας και ρύπανσης του εδάφους καθώς και καταστροφή της χλωρίδας και μικρό – πανίδας στα σημεία απόρριψης. Κάθε Υπόχρεος Διαχειριστής ΑΕΚΚ οφείλει να τα οδηγεί σε νόμιμα αδειοδοτημένη Μονάδα Επεξεργασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, στην εμβέλεια του οποίου εκτελείται ιδιωτικό ή δημόσιο έργο».

Στην περιοχή της Ηλείας,  λοιπόν, λειτουργεί ήδη από Σεπτέμβριο 2020 μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ που διαχειρίζεται μπάζα με ασφάλεια, ανακυκλώνει κατασκευαστικά απόβλητά και παράγει φθηνά ανακυκλωμένα αδρανή υπό την αιγίδα του Συλλογικού Συστήματος Ανακύκλωσης ΣΑΝΚΕ που είναι από τα πρώτα εγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης για τα ΑΕΚΚ πανελλήνιας εμβέλειας τα οποία παράγονται από τα τεχνικά έργα και τις οικοδομικές εργασίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μικρές Ιστορίες Μαγειρικής
Όλα τα Ένθετα
Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ