FOLLOW US: facebook twitter

«Ολυμπιακή Σχολή» με τρία τμήματα στην Ηλεία: Η «Πρωινή» παρουσιάζει το προφίλ των σπουδών που προτείνει η μελέτη του Γ. Παναγιωτόπουλου

Ημερομηνία: 19-03-2021 | Συγγραφέας:
-«Δεν διεκδικώ τη μοναδικότητα, βάζω μόνο ένα λιθαράκι στον δημόσιο διάλογο», τονίζει ο Ηλείος παν/μιακός και αντιπρόεδρος της Μουσειολογίας

Την ολοκληρωμένη πρότασή του για την ίδρυση «Ολυμπιακής Σχολής» Πολιτισμικών Σπουδών στην Ηλεία γνωστοποίησε  ο Ηλείος καθηγητής και αντιπρόεδρος της Μουσειολογίας, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, τους βασικούς άξονες της οποίας είχε δημοσιεύσει την περασμένη εβδομάδα η «Πρωινή».

Η πρόταση προβλέπει τη λειτουργία μιας ενιαίας και αυτόνομης Σχολής Πολιτισμικών Σπουδών, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με τρία τρήματα: Μουσειακών Σπουδών, Πολιτιστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Ψηφιακών Εφαρμογών & Τεχνολογίας στην Επικοινωνία. Η μελέτη είναι επιστημονικά άρτια, με σοβαρή τεκμηρίωση βασισμένη σε βιβλιογραφική έρευνα και περιλαμβάνει για κάθε τμήμα πλήρη ανάλυση όσον αφορά την αποστολή και το όραμά τους, το πρόγραμμα σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων αυτών των τμημάτων.

Ανάλυση των τριών τμημάτων

Στόχος του πρώτου τμήματος, Μουσειακών Σπουδών, είναι να παρέχει στους σπουδαστές κατανόηση σε βάθος των θεωρητικών κατευθύνσεων της Μουσειολογίας αλλά και των πρακτικών μεθόδων και εφαρμογών της. Οι απόφοιτοι του τμήματος θα μπορούν να εργαστούν ως μουσειολόγοι σε παντός είδους μουσεία (αρχαιολογικά, τεχνολογίας, φυσικής ιστορίας κλπ, επιστημονικά κέντρα, ιστορικά μνημεία και χώρους πολιτιστικής αναφοράς, ιδρύματα, γκαλερί και πινακοθήκες, ως επιστημονικοί σύμβουλοι σε ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς, να στελεχώσουν υπηρεσίες και ιδρύματα του Δημοσίου όπως Εφορείες Αρχαιοτήτων, επιστημονικά ιδρύματα, βιβλιοθήκες, πολιτιστικές υπηρεσίες δήμων κλπ.

Ο στόχος του δεύτερου τμήματος, Πολιτιστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, συνίσταται στην αξιοποίηση της πολιτιστικής Κληρονομιάς ως εργαλείου Ανάπτυξης των τοπικών Κοινοτήτων και Περιφερειών, πόσο μάλλον στην Ηεία, όπου η εκπαίδευση και η έρευνα μπορούν να αποτελέσουν μία νέα silicon valley πολιτισμού. Το τμήμα, σε χωρική εγγύτητα με εξέχοντες χώρους πολιτιστικής αναφοράς (Ολυμπία, Ήλιδα, Κάστρο Χλεμούτσι κλπ) παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εκείνα εφόδια που θα τους διασφαλίσουν μια άρτια κατάρτιση για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τον πολιτισμικό πλούτο της χώρας από την αρχαιότητα ως σήμερα, με την απόκτηση θεωρητικής γνώσης αναφορικά με τις διαφορετικές εκφάνσεις του Πολιτισμού, (Ιστορία, Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική, Παραστατικές τέχνες κλπ), θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για την οργάνωση, προβολή και ανάδειξη του Πολιτισμού, (…) διασύνδεση του τμήματος με τα ελληνικά πολιτιστικά ιδρύματα και ειδικότερα με αυτά του Νομού Ηλείας, με σκοπό την αλληλεπίδραση και την αμοιβαία εποικοδομητική εξέλιξη σε επίπεδο επιστημονικό, οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό. Τομείς δραστηριοποίησης είναι μεταξύ άλλων ο πολιτιστικός Τουρισμός, η βιομηχανική κληρονομιά, η ανάπλαση αστικού τοπίου, η διαχείριση Πολιτιστικών Projects κλπ.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι σε θέση να εργαστούν ως πολιτιστικοί διαχειριστές ή διοργανωτές σε ποικίλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα (αρχαιολογική υπηρεσία, επιστημονικά ιδρύματα και πολιτιστικοί φορείς, τουριστικές υπηρεσίες στον τομέα που σχετίζεται με τον πολιτισμό, εταιρείες διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, εταιρείες οργάνωσης και διαχείρισης ποικίλων πνευματικών και πολιτιστικών δράσεων, ερευνητικά κέντρα κ.ά), να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις σε τομείς που σχετίζονται με τη μελέτη, την οργάνωση και τη διαχείριση πολιτισμικών δραστηριοτήτων, ναεργαστούν ως εκπαιδευτικοί στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση και ως εκπαιδευτές στη μη τυπική και άτυπη δια βίου μάθηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως Πολιτισμικοί Managers, να λειτουργήσουν ως Μελετητές – Ερευνητές Πολιτισμικής Διοίκησης και Ανάπτυξης, να στελεχώσουν Οργανισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης, να εργαστούν ως Οικονομολόγοι του Πολιτισμού, Οικονομικοί Διαχειριστές Πολιτισμικού Αποθέματος και Παραγωγής και να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία, στοχεύοντας στην εξειδίκευση.

Αποστολή του τρίτου τμήματος, Ψηφιακών Εφαρμογών & Τεχνολογίας στην Επικοινωνία, είναι να δημιουργήσει ένα διεπιστημονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον για τη μελέτη και την ερευνητική προσέγγιση των Ψηφιακών Μέσων, με πρακτικές που επικαιροποιούνται συνεχώς, ώστε να εναρμονίζεται με τις εξελίξεις στο παγκόσμιο ψηφιακό γίγνεσθαι. Ως εκ τούτου, το Τμήμα στηρίζεται στη διεπιστημονικότητα, με ένα πρόγραμμα σπουδών που δραστηριοποιείται σε διαφορετικές ειδικότητες στον τομέα των ψηφιακών και οπτικοακουστικών εφαρμογών. Με τον τρόπο αυτό, θα καλύψουν το κενό που παρουσιάζει η αγορά εργασίας σε επαγγελματίες που θα χρησιμοποιήσουν την κατάρτισή τους για την ανάδειξη του πολιτισμού στην περιοχή, αλλά και θα είναι σε θέση να δραστηριοποιηθούν ευρύτερα σε έναν τομέα που εκτείνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέχρι την διαφήμιση και την πολιτιστική διαχείριση, και το freelance web expertise.

Στόχος είναι ο προσανατολισμός σε ψηφιακές εφαρμογές που θα προωθήσουν τον Πολιτισμό, τη δημιουργική μάθηση, τις γραφικές τέχνες, η εξοικείωση με ψηφιακές εφαρμογές που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ και την πρόσβασή τους στην κοινωνία της Πληροφορίας, η εκπαίδευση σε μεθόδους ανάπτυξης ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ως μέσα μετάδοσης πολιτισμού, ως μέσα εκπαίδευσης και ως μέσα επικοινωνία (…), η παραγωγή πολυμεσικού οπτικοακουστικού υλικού, της διαχείρισης εταιρικής ταυτότητας, κλπ.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι σε θέση να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα είτε συνάπτοντας συνεργασίες, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με τα Ψηφιακά Μέσα, τις Οπτικοακουστικές Εφαρμογές και την Επικοινωνία και μπορούν να εργαστούν ως στελέχη Επικοινωνίας σε Γραφεία Τύπου ή Δημοσίων Σχέσεων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στελέχη εταιρειών Επικοινωνίας, εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων, διαφημιστικών εταιρειών, ειδικοί σχεδίασης, ανάπτυξης και διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου τουριστικών επιχειρήσεων και πολιτιστικών οργανισμών, στελέχη γραφιστικών εταιρειών δημιουργίας ιστοσελίδων και παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου,   αυτοαπασχολούμενοι διαδικτυακοί σύμβουλοι επικοινωνίας, ειδικοί διαχείρισης ηλεκτρονικής φήμης, ειδικοί διαδικτυακών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, στον τομέα του Πολιτισμού με νέες τεχνολογίες,  να στελεχώσουν ιδρύματ, μουσεία, φεστιβάλ, εταιρείες διαχείρισης (management) μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων εκδηλώσεων, υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού που ασχολούνται με τη διαχείριση, οργάνωση και ανάδειξη πολιτισμικών και πολιτιστικών δρώμενων, μουσεία και Πινακοθήκες, φορείς που ασχολούνται με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή πολιτισμικών δεδομένων, όπως ΟΤΑ και υπηρεσίες της Περιφέρειας, θεσμικές υπηρεσίες και διευθύνσεις της ΕΕ που ασχολούνται με θέματα πολιτισμικής διαχείρισης, επιχειρήσεις παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στον πολιτισμό (ψηφιακές εφαρμογές, παρουσιάσεις στο διαδίκτυο, οργάνωση,              ιδιωτικά μουσεία και πινακοθήκες (διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, ηλεκτρονικοί οδηγοί),εταιρείες ή σταθμούς παραγωγής και επεξεργασίας εικόνας και ήχου.

Aξίζει να επισημανθεί πως η μελέτη ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, καθώς προβλέπει εξ αποστάσεως μαθήματα, ενώ ενισχύει και την εξωστρέφεια της Σχολής με ξενόγλωσσο πρόγραμμα σπουδών.

https://1.bp.blogspot.com/-BZmE8251oCg/YFI9KpR1bNI/AAAAAAAABV8/VZRBvy9OQYwzxsNo18LyvCDgSASHychgACLcBGAsYHQ/w586-h640/Pages%2Bfrom%2B%25CE%25A4%25CE%2595%25CE%259B%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2597%2B%25CE%259C%25CE%2595%25CE%259B%25CE%2595%25CE%25A4%25CE%2597%2B10.04%2B%25CE%259C%25CE%259C%2B16-03-21%2B%2528E%25CE%259B%25CE%2595%25CE%25A5%25CE%2598%25CE%2595%25CE%25A1%25CE%259F%2529.png

Γιατί Ολυμπιακή Σχολή στην Ηλεία

Όπως επισημαίνει ο Λεχαινίτης πανεπιστημιακός, η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μετεξέλιξη αντίστοιχης πρότασης που είχε κατατεθεί το 2017, προτού συγχωνευτεί το Πανεπιστήμιο Πατρών με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, η οποία όμως ούτε και προ τετραετίας αξιοποιήθηκε έστω ως βάση προβληματισμού και διαλόγου.

Δεδομένου ότι στην Ηλεία υπάρχουν ήδη τμήματα τριτοβἀθμιας εκπαίδευσης που τίθενται σε αμφισβήτηση το τελευταίο διάστημα, η νέα μελέτη επιχειρεί να αποτελέσει μια στοιχειοθετημένη πρόταση δημιουργίας αυτόνομης σχολής και να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα για την ανάπτυξη των συνθηκών που θα προλειάνουν το έδαφος προκειμένου η Ηλεία να αποκτήσει ισότιμη και δίκαιη πρόσβαση στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας.

«Η παρούσα μελέτη-πρόταση επιχειρεί να απαντήσει προς κάθε κατεύθυνση, αλλά ιδιαίτερα στην πολιτεία που έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, ότι το διεθνώ αναγνωρίσιμο αφήγημα της Ολυμπιακής Γης με την εθνική προστιθέμενη αξία δεν μπορεί παρά να εμπεριέχει και τις διαστάσεις, συμβολικά και ουσιαστικά, της επιστημονικής έρευνας μέσα από το κύριο κύτταρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που είναι η βασική μονάδα του τμήματος, ενταγμένο σε Σχολή Αυτόνομη και βιώσιμη, πλήρως αντιστοιχιζόμνη με τις προκλήσεις της νέας εποχής, αναφέρει.

Παράλληλα επισημαίνει πως η εκπόνηση του εγχειρήματος έλαβε υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ολυμπιακής Γης, αφενός την πολιτισμική παρακαταθήκη και αφετέρου τη δυνητική αναπτυξιακή δυναμική, καθώς και την απαρέγκλιτη ανάγκη της σύνδεσης των Νέων Τεχνολογιών στο σύγχρονο κοινωνικό και εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος διευκρινίζει πως η πρότασή του δεν περιλαμβάνει τον χωροταξικό προσδιορισμό για τη λειτουργία της Σχολής, διότι αυτό αποτελεί υπόθεση των οργάνων δημοκρατικού προγραμματισμού σε συνεργασία με την Πολιτεία, ωστόσο σημειώνει ότι είναι γνωστή τοις πάσι η ύπαρξη υποδομών στον Πύργο, στην Αμαλιάδα και στην Αρχαία Ολυμπία, με αυτονόητη την υποχρέωση βελτίωσής τους με βάση τα ακαδημαϊκά πρότυπα. Επιπλέον, προτείνει την ένταξή στης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθότι το ίδρυμα δεν διαθέτει άλλη σχολή με τέτοιο αντικείμενο σπουδών.

Όπως εξηγεί, η ίδρυση Σχολής Πολιτισμικών Σπουδών στην Ηλεία, θα μετέτρεπε αυτόματα την Ολυμπία και το Ν. Ηλείας, σε Διεθνές κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού, θα έδινε τη δυνατότητα σύνδεσής της με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία που έχει εκεί την έδρα της και γενικότερα με το Ολυμπιακό Κίνημα, θα μπορούσε να καταστήσει την Ολυμπία κέντρο της Παγκόσμιας διανόησης ανυψώνοντας το πνευματικό επίπεδο και δημιουργώντας τη μαγιά συγκρότησης μιας ακαδημαϊκής κοινότητας ικανής να διατυπώσει βιώσιμες αναπτυξιακές προτάσεις που να συνάδουν με την σύγχρονη φυσιογνωμία της περιοχής και θα αποτελούσε το βασικό κέντρο για τη διοργάνωση Διεθνών Συνεδρίων και Πανεπιστημιακών Δράσεων που θα αναδείξουν την γη που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε Παγκόσμιο Επίπεδο.

«Η γεωγραφική συνάφεια της πνευματικής κοιτίδας της Αρχαίας Ολυμπίας και του τμήματος Μουσειακών Σπουδών (Μουσειολογίας) δημιουργεί τη βάση της εκπαίδευσης, δίνει το έναυσμα για την Mουσειακή εκπαίδευση, την ανάπτυξη της Ολυμπιακής Φιλοσοφίας και Παιδείας ως αυτόνομου επιστημονικού κλάδου και την προσέγγιση της ιστορίας με αυτοψία και με το τρόπο των διευρυμένων κύκλων, ξεκινώντας από την κεντρική ιδέα του ολυμπιακού ιδεώδους. Το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας είναι το 2ο σε επισκεψιμότητα στην Ελλάδα και οι ανασκαφές συνεχίζονται στην Αρχαία Ολυμπία με τη συνεργασία του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων και προσθέτει ότι η παρούσα πρόταση-μελέτη για ίδρυση αυτόνομης Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Νομό Ηλείας, αποτελεί μια νέα προσπάθεια συμβολής στον δημόσιο διάλογο, σε μια κρίσιμη και μεταβατική περίοδο, που επιχειρείται ο επαναπροσδιορισμός της αρχιτεκτονικής, του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα και συνάμα κινδυνεύει ο νομός να βρεθεί σε ιδιότυπο και καταστροφικό αποκλεισμό.

«Είναι μια προσπάθεια διεύρυνσης του διαλόγου που αναπτύσσεται και ταυτόχρονα, πρόσκληση για προβληματισμό των φορέων του Νομού. Αποτελεί, ίσως, εργαλείο στη “φαρέτρα” των επιχειρημάτων για τη διεκδίκηση και πιθανή επιτυχή κατάληξη του επί χρόνια ζητούμενου. Δεν διεκδικεί τη μοναδικότητα της επιλογής του προσανατολισμού των φορέων του Νομού, δεν εκπροσωπεί ως περιεχόμενο, κανέναν φορέα, ίδρυμα ή θεσμό της κοινωνίας. Είναι μια προσωπική πρωτοβουλία του υπογράφοντος και, ως εκ τούτου, τίθεται στην κρίση για βελτίωση ή απόρριψη.  Η πρόταση φιλοδοξεί να συμβάλει στον δημόσιο διάλογο για την Εκπαίδευση, την Ανάπτυξη και την Καινοτομία, βάζοντας ένα “λιθαράκι” στην όποια προσπάθεια γίνεται, αυτή την περίοδο, εκ μέρους της αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων με σκοπό την πρόοδο και τη δυναμική εξέλιξη του Νομού Ηλείας. Προτείνεται, δε, η διακριτική ονομασία “Ολυμπιακή Σχολή”, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την ιδιαίτερη ταυτότητα του νομού», τονίζει ο κ.Παναγιωτόπουλος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μικρές Ιστορίες Μαγειρικής
Όλα τα Ένθετα
Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ