FOLLOW US: facebook twitter

Fargeco Hellas: Το θέατρο του παραλόγου της Δ/νσης Ανάπτυξης(!!!!!) ΠΕ Ηλείας, παράδειγμα προς αποφυγής επενδύσεων

Ημερομηνία: 19-06-2020 | Συγγραφέας:
Κατηγορίες: Νέα, Οικονομία

Τα όσα αντιμετώπισε η FARGECO HELLAS τους τελευταίους 18 μήνες από το τμήμα Δ/νσης  Ανάπτυξης της ΠΕ Ηλείας και τον πολιτικό της προΐστάμενο  ( κακή έκδοση της «συνέχειας» της διοίκησης , αφού 9 μήνες ανήκουν στο τέως  Αντ/ρχη και άλλοι 9 στον νυν), σίγουρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο ημερίδας, προς αποφυγή επενδύσεων ( εγχώριων και ξένων ), εκδίωξη των υπαρχόντων , απώλεια θέσεων εργασίας και συρρίκνωση της τοπικής οικονομίας.

Ειδικά, οι τελευταίοι  4 μήνες , ίσως αποτελούν πανευρωπαϊκό παράδειγμα , εκτός τόπου και χρόνου, συμπεριφοράς και αντίδρασης , αφού εν μέσω κορονοιού  ( με απαγορεύσεις  μετακινήσεων ) και με την κυβέρνηση να παλεύει με νύχια και με δόντια να κρατήσει ζωντανές τις επιχειρήσεις  και ενεργές τις θέσεις εργασίας, ακόμα και ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΣ τις απολύσεις, ο τοπικός Αντ/ρχης  κος  Γιαννόπουλος και η Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Ηλείας, με μία απίστευτη ταχύτητα υπογραφής διαδοχικών αποφάσεων ( αντίθετα, στο αίτημα της εταιρείας για χορήγηση εγγράφων και μετά 15 ημερών αδράνειας , χρειάστηκε εισαγγελική παραγγελία για να τα παραδώσουν),  οδήγησαν την εταιρεία:

α) πρώτα σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας (6/04/2020 ), και κατόπιν, μετά από ένα μήνα , χωρίς να προκύψει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑ νέο στοιχείο ή δεδομένο , σε οριστική διακοπή λειτουργίας ( 6/05/2020 ).Αποφάσεις περίεργες , με πολλά κενά, που θα ελεγχθούν για την νομιμότητά τους από τα αρμόδια δικαστήρια και τους μηχανισμούς ελέγχου της δημόσιας διοίκησης για τον καταλογισμό ενδεχομένως προσωπικών ευθυνών και πρόκλησης μεγάλης οικονομικής ζημίας)

β) δεκάδες εργαζόμενους σε αναγκαστική ανεργία και ακόμα αρκετές δεκάδες εργαζομένων να απειλούνται οι θέσεις εργασίας τους, και

γ) δεκάδες τοπικές επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την εταιρεία ως προμηθευτές, σε απώλεια εισοδήματος.

Και όλα αυτά επικαλούμενοι:

Ι) Τις μαρτυρίες  4/5 κατοίκων του οικ. Αγ. Θεοδώρων, του δικηγόρου τους και των συγγενών και στενών φίλων αυτών. Αντίθετα , υπάρχουν μαρτυρίες πολλών άλλων κατοίκων που όχι μόνο δεν συμμερίζονται τις απόψεις των παραπάνω, αλλά πολλές φορές αναγκάζονται να υποκύψουν στις έντονες πιέσεις τους για να συμφωνήσουν ή  για να παραστούν σε οργανωμένες «παραστάσεις διαμαρτυρίας». Επίσης, αγνοούνται ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ οι δεκάδες επίσημες αυτοψίες όλων των περιφερειακών και εθνικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν έχουν διαπιστώσει ΠΟΤΕ δυσοσμία στον εν λόγω οικισμό.

ΙΙ) Τα αποτελέσματα ερευνητικού έργου του Παν/ου Πατρών, τα οποία είναι υποθέσεις και πιθανολογήσεις και σύμφωνα με δηλώσεις του ίδιου του υπεύθυνου καθηγητή  δεν μπορούν να  αποτελέσουν βάσιμα και αποδεδειγμένα στοιχεία για εξαγωγή συμπερασμάτων ( πλήρης ανάλυση των εκθέσεων του παν/ου Πατρών και του εθνικού κέντρου φυσικών επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», σε προηγούμενο δημοσίευμα).

ΙΙΙ) Τον διοικητικό παραλογισμό ( ενδεχομένως και μη νόμιμο) που οδήγησε την εταιρεία σε 15μηνη ομηρία και μη χορήγηση άδειας , και του οποίου πραγματικά αξίζει να διαβάσετε παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία του.

Η FARGECO HELLAS, από το 2011 έως  το 2017 είναι ΠΛΗΡΩΣ και ΝΟΜΙΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ σε όλους τους τομείς( περιβαλλοντικά , μηχανολογικά, κτηνιατρικά και πολεοδομικά) με συνεχείς τροποποιήσεις επί  των αρχικών αδειοδοτήσεων λόγω επέκτασης της δυναμικότητας ή καλυτέρευση των περιβαλλοντικών υποδομών. Πάντα  οι τροποποιήσεις αυτές ήταν πρωτοβουλία της εταιρείας και ΠΟΤΕ δεν ήταν αποτέλεσμα υπόδειξης προς συμμόρφωση των αρμοδίων υπηρεσιών, λόγω παραβάσεων ή λόγω ανεπαρκών περιβαλλοντικών όρων.

18/12/2018: Σε αυτή τη λογική , καταθέτει πλήρη φάκελο προς αδειοδότηση  στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , με σκοπό να αδειοδοτήση μεγάλη επένδυση ( θερμοκαταστροφέας) , που έχει ήδη τοποθετήσει σε συνεννόηση με τον τότε Αντ/ρχη κο Γεωργιόπουλο, την Δ/νση Ανάπτυξης και τους εκπροσώπους των κατοίκων, ώστε να τους ικανοποιήσει στο αίτημά τους να λειτουργήσει ότι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά για την αντιμετώπιση των αέριων ρύπων και των υγρών λυμάτων( πράγματι δεν υπάρχει στην Ελλάδα κάποιο σύστημα καλύτερο και ποιο αποτελεσματικό).

20/2/2019:Δύο μήνες αργότερα και ενώ έχει ενημερωθεί η Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Ηλείας ότι η διαδικασία αδειοδότησης  περιβαλλοντικών όρων  βρίσκεται σε εξέλιξη ( έχει κατατεθεί ο αντίστοιχος αρ. πρωτ.) και αναμονή  τελικών υπογραφών, ο τότε Αντ/ρχης   κος Γεωργιόπουλος, κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας, υπογράφει διαταγή προσωρινής διακοπής λειτουργίας της μονάδας………λόγω μη περιβαλλοντικής αδειοδότησης!!!                                         Ξεπερνώντας την αρχική έκπληξη , η εταιρεία ενημερώνει αναλυτικά τους αρμόδιους , προσκομίζει την δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα την εν λόγω ΑΕΠΟ, όπως ορίζει ο νόμος , όταν αυτή βρίσκεται στο τελικό στάδιο των υπογραφών, παρακολουθεί την πορεία της από την αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος , υπογεγραμμένη από τους υπαλλήλους και τον προιστάμενο, έως ότου φτάνει στο γραφείο της τελικής διοικητικής υπογραφής, όπου παραμένει………. ανεξήγητα σε εκκρεμότητα για αρκετές μέρες.

20/3/2019:Συνειδητοποιώντας ότι πλησιάζει η ημέρα εκτέλεσης της διαταγής προσωρινής διακοπής λειτουργίας της μονάδας (21/03/2019) και η τελευταία υπογραφή δεν μπαίνει ποτέ, η εταιρεία προσφεύγει στο διοικητικό εφετείο Πατρών, όπου ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ, και αναστέλλει  την επίμαχη διαταγή.

21/3/2019: Ακριβώς την επόμενη μέρα, ως δια μαγείας και ενώ η διαταγή δεν μπορεί πλέον να εκτελεστεί ….υπογράφεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση , μετά από 93 ημέρες από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η εταιρεία , ως όφειλε , καταθέτει την άδεια στην Δ/νση Ανάπτυξης αιτούμενη την επόμενη αδειοδότηση , ενώ παράλληλα ζητά την ανάκληση της διαταγής προσωρινής αναστολής λειτουργίας, αφού πλέον έχει καταθέσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αξίζει να τονιστεί στο σημείο αυτό, ότι η αδειοδότηση που αιτήθηκε η εταιρεία τον Μάρτιο του 2019, με προσχηματικούς λόγους και ενδεχομένως παράνομα, ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΚΟΜΑ,

ενώ η τότε απόφαση Γεωργιόπουλου για προσωρινή διακοπή λειτουργίας , είναι αυτή που επικαλέστηκε και ενεργοποίησε ακριβώς μετά από 1 χρόνο ο σημερινός Αντ/ρχης κος Γιαννόπουλος,για να επιβάλει την εκ νέου προσωρινή διακοπή λειτουργίας της μονάδας στις 6/04/2020.

2/4/2019:Στο αίτημα της εταιρείας για ανάκληση της απόφασης Γεωργιόπουλου λόγω προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Ηλείας, αποστέλλει την παρακάτω ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΔΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ:«ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΩΝ, όπως αναφέρετε, στοιχείων ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ , στην υπηρεσία, σας γνωρίζουμε ότι: ΕΚ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΑΣ, για το λόγο ότι έχει εκδοθεί η προσωρινή διαταγή του 2ου τμήματος του διοικητικού εφετείου Πατρών, σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται η παραπάνω απόφαση του Αντ/ρχη ΠΕ Ηλείας, μέχρι την έκδοση της απόφασης του συμβουλίου , επί της αίτησης αναστολής, που έχετε ως εταιρεία καταθέσει». ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ: Η Δ/νση Ανάπτυξης  ούτε αποδέχεται , ούτε εξετάζει καμία αδειοδότηση ή έγγραφο κατατίθεται από την εταιρεία ( και αφορά το θέμα ), έως ότου αποφασίσει το αρμόδιο δικαστήριο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η απόφαση του Συμβουλίου που επικαλείται η Δ/νση Ανάπτυξης ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΚΟΜΑ. Από την άλλη πλευρά , εάν υποθετικά ίσχυε ο ισχυρισμός που επικαλείται ανωτέρω , δεν περιμένει την έκδοση της εν λόγω απόφασης, αλλά προχωράει εκ νέου, αυτή τη φορά με την υπογραφή του σημερινού Αντ/ρχη σε νέα αναστολή λειτουργίας….Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ!!!

Μετά από όλα αυτά τα απίστευτα, και ξεκινώντας την επόμενη αδειοδότηση             ( μηχανολογική, εκ μέρους της Δ/νσης Ανάπτυξης), αρχίζει μια προσχηματική, εσκεμμένα δαιδαλώδη, πολλές φορές αβάσιμη αλληλογραφία με την εν λόγω υπηρεσία, που κρατά την εταιρεία σε ομηρία επι 15 μήνες χωρίς να της χορηγεί την αιτούμενη άδεια , αλλά και χωρίς να την απορρίπτει.

Αυτό  έχει σαν αποτέλεσμα , να μπορέσει ο Αντ/ρχης Ηλείας κος Γιαννόπουλος, προσχηματικά ,να προβεί σε οριστική διακοπή λειτουργίας, επικαλούμενος το λόγο, ότι η FARGECO ,,,,ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ!!!

Παραθέτεται εν συντομία το θέατρο του παραλόγου, η εσκεμμένη ασάφεια και ο εγκλωβισμός της εταιρείας στο όνομα της ανάπτυξης:

Ι) Η εταιρεία, προκειμένου να της χορηγηθεί η άδεια έγκρισης εγκατάστασης , καταθέτει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σε απάντηση της η Δ/νσης Ανάπτυξης , μετά τον έλεγχο των εγγράφων, με επιστολή της στις 21/8/2019 , αναφέρει ως εκκρεμότητες 4 γνωμοδοτήσεις φορέων ( Αρχαιολογική υπηρεσία, 117 ΠΜ, ΔΑΟΚ, Φορέας Διαχείρισης Κοτυχίου-Στροφυλίας).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι γνωμοδοτήσεις αυτές , εάν κριθούν απαραίτητες ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ και μπορεί να τις ΑΙΤΗΘΕΙ ΜΟΝΟ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  όπως ορίζει η νομοθεσία.

Η Δ/νση Ανάπτυξης, αιτήθηκε για πρώτη φορά , τις γνωμοδοτήσεις αυτές από τους αρμόδιους φορείς , στις 10/3/2020, δηλαδή ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ενώ ήδη έχει προ-«απειλήση» την εταιρεία με έγγραφο του ο κος Γιαννόπουλος, στις 21/2/2020, με επικείμενη διακοπή λειτουργίας, λόγω…… μη αδειοδότησης!!!!

ΙΙ) Με  έγγραφες απαντήσεις , η δ/νση Ανάπτυξης και μετά από αίτημα της εταιρείας για ολικό επανέλεγχο των δικαιολογητικών , στις 15/4/2020 και 27/4/2020 , επιβεβαιώνει ότι οι μόνες εκκρεμότητες είναι  οι 2 εκ των 4 γνωμοδοτήσεων , που όφειλε η ίδια να ζητήσει 1 χρόνο νωρίτερα.

Μέσα σε αυτόν τον παραλογισμό, μικρή λεπτομέρεια αποτελεί η απαίτηση υπεύθυνης δήλωσης αρμόδιου μηχανικού χωρίς να απαιτείται στην εγκεκριμένη άδεια          ( παρόλα αυτά η εταιρεία την προσκόμισε τον Μάρτιο του 2020), και φυσικά η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΚΑΙ ΑΒΑΣΙΜΗ  επιμονή να επικαλείται διαπιστώσεις περί μη αδειοδοτημένης επέκτασης ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΗΓΕΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ….!!!!!

Μετά από όλα αυτά, το μόνο που λείπει από αυτόν  τον ταλαιπωρημένο Νομό, είναι τα συνέδρια και οι ημερίδες για πρόσκληση επενδύσεων!!!

Ευχή , όχι μόνο της FARGECO HELLAS,αλλά και όλων όσων βλέπουν μέσα από αυτή την απίστευτη ιστορία, μια προσωπική τους περιπέτεια ως επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες είναι…. 4/5 κάτοικοι, 2/3 υπάλληλοι, 1 Αντ/ρχης και κανα δύο ακόμα πολιτικοί παράγοντες, να μην ακυρώσουν και στιγματίσουν την προσπάθεια δεκάδων πολιτικών προσώπων και εκατοντάδων υπαλλήλων που με καθημερινό αγώνα προσπαθούν να σταθούν δίπλα στον πολίτη, τον εργαζόμενο, τον επιχειρηματία, ώστε να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες και να μπορέσει να εργαστεί, να παράξει και να επιβιώσει.

FARGECO HELLAS ΕΠΕ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μικρές Ιστορίες Μαγειρικής
Όλα τα Ένθετα
Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ