FOLLOW US: facebook twitter

Ερωταπαντήσεις για το Ταμείο Μολυβιάτη

Ημερομηνία: 24-08-2021 | Συντάκτης:
Κατηγορίες: Νέα, Οικονομία

Τι είναι το Ταμείο Μολυβιάτη;

Ύστερα από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 συστάθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)ειδικός λογαριασμός με τίτλο «Λογαριασμός Αρωγής Πυροπλήκτων» Νο 2341103053 στον οποίοκατατέθηκαν ή μεταφέρθηκαν, από τις άλλες τράπεζες της Χώρας, οι δωρεές των φυσικών και νομικώνπροσώπων για την αρωγή των πυροπλήκτων (απόφαση αρ. 2/53006/Α0024/27-8-2007 του ΥπουργούΟικονομίας & Οικονομικών (ΦΕΚ 1722/Β΄). Το Ε.ΤΑ.Ε.Α. συστάθηκε με την από 29/8/2007 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με τοΝ. 3624/2007 (ΦΕΚ 289/Α΄) με σκοπό τη χρηματοδότηση προγραμμάτων αποκατάστασης ζημιών &στήριξης & ενίσχυσης πληγέντων από θεομηνίες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες & άλλες φυσικέςκαταστροφές ή άλλα ακραία φαινόμενα (άρθρο 2 του Π.Δ. 227/2007). Το Ταμείο ήταν Ν.Π.Δ.Δ., είχε ως έδρα την Αθήνα και τελούσε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών. Πήρε το όνομά του από τον πρώην υπουργό Εξωτερικών, Πέτρο Μολυβιάτη, ο οποίος λόγω της ηθικής του ακεραιότητας ορίστηκε πρόεδρος του Ταμείου.Το  Ταμείο καταργήθηκε την 1.1.2011 με ΚΥΑ (ΦΕΚ 667/Β/21.4.2011) και το ταμειακό υπόλοιπο περιήλθε στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών και μεταφέρθηκε στον «Λογαριασμό Αρωγής Πυροπλήκτων» με ΙBAN GR 980100023 000000 234 1103053, της Τράπεζας της Ελλάδος.Με την παρ. 1 γ του άρθρου 1 του Ν. 3895/2010 (ΦΕΚ 206/Α΄/2010) περί κατάργησης καισυγχώνευσης υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα, το Ε.Τ.Α.Ε.Α. καταργήθηκε καιτέθηκε υπό καθεστώς εκκαθάρισης, από την 1/1/2011 (ΦΕΚ 667/Β΄/2011),  Τα υπόλοιπα των λογαριασμών μεταφέρθηκαν στον αρχικόυφιστάμενο τραπεζικό λογαριασμό στην ΤτΕ Αρωγής ΠυροπλήκτωνΝο 2341103053. Η διαχείριση του λογαριασμού περιήλθε στην αρμοδιότητα του ΥΠΟΙΚ

Πόσους πόρους συγκέντρωσε το Ταμείο Μολυβιάτη;

Το ποσό έφτασε στα 198 εκατ. ευρώ από 93.000 δωρητές  και μαζί με τόκους και δωρεές που προστέθηκαν ως το 2010, ανήλθε στα 215.614.554,16 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με επίσημη απάντηση του τότε υπουργού Οικονομικών και νυν διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γ.Στουρνάρα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου (25.9.2013). Το ποσό που μεταφέρθηκε, στις 31/5/2011, στο λογαριασμό Αρωγής Πυροπλήκτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του καταργούμενου Ε.Τ.Α.Ε.Α., κίνησης λογαριασμού της Τράπεζας της Ελλάδος, ανήλθε στο συνολικό ποσό των 118.324.384,80

Ευρώ, σύμφωνα με έγγραφο του νυν ΥΠΟΙΚ, Χρ. Σταϊκούρα στις 28 Φεβρουαρίου του 2020, ο λογαριασμός πιστώθηκε επίσης με 2.079.480,04(2.058.562,97 + 20.917,07) ευρώ από τόκους στις 1/7/2011 ,καθώς και με 756.335,87 ευρώ 25/7/2018. Οι χρεώσεις του λογαριασμού μέχρι και την28/01/2020 ανέρχονται στο ποσό των 59.890.633,15 ευρώ. Το υπόλοιπο στις 28 Ιανουαρίου ανερχόταν στο ποσό των 61.325.823,87 ευρώ, με τη σημείωση ότι είναι δεσμευμένο για την ολοκλήρωση των ήδη εγκεκριμένων έργων στις πληγείσες Περιφέρειες, η πληρωμή των οποίων γίνεται βάσει της προόδου των εργασιών τους, εξαιρουμένου του ποσού που προκύπτει από τις ανωτέρω αναφερθείσες απεντάξεις, το οποίο θαεπαναδιατεθεί μέσω νέας Κ.Υ.Α., σε νέα έργα υποδομής για την αποκατάσταση των πυρόπληκτωνπεριοχών από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007.

Αδικήθηκε από την κατανομή η Ηλεία;

Το ταμείο συγκροτήθηκε με αφορμή την τραγωδία του 2007  και με πρόβλεψη να  απορροφηθούν τα μισά χρήματα στον νομό μας. Σύμφωνα με τον κ. Μολυβιάτη, επί της δικής του προεδρίας δαπανήθηκαν 76 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 40% με 50% κατευθύνθηκε στον νομό μας. Τα χρήματα αφορούσαν τρεις περιφέρειες(Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας), οι οποίες οριοθετήθηκαν με ΚΥΑ περιοχές ως πυρόπληκτες (ΦΕΚ 1744/Β΄, (ΦΕΚ 1845/Β΄), (ΦΕΚ 2024/Β΄).

Όπως προκύπτει όμως από τα στοιχεία του υπουργείου Υποδομών που παραθέτει αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ο βουλευτής Ηλείας του ΚΙΝΑΛ,  Μιχ. Κατρίνης, το 64% των κατοικιών με ολοσχερή καταστροφή καταγράφηκε στην Ηλεία και το 11,6% στη Μεσσηνία. Το 56,5% των κατοικιών με μερική καταστροφή καταγράφηκε στην Ηλεία, ενώ μόλις το 9,5% στη Μεσσηνία. Το 73% των δημοσίων κτηρίων και επαγγελματικών χώρων με ολοσχερή καταστροφή εντοπίστηκε στην Ηλεία και το 10% στη Μεσσηνία. Το 63% στάβλων και αποθηκών με ολοσχερή καταστροφή υπήρξε στην Ηλεία και το 4,1% στη Μεσσηνία. Στην Ηλεία καταστράφηκε το 39% των δασικών εκτάσεων, ενώ στη Μεσσηνία το 18%. Στην Ηλεία υπήρξαν ζημιές σε δημοτικά διαμερίσματα τα οποία καταλαμβάνουν το 76% της συνολικής έκτασης του νομού, ενώ στη Μεσσηνία το 41%.

Στα διαμερίσματα που επλήγησαν  κατοικεί το 80% του πληθυσμού της Ηλείας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη Μεσσηνία είναι  59%  (συμπεριλαμβανομένης και της Καλαμάτας με πληθυσμό 43% του συνολικού πληθυσμού της Μεσσηνίας). Στην Ηλεία (σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία EFFIS) καταστράφηκαν πάνω από 450.000 στρέμματα γης, όταν στη Μεσσηνία κάηκαν περίπου 200.000 στρέμματα.

Οι ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο (με βάση τις δηλώσεις στον ΕΛΓΑ) προσεγγίζουν στην Ηλεία τις 143.000 στρέμματα, όταν στη Μεσσηνία ήταν 24.713 στρέμματα. Σύμφωνα με έρευνα του WWF στην Ηλεία καταστράφηκε το 50% του δυναμικού της ελαιοπαραγωγής, ενώ το ποσοστό καταστροφής εκτάσεων ήταν 20% για τα οινοποιήσιμα αμπέλια, 31% για την κορινθιακή σταφίδα και 100% για τα καρύδια και αμύγδαλα, με συντριπτικές απώλειες για το ζωικό κεφάλαιο.

Με βάση τους πίνακες που περιλαμβάνονται στην απάντηση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως τις 13/3/2020 έχουν γίνει πληρωμές έργων ύψους 19.948.808 ευρώ στην Ηλεία και 12.153.511 στη Μεσσηνία, δηλαδή μια αναλογία 1,64 προς 1, αντί για τουλάχιστον 2,5 προς 1, με βάση τα αντικειμενικά στοιχεία των ζημιών. Αντίστοιχα υψηλό είναι και το ποσό που έχει απορροφηθεί στην Αρκαδία (6.478.501) με μεγάλο αριθμό εντάξεων έργων να γίνεται μετά την απόφαση της 18/12/2012 (επί κυβέρνησης Σαμαρά), όταν και έγινε εκ νέου κατανομή ορίου πιστώσεων στις τρεις πληττόμενες περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας με αναλογία 3,5:2,25:1, δηλαδή αναλογία που σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχεί στην πραγματική αναλογία των καταστροφών του 2007.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μικρές Ιστορίες Μαγειρικής
Όλα τα Ένθετα
Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων