FOLLOW US: facebook twitter

Εγκρίθηκε το ΣΧΟΟΑΠ των Κρεστένων – Σε ποιους άξονες κινείται το αναπτυξιακό πλάνο

Ημερομηνία: 24-02-2021 | Συγγραφέας:
Κατηγορίες: Mega Post 1, Κοινωνία, Νέα
-Τα προτείνεται για τη δόμηση, τα απόβλητα και τις πλημμύρες

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) και το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της ΔΕ Σκιλλούντος του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων ενέκρινε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος, ανοίγοντας τον δρόμο για  να σχεδιαστεί αναπτυξιακό πλάνο του δήμου.

Όπως αναφέρει η απόφαση, δεν προτείνονται σημαντικές ανακατατάξεις στην υφιστάμενη κατάσταση της Δ.Ε. και οι προτεινόμενες επεμβάσεις έχουν στόχο την καλύτερη προσαρμογή της λειτουργικής της δομής στα σημερινά δεδομένα. Η περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου, καταλαμβάνει έκταση 194.600 στρεμμάτων, έχει χωρική αναφορά στα διοικητικά όρια της Δ.Ε. Σκιλλούντος του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, βρίσκεται στα δυτικά της ΠΕ Ηλείας, κατέχοντας μικρό τμήμα της ακτογραμμής της νοτιοδυτικής περιοχής της ΠΕ και σημαντικό τμήμα της ενδοχώρας του. Το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης του Σχεδίου είναι πεδινό – ημιορεινό με ένα σχετικά μικρό θαλάσσιο μέτωπο (7 χλμ) στην περιοχή από Ράχες μέχρι Κάτω Σαμικό.

Οι αναπτυξιακές προοπτικές της Δημοτικής Ενότητας βάσει της σχετικής μελέτης του Σχεδίου προβλέπουν τη διατήρηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας ως σημαντικού κλάδου στην παραγωγή και τον προσδιορισμό των περιοχών ανάπτυξης αγροτικών δραστηριοτήτων, την αξιοποίηση και ανάδειξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού – αναψυχής.

Με βάση τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), το πρότυπο χωρικής οργάνωσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον έλεγχο και τον περιορισμός της οικιστικής εξάπλωσης περιοχών που χρειάζονται ανάπλαση ή αναμόρφωση, καθώς και τον ορισμό ζωνών ειδικής ενίσχυσης (Ζ.Ε.Ε.), περιοχών προς πολεοδόμηση για κύρια ή δεύτερη κατοικία, περιοχών εγκατάστασης αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, όπως παραγωγικά πάρκα, τουριστικές ζώνες, ΠΕΡΠΟ κλπ σε συνδυασμό με τη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ήπιων μορφών τουρισμού, αγροτουρισμού και παραθερισμού στις περιοχές ενδιαφέροντος.

Η ΣΜΠΕ επισημαίνει πως δεν προκύπτουν ανάγκες οικιστικών επεκτάσεων και οι προτεινόμενες μικρές τροποποιήσεις αφορούν είτε την εξομάλυνση των ορίων οικισμών, είτε τη νομιμοποίηση υφιστάμενων οικιστικών περιοχών που δεν έχουν τακτοποιηθεί θεσμικά. Στην περιοχή μελέτης δεν έχουν καθοριστεί ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων και δεν κρίνεται σκόπιμο εφόσον δεν έχει προκύψει τέτοια ανάγκη. Για το λόγο αυτό προτείνεται η κατάργηση της περιοχής που σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. των Κρεστένων χαρακτηρίζεται «βιοτεχνικό πάρκο».

Κωδικός Πράξης 5000451: Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Νομού Ηλείας – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Το όριο δόμησης και η διαχείριση αποβλήτων

Σε ό,τι αφορά την ιεράρχηση του οδικού δικτύου δεν κρίνεται σκόπιμη η αλλαγή της υφιστάμενης δομής και λειτουργίας, ούτε των κύριων χαρακτηριστικών του βασικού οδικού δικτύου της περιοχής. Σε ό,τι αφορά τις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές της Δ.Ε., προτείνεται η διατήρηση των κανόνων που ισχύουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επιπλέον σε όλη την εκτός σχεδίου και εκτός ζωνών περιοχή, με εξαίρεση τις δασικές εκτάσεις, καθορίζεται αρτιότητα 4.000 τ.μ. και Σ.Δ. 0,05 χωρίς παρεκκλίσεις. Επιτρέπονται μόνον αγροτικές χρήσεις ή, κατ’ εξαίρεση, κατοικία έως 200 τ.μ. σε προϋφιστάμενα της παρούσας ή προκύπτοντα από συνένωση ιδιοκτησιών, άρτια γήπεδα, επιτρέπεται η συνένωση ιδιοκτησιών για απόκτηση αρτιότητας και επιτρέπονται Αθλητικές Εγκαταστάσεις σε ενιαία έκταση έως και 100 στρεμμάτων.

Η περιοχή εκτός σχεδίου χαρακτηρίζεται Ζώνη Ειδικής Ενίσχυσης (Ζ.Ε.Ε.) Πρότυπων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή και άλλων καινοτόμων επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα. Στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 προτείνεται η απόλυτη προστασία από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, μέχρι την ολοκλήρωση της σε βάθος περιβαλλοντικής διερεύνησης της περιοχής με την εκπόνηση και έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης προστασίας που θα ορίσει τις επιτρεπόμενες χρήσεις στις περιοχές.

Κατω Σαμικο - Αξιοθέατα της περιοχής μας

Για τις επεκτάσεις οικισμών για χρήση κύριας κατοικίας προτείνεται η πολεοδόμηση υφιστάμενων οικισμών εκτός των συνεκτικών τους τμημάτων κι εντός της υφιστάμενης οριοθέτησης για τους οικισμούς, καθώς και για την οριοθέτηση των οικισμών που δεν είναι ούτε κατολισθέντες, ούτε έχουν μεταφερθεί και είναι ενεργοί (Γρύλλος, Τρυπητή, Τμήμα των Κρουνών). Για να επανοριοθετηθούν οικισμοί, προτείνεται ο έλεγχος των γεωλογικών και ιδιοκτησιακών συνθηκών στους καταργημένους οικισμούς προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο επανοριοθέτησης.

Επίσης προτείνεται η ενοποίηση των οικισμών Κρεστένων, Μοσχούλας και Πόρου και η δημιουργία μίας νέας Πολεοδομικής Ενότητας. Παράλληλα, προτείνεται η κατάργηση υφιστάμενων νεκροταφείων εντός ή πλησίον οικισμών, εφόσον δεν πληρούν την υποχρεωτική απόσταση των 250 μ. από τα όρια των οικισμών και η μεταφορά τους σε νέες θέσεις για όσους οικισμούς απαιτείται.

Για τη διαχείριση Αποβλήτων προτείνεται η παύση λειτουργίας του υφιστάμενου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) στη θέση «Βαρκαριές» και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος, αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου ΧΥΤΑ του Νομού. Προτείνεται  και η χωροθέτηση Σταθμού Μεταφόρτωσης αποβλήτων σε κατάλληλη θέση ώστε να μειωθεί το κόστος μεταφοράς τους.

Για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων προτείνεται η λήψη μέτρων για την προστασία των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και να γίνεται συστηματική πληροφόρηση των κατοίκων της ΔΕ Σκιλλούντος σχετικά με την οικολογική αξία του ποταμού Αλφειού και των ρεμάτων της περιοχής του Σχεδίου, με έμφαση στη γνωστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων από την ρίψη ρυπογόνων και μολυσματικών ουσιών σε αυτά. Επίσης προτείνονται μέτρα για την πρόληψη πλημμυρών στις περιοχές μέγιστης επικινδυνότητας, με την υλοποίηση κατά προτεραιότητα των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μικρές Ιστορίες Μαγειρικής
Όλα τα Ένθετα
Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων