FOLLOW US: facebook twitter

«Δεν είναι δυνατόν να απορρίπτονται από το Κτηματολόγιο οι ιδιοκτησίες μας!»-Να αποσύρει ο δήμος Πηνειού τη δήλωσή του

Ημερομηνία: 01-02-2022 | Συντάκτης:

Ένσταση των κατοίκων – ιδιοκτητών των εποικιστικών εκτάσεων της Γλύφας προς το Γραφείο Κτηματογράφησης ΠΕ Ηλείας και τον δήμο Πηνειού

– Ζητούν να αποσύρει ο δήμος Πηνειού τη δήλωσή του στο Κτηματολόγιο και να μην γίνει τελική ανάρτηση


Επιμέλεια Ελένη Παπαδοπούλου


Την ένσταση και διαφωνία του προς το Γραφείο Κτηματογράφης Ν. Ηλείας καθώς και το δήμο Πηνειού, καταθέτουν στο Κτηματολόγιο, κάτοικοι – ιδιοκτήτες της Γλύφας. Ο λόγος είναι ότι το Κτηματολόγιο απορρίπτει τις ιδιοκτησίες που ανήκαν στις εποικιστικές κοινόχρηστες εκτάσεις της Γλύφας και παραχωρήθηκαν στους πρώτους οικιστές-πρόσφυγες ως αναγκαίο συμπλήρωμα του κλήρου τους, καθώς προκρίθηκε δικαίωμα ιδιοκτησίας των εκτάσεων αυτών από το δήμο Πηνειού.
Λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, αναφέρει ο κ. Νίκος Α. Δεμερτζής, διαχειριστής της Σελίδας «Από την Μικρά Ασία στη Γλύφα», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια εκκρεμότητα που πρέπει άμεσα να επιλυθεί, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάρτηση κτηματολογικών στοιχειών της Ηλείας από το Κτηματολόγιο. Παράλληλα πέρα από την ατομική ένσταση του κάθε ιδιοκτήτη, έχει συντάξει και ομαδική ένσταση – διαφωνία των κατοίκων ιδιοκτητών γης της Γλύφας, στην οποία αναφέρεται και όλο το ιστορικό της υπόθεσης:

ΕΝΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΦΩΝΙΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΛΥΦΑΣ

Οι παρακάτω υπογράφοντες κάτοικοι – ιδιοκτήτες Γλύφας Ηλείας ενιστάμεθα, διαφωνούμε, διαμαρτυρόμαστε για την απόρριψη και μη προανάρτηση των ιδιοκτησιών μας αυτών που αποτυπώνονται στο τεμάχιο 68 και αφορά τη διανομή του 1930 στους πρώτους οικιστές – πρόσφυγες. Αναφερόμαστε στις ιδιοκτησίες αυτές που ανήκαν στις εποικιστικές κοινόχρηστες εκτάσεις της Γλύφας (δεν αφορούν τον αιγιαλό). Ο λόγος απόρριψης που προβάλλεται από το κτηματολόγιο είναι: «προκρίθηκε δικαίωμα άλλου δικαιούχου (στη συγκεκριμένη περίπτωση του Δήμου Πηνειού) έναντι του δικού μας».

Προς τούτο ζητάμε:
1. Το Κτηματολόγιο να μην προχωρήσει στην τελική ανάρτηση των ιδιοκτησιών αυτών υπέρ του Δήμου Πηνειού ο οποίος τις δήλωσε στο δικό του κτηματολόγιο, γιατί θα προσφύγουμε δικαστικά και να τις κρατήσει σε εκκρεμότητα, έως ότου γίνει η ρύθμιση με το Δήμο Πηνειού.
2. Ο Δήμος Πηνειού να αποσύρει την δήλωσή του στο κτηματολόγιο για τις εκτάσεις αυτές και να προχωρήσει στα προβλεπόμενα, όπως έγινε στο παρελθόν με το Δήμο Βαρθολομιού (βλέπε παρακάτω), ο οποίος παραχώρησε μέρος της έκτασης αυτής, έναντι συμβολικού τιμήματος, κατόπιν αιτήσεων τους, σε κατοίκους –ιδιοκτήτες και έκανε δεκτές στην προαναφερόμενη προανάρτηση το κτηματολόγιο.

Θα προχωρήσουμε τώρα σε ένα σύντομο ιστορικό για ενημέρωση όλων αναφορικά με το υφιστάμενο σήμερα ιδιοκτησιακό καθεστώς στις κοινόχρηστες εποικιστικές εκτάσεις του αγροκτήματος Γλύφας και από το οποίο καταδεικνύεται η βασιμότητα του αιτήματός μας.

Το έτος 1930 έγινε οριστική διανομή εποικιστικών εκτάσεων της περιοχής Γλύφας πρώην Κοινότητας Λυγιάς. Σε κάθε διανομή εποικιστικών εκτάσεων που γινόταν, εκείνες κυρίως τις εποχές, πρανή υψωμάτων, ρέματα, αμμώδεις εκτάσεις, ημιάγονες γενικά εκτάσεις, χαρακτηρίζονταν κοινόχρηστες και παραδίδονταν στους ήδη αποκατασταθέντες κληρούχους για κοινή χρήση (βόσκηση των ζώων τους κλπ).

Έτσι και στη Γλύφα, εξακόσια πενήντα περίπου στρέμματα έκτασης αυτής της μορφής, χαρακτηρίστηκαν από την επιτροπή απαλλοτριώσεων ως κοινόχρηστες. Οι πρώτοι οικιστές-πρόσφυγες της Γλύφας, λόγω του μικρού κλήρου που τους δόθηκε (περίπου 25 στρέμματα ανά οικογένεια), πολύ γρήγορα τις εκτάσεις αυτές τις μοίρασαν μεταξύ τους, τις καλλιέργησαν και τις φύτευσαν με ελαιόδεντρα, προκειμένου να επιβιώσουν και να ζήσουν την οικογένειά τους.

Υπάρχει δηλαδή μια κοινά αποδεκτή κατάσταση, κατά την οποία οι εκτάσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του κλήρου τους και έτσι τις χρησιμοποιούν. Μάλιστα στο τμήμα που βρίσκεται βόρεια του οικισμού της Γλύφας, κάποιοι κάτοικοι επεξέτειναν τον οικισμό, χτίζοντας σπίτια, νόμιμα, με άδεια από την πολεοδομία.

Τα έτη 1965 και 1969 κατ’ επιταγή του άρθρου 197 του αγροτικού κώδικα (βασιλικό διάταγμα 29-10/6-12-1949) ο Νομάρχης Ηλείας με τις αντίστοιχες αποφάσεις του 15237 και 53207 μεταβίβασε κατά πλήρη νομή και κυριότητα τις κοινόχρηστες αυτές εκτάσεις στην πρώην κοινότητα Λυγιάς. Βέβαια τότε σύμφωνα με τη παράγραφο 8 του άρθρου 197 του αγροτικού κώδικα δινόταν η δυνατότητα ένστασης των κατοίκων μέσα σε μια πενταετία και να αναγνωριστούν κύριοι της παραπάνω έκτασης, αλλά δεν το γνώριζαν και έτσι παρέμεινε η εκκρεμότητα αυτή.

Έκτοτε μετά από αιτήματα κατοίκων της Γλύφας, ο Δήμος Βαρθολομιού (στον οποίο υπαγόταν πλέον η Λυγιά με το νόμο Καποδίστρια) ζήτησε από τη Δ/νση Γεωργίας να διευθετήσει το θέμα και να λήξει την εκκρεμότητα παραχωρώντας στους κατοίκους, τις επί πλέον εκτάσεις που κατέχουν.

Το αποτέλεσμα ήταν να γίνουν δύο παραχωρήσεις:

Η πρώτη το 2002 με την αριθμ. 1/2002 γνωμοδότηση της επιτροπής απαλλοτριώσεων Αμαλιάδας και τις ομόφωνες αποφάσεις 142, 143/19-08-2002 και 157/10-09-2002 του Δημοτικού Συμβουλίου και η δεύτερη το 2006 με την αριθμ. 1/2005 γνωμοδότηση της επιτροπής απαλλοτριώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν. Ηλείας. Το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως και το 2002, σε δύο συνεδριάσεις, στις 04-05-2006 με την απόφαση 47 και στις 31-07-2006 με την απόφαση 94, παραχώρησε άνευ δημοπρασίας, τις κοινόχρηστες εποικιστικές εκτάσεις που κατείχαν οι αιτούντες κάτοικοι. Το τίμημα που ορίστηκε ήταν 150,00 ευρώ ανά στρέμμα.

Παραχωρήθηκαν συνολικά 164.988 τ.μ. σε 66 κατοίκους. Να σημειώσουμε εδώ ότι η επιτροπή απαλλοτριώσεων γνωμάτευσε θετικά σε εκείνες τις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε ότι οι εκτάσεις αυτές καλλιεργούνταν και είχαν φυτευθεί με ελιές. Βέβαια για κάποιους κατοίκους δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή και δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των συμβολαίων τους, ενώ είχαν κριθεί δικαιούχοι με τις παραπάνω αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και είχαν πληρώσει στο Δήμο το τίμημα που τους αναλογούσε.

Με τις παραχωρήσεις αυτές ικανοποιήθηκε ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων Γλύφας, αλλά όμως το μεγαλύτερο μέρος παραμένει σε εκκρεμότητα. Διερωτώμεθα πώς γίνεται πολλοί από εμάς να έχουμε τίτλους ιδιοκτησίας από χρησικτησία (πληρώνοντας την εφορία) και κάποιοι άλλοι να έχουμε κτίσει, στις εκτάσεις αυτές, τα σπίτια μας με νόμιμες άδειες από την πολεοδομία και το κτηματολόγιο να απορρίπτει τις δηλώσεις μας, υπέρ του Δήμου Πηνειού; Ακόμη, γιατί λαμβάνουμε επιδότηση ελαιόλαδου από την καλλιέργεια των ελαιόδεντρων στις εκτάσεις αυτές, που υποτίθεται ότι δεν μας ανήκουν; Τέλος γιατί πήραμε αποζημίωση από την απαλλοτρίωση μέρους της έκτασης από τη διαπλάτυνση του δρόμου που θα συνέδεε αυτόν των Λουτρών Κυλλήνης με το Ιονικό Χωριό;

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε να μη γίνει η ανάρτηση στο κτηματολόγιο για τη συγκεκριμένη περιοχή και ο Δήμος να προχωρήσει στην τακτοποίηση και παραχώρηση σε όλους εμάς που ανήκουν αυτές τις εκτάσεις από το 1930.

Επαναλαμβάνουμε τέλος ότι αναφερόμαστε στις κοινόχρηστες εποικιστικές εκτάσεις της Γλύφας και όχι στις εκτάσεις που εμπίπτουν στη ζώνη αιγιαλού-παραλίας για τις οποίες πληρώνουν ετήσιο τέλος στο Δήμο.”


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Καιρός ΠύργοςΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΑ