FOLLOW US: facebook twitter

Τo βήμα στον πολίτη: Απάντηση σε δημοσίευμα με τίτλο «ΤΟΕΒ Μυρτουντίων: με σύγχρονη πρόταση την αποτελεσματική λειτουργία του στη νέα εποχή»                               

Ημερομηνία: 23-07-2020 | Συγγραφέας:

Προς την εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΗ»

Απάντηση επί δημοσιεύματός σας στο φύλλο της εφημερίδας της 20/07/2020 με τίτλο «ΤΟΕΒ Μυρτουντίων: με σύγχρονη πρόταση την αποτελεσματική λειτουργία του στη νέα εποχή»

Σε απάντηση του άνω δημοσιεύματός σας, το οποίο είναι ανυπόγραφο (χωρίς δηλαδή να προκύπτει ποιος το δημοσίευσε και ποιών τις απόψεις απηχεί, για να έχουν και την ευθύνη των όσων δημοσιεύονται), έχουμε να σας γνωρίσουμε ότι το δημοσίευμα αυτό, κρυπτόμενο πίσω από την ανωνυμία του αυτή, αναφέρει τη μισή αλήθεια που είναι χειρότερη και από το ψέμα. Προς αποκατάσταση, λοιπόν, της αλήθειας και προς ενημέρωση του αναγνωστικού σας κοινού, θέτουμε υπ’ όψιν σας τα εξής:

Είναι ψεύδος ότι την 25η Μαρτίου του τρέχοντος έτους μεταφέρθηκαν τα γραφεία του Οργανισμού στο νέο ιδιόκτητο κτήριό του. Η μεταφορά αυτή έλαβε χώρα πριν την πανδημία και συγκεκριμένα στο τέλος Φεβρουαρίου 2020, μέρα μεσημέρι και όχι εν κρυπτω, που υπονοείται στο άνω δημοσίευμα.

Είναι ψεύδος ότι υπήρξε οριακή πλειοψηφία της Γ.Σ., όταν ζητήθηκε η παραχώρηση του χώρου από το Ελληνικό Δημόσιο και εγκρίθηκε η κατασκευή κτηρίου και η μεταφορά των Υπηρεσιών του Οργανισμού. Η ΓΣ αποφάσισε με αυξημένη πλειοψηφία ¾.

Είναι ψεύδος ότι η ενέργεια της Διοίκησης του ΤΟΕΒ προκάλεσε την αντίδραση «πολλών αγροτών μελών του ΤΟΕΒ». ΟΥΔΕΜΙΑ αντίδραση προκάλεσε στα μέλη μας, αφού ουδείς διαμαρτυρήθηκε γι αυτό, το οποίο άλλωστε ήταν γνωστό στα μέλη ήδη από την παραχώρηση του χώρου, αλλά και κατά το διάστημα της κατασκευής του κτηρίου, η οποία διήρκησε τέσσερα και πλέον έτη υπό τα βλέμματα όλων.

Είναι ψεύδος ότι είναι μη νόμιμη η μεταφορά των γραφείων του ΤΟΕΒ στο συγκεκριμένο χώρο, αφού ήδη με το υπ’ αριθ. 1259/09-05-2006 έγγραφό της, η Δ/νση ΕΒΥΠΟΠ της ΝΑ Ηλείας ενέκρινε ήδη, πριν ακόμα την παραχώρηση του οικοπέδου, τη μεταφορά των Υπηρεσιών του Οργανισμού στο χώρο αυτό και αυτό, διότι η έγκριση αυτή αποτελούσε προϋπόθεση της παραχώρησης, αφού το Ελληνικό Δημόσιο παραχώρησε το άνω ακίνητο, με σκοπό ανέγερση γραφείων, αποθηκών και συνεργείου ΤΟΕΒ. Επομένως, όχι μόνο είναι νόμιμη η μεταφορά των Υπηρεσιών του ΤΟΕΒ στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά εξυπηρετεί και το σκοπό για τον οποίο έγινε η άνω παραχώρηση.

Είναι ψεύδος η εμμονή κάποιων όσον αφορά την καταστατική έδρα του Οργανισμού, αφού μετά τη θέσπιση του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενοποιήθηκαν οι τέως Δήμοι Λεχαινών, Ανδραβίδας, Κάστρου- Κυλλήνης και Βουπρασίας και δεν τίθεται ούτε καν θέμα αλλαγής της καταστατικής έδρας του ΤΟΕΒ, αφού η έδρα βρίσκεται εντός των ορίων του νέου Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης και ο νόμος υπερισχύει του καταστατικού, αφού έχει αυξημένη τυπική ισχύ.

Είναι ψεύδος και παραπλάνηση του αναγνωστικού κοινού να αναφέρετε ότι ο ΤΟΕΒ δεν αναζητήσετε άλλες λύσεις στέγασής του εντός της ΔΕ Λεχαινών, αφού ο ΤΟΕΒ όχι μόνο αναζήτησε λύσεις, αλλά προσπάθησε για την παραχώρηση χρήσης από το Δήμο κτηρίου στις εργατικές κατοικίες Λεχαινών, πλην όμως ο Δήμος αρνήθηκε (και γι’ αυτό υπάρχουν έγγραφα). Όσον αφορά την ΕΑΣ που αναφέρεται στο Δημοσίευμα, η ανωτέρω οργάνωση όχι μόνο δεν είχε να παραχωρήσει κτήριο για τη στέγαση των Υπηρεσιών του ΤΟΕΒ, αλλά και η ίδια για δικές της ανάγκες ανακαίνισε και επιδιόρθωσε τμήμα παλαιού κτηρίου για να στεγάσει τις Υπηρεσίες της, πώλησης γεωργικών εφοδίων, τμήμα δε των εγκαταστάσεών της ήταν και είναι μισθωμένο σε SuperMarketκαι τμήμα του χρησιμοποιούσε και χρησιμοποιεί η ίδια για τις ανάγκες της. Εντυπώσεις, λοιπόν, θέλει να δημιουργήσει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, όσον αφορά την ΕΑΣ Λεχαινών και προσπαθεί να σπιλώσει τη Διοίκηση στην Τοπική Κοινωνία.

Ψεύδος είναι, επίσης, ότι κοινοποιήθηκε στον ΤΟΕΒ εξώδικη πρόσκληση αγροτών- μελών του Οργανισμού σχετικά με τη μεταφορά των γραφείων του ΤΟΕΒ. Το εξώδικο αυτό κοινοποιήθηκε πράγματι στον ΤΟΕΒ ουσιαστικά από μη μέλη του Οργανισμού, από ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι δεν έχουν ούτε αγροτική ιδιοκτησία εντός της περιοχής του ΤΟΕΒ, δεν έχουν καλλιεργήσει ποτέ, δεν έχουν αρδεύσει ποτέ και δεν έχουν καταβάλει στον Οργανισμό καμμία εισφορά. Δεν έχουν, επομένως, έννομο συμφέρον για τη λειτουργία του Οργανισμού και με το παρόν δημοσίευμα εκφράζονται τοπικιστικές εμμονές τους. Πολλοί δε εκ των υπογραφέντων το άνω εξώδικο πλανήθηκαν από τους συντάκτες του (μη μέλη του Οργανισμού) και στη συνέχεια εμφανίστηκαν στον Οργανισμό (όταν έμαθαν το περιεχόμενό του) και δήλωσαν εγγράφως ότι αίρουν την υπογραφή τους από το άνω εξώδικο, λόγω πλάνης τους.

Όσον αφορά τις τοπικιστικές αντιλήψεις κάποιων και των συντακτών του συγκεκριμένου δημοσιεύματος, αλλά και την κακοπροαίρετη κριτική τους, δεν μας αγγίζουν. Αυτό που μας αγγίζει είναι το συμφέρον του Οργανισμού και των μελών του. Το συμφέρον του δε, εξυπηρετείται από την κίνηση αυτή του Οργανισμού να μεταφερθεί στην τρέχουσα τοποθεσία του, αφού ο Οργανισμός πλέον δεν αναγκάζεται να καταβάλει μισθώματα ύψους 600€ μηνιαίως για τις εγκαταστάσεις του και αφού λειτουργεί πιο εύρυθμα, σε μεγαλύτερο χώρο, ευκολότερα προσβάσιμο, έχοντας συγκεντρωμένες όλες του τις υπηρεσίες (γραφεία- τεχνική υπηρεσία- αποθήκες) και χωρίς να οχλεί τους περιοίκους στον αστικό ιστό, οι οποίοι πολλές φορές διαμαρτύρονταν και είχαν υποβάλει καταγγελίες για τη λειτουργία του Οργανισμού στο κέντρο των Λεχαινών.

Η δε απόδοση, από το δημοσίευμα, της μεταφορά των εγκαταστάσεων του Οργανισμού στη σημερινή τους θέση σε δήθεν πολιτικές σκοπιμότητες, σε φαντασιώσεις για πολιτική ανέλιξη κάποιων κτλ είναι ανεπίδεκτα απάντησης, σχολιασμού και κριτικής. Θα ήταν επιδεκτικά απάντησης και σχολιασμού, αν ήταν επώνυμα και ενυπόγραφα, διότι ο Οργανισμός απαντά υπεύθυνα και ενυπόγραφα και δεν εξυπηρετεί καμμία σκοπιμότητα, παρά μόνο τα συμφέροντα των αγροτών- μελών. Αφήνουμε λοιπόν στην κρίση της τοπικής κοινωνίας τις απόψεις και τους χαρακτηρισμούς για μας των ανώνυμων και εμμονικών συντακτών του άνω δημοσιεύματος, όπως και τα περί πολιτικών σκοπιμοτήτων, φαντασιώσεων κτλ., στους οποίους τα επιστρέφουμε, αφού η διαχρονική προσπάθεια του ΤΟΕΒ (τουλάχιστον από το 2005 και έως σήμερα) να στεγαστεί, δεν μπορεί να σχετίζεται ούτε με φαντασιώσεις, ούτε με προσωπικές βλέψεις, ούτε με ιδιοτέλειες και ανελίξεις, ούτε με πολιτικές φιλοδοξίες κανενός. Η προσπάθεια αυτή έλαβε χώρα διαχρονικά από πολλές διοικήσεις του Οργανισμού και δεν μπορεί να καταλογιστεί αυτό ως αρνητικό, αλλά μόνο ως θετικό, ως ένα τελικά έργο που διευκολύνει και εξυπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και το σκοπό του για την καλύτερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση των μελών του.

22/07/2020

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Χρήστος Παλαιολόγος

Επισήμανση της Πρωινής

Οφείλουμε να επισημάνουμε προς τον αγαπητό πρόεδρο του ΤΟΕΒ Μυρτουντίων κ. Χρήστο Παλαιολόγο, ότι η Πρωινή δεν συνηθίζει να φιλοξενεί ανυπόγραφα και ανυπόστατα κείμενα. Το κείμενο που δημοσιεύτηκε απηχούσε τις απόψεις ομάδας πολιτών. Μας εστάλη από γνωστό και αξιόπιστο αποστολέα και δεν απηχεί μόνο προσωπική του άποψη..

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μικρές Ιστορίες Μαγειρικής
Όλα τα Ένθετα
Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ