FOLLOW US: facebook twitter

Αναπλάσεις χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο…

Ημερομηνία: 31-07-2023 | Συντάκτης:

Του Βασίλη Παναγόπουλου, πολιτικού μηχανικού-συγκοινωνιολόγουΔημοτικού συμβούλου

Με την ευκαιρία της έναρξης του έργου ανάπλασης της οδού 28ηςΟκτωβρίου του Πύργου, εγείρονται καίρια ερωτήματα σχετικά με τις αποσπασματικές και χωρίς συνολικό σχεδιασμό επεμβάσεις τις οποίες πραγματοποίησε (επί της οδού Κολοκοτρώνη), πραγματοποιεί (επί της οδού 28ηςΟκτωβρίου) και προαναγγέλλει ότι θα πραγματοποιήσει (στο ιστορικό κέντρο και στην ανατολική πλευρά της πόλης) η Δημοτική Αρχή.

Τα έργα αυτά σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται με σκοπό, κατά τον δήμαρχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, την αισθητική αναβάθμιση των αντίστοιχων περιοχών αλλά και την λειτουργικότητα, πλην όμως, παρότι προβλέπουν σοβαρές επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, επιδεικνύουν παντελή έλλειψη σεβασμού στις κυκλοφοριακές παραμέτρους.

Γεγονός αποτελεί ότι παρά τις δομικές αλλαγές στην χρήση μεγάλου μέρους του οδικού δικτύου στο κέντρο της πόλης, που δοκιμάζεται από αυξημένο κυκλοφοριακό φορτίο,οι οποίες μεταβάλουν τα δεδομένα της ισχύουσας κυκλοφοριακής μελέτης, αφού οδοί κύριας και μεγάλης κυκλοφορίας (βλ. γιά παράδειγμα την οδό 28ης Οκτωβρίου η οποία αποτελεί κατά την ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη συλλεκτήρια οδό) μετατρέπονται σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, δεν έχει λάβει χώρα, όπως προφανώς απαιτείτο, τροποποίηση ή επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης και του σχεδίου πόλης που να επιλύει τα προβλήματα διαχείρισης τα οποία η μεταβολή αυτή προκαλεί.

Η απαίτηση για την προηγούμενη των αναπλάσεων τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης δεν αποτελεί απλώς όρο της νομιμότητας της ανάπλασης αλλά και ουσιαστική προυπόθεση ώστε να μην απειληθεί το κέντρο της πόλης με «κυκλοφοριακό έμφραγμα». 

Οι επεμβάσεις αυτές δεν είναι νόμιμο αλλά ούτε και σκόπιμο να ανάγονται στην «έμπνευση» των δημοτικών αρχόντων, αλλά απαιτούνται γιά την εκτέλεσή τους ειδικές μελέτες που να λαμβάνουν υπόψιν τα κυκλοφοριακά δεδομένα, ειδάλλως οδηγούν σε σοβαρά προβλήματα.

Εύλογα επομένως αναρωτιούνται και αντιδρούν οι δημότες, ιδίως οι κάτοικοι των περιοχών όπου οι επεμβάσεις, για τη λειτουργικότητα των νέων ρυθμίσεων, λόγω μείωσης, κατά τμήματα, του πλάτους του οδοστρώματος( την οποία αποκρύβει σκόπιμα η δημοτική αρχή με τις περί του αντιθέτου αναληθείς δηλώσεις του Δημάρχου), αλλά και απώλειας σημαντικoύ αριθμού θέσεων στάθμευσης, χωρίς πρόβλεψη για την εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων.

Αποτελεί ένδειξη γιά την σίγουρη εκδήλωση του προβλήματος μετά την ανάπλαση της οδού 28ης Οκτωβρίου που θα επιφέρει την απώλεια 250 θέσεων στάθμευσης, η αμήχανη προσπάθεια του Δημάρχου που εμφάνισε σε πρόσφατες δηλώσεις ως διαθέσιμες 300!!!!! θέσεις στάθμευσης, οικειοποιούμενος τις, όχι περισσότερες από 70 θέσεις, σε οικόπεδο της Περιφέρειας, το οποίο, προφανώς, δεν νομιμοποιείται να διαθέτει στους πολίτες ο Δήμος.

Το παράδειγμα της ανάπλασης στην οδό Κολοκοτρώνη,εξάλλου, όπου οι πεζόδρομοι και τα πεζοδρόμια μετατρέπονται με την ανοχή του Δήμου σε αυτοσχέδιες θέσεις στάθμευσης, απηχεί την έλλειψη σοβαρού σχεδιασμού και μελέτης.

Ο πολίτης από τη μια οδηγείται σε αδιέξοδο και παρανομεί για να επιλύσει το πρόβλημα στην καθημερινότητά του και από την άλλη εμπεδώνει την άποψη ότι μπορεί να αυθαιρετεί χωρίς συνέπειες. 

Με τον τρόπο όμως αυτό, δεν προοδεύει η πόλη.

Η Δημοτική Αρχή, όπως και κάθε δημοτική αρχή, εξάλλου, οφείλει να σχεδιάζει και να ενεργεί συγκροτημένα και με προοπτική. Δεν δικαιολογείται, για παράδειγμα, όταν πραγματοποιούνται κοστοβόρες επεμβάσεις, όπως τώρα στην οδό 28ηςΟκτωβρίου, να μην έχει προβλεφθεί στη μελέτη ο εκσυγχρονισμός του αποχετευτικού δικτύου( διαχωρισμός δικτύων ομβρίων και λυμάτων), ή η δημιουργία καναλιών για τα λοιπά δίκτυα κοινής ωφέλειας, ώστε το εκτελούμενο «καλλωπιστικό» έργο να μην δεχθεί επεμβάσεις στο μέλλον, με την κρατούσα τακτική του «ράβε –ξήλωνε».

Η επιθυμία επίδειξης έργου ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών δεν δικαιολογεί την προχειρότητα. Οι επεμβάσεις δεν είναι επωφελείς όταν δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνουν.

Γνώση και σοβαρότητα κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων είναι απαραίτητα και δεν τα διαθέτει η παρούσα δημοτική αρχή.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Καιρός Πύργος