FOLLOW US: facebook twitter

«Άλμα»-Ενδεικτικές απαντήσεις στην Νεοελληνική Γλώσσα για τα ΕΠΑΛ NEO ΣΥΣΤΗΜΑ

Ημερομηνία: 18-05-2016 | Συγγραφέας:
Κατηγορίες: Κοινωνία, Νέα

Alma-frontistirioΗμερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (Νέο Σύστημα) από το Φροντιστήριο «Άλμα»

Α1.  Στο απόσπασμα από την ομιλία του Ηλία Λυμπέρη θίγεται το θέμα της διασφάλισης των δικαιωμάτων των παιδιών στην εποχή μας και ειδικά σε σχέση με την προστασία τους από τους κινδύνους του διαδικτύου. Προλογίζοντας αναφέρεται στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού ως μέσο κατοχύρωσης των δικαιωμάτων του και στο ρόλο της Unicef ως προασπιστή και εγγυητή των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την πνευματική εξέλιξη των νέων. Άλλωστε, όπως τεκμηριώνεται από έρευνες της Unicef και του Πανεπιστημίου Αθηνών τα πιο πολλά παιδιά  είναι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Προβληματισμός όμως προκαλείται για την αντιφατική διάσταση του διαδικτύου  και για τους ενδεχόμενους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη χρήση του. Καταλήγοντας, επισημαίνονται  από το συγγραφέα μέθοδοι προστασίας των παιδιών οι οποίες στηρίζονται αφενός  μεν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της οικογένειας και των ίδιων των παιδιών για την αποφυγή του κινδύνου  και αφετέρου στην ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών  που θα κατευθύνουν σωστά τους μαθητές.

Β1. α) Λ

       β) Σ

       γ) Λ

       δ) Σ

       ε) Λ

 Β2  α)   Θεματική πρόταση : ‘’ Μπορούμε… κυβερνοχώρο.’’

              Σχόλια / Λεπτομέρειες : ‘’ Συγκεκριμένα….περιβάλλον.’’

              Κατακλείδα :   δεν έχει

β)  Επίκληση στην αυθεντία : ‘’ Σε έκθεση … δικτύωσης.’’

     Επίκληση στη λογική  με τεκμήρια ( στατιστικά στοιχεία και πορίσματα έρευνας):’’το 59% των παιδιών ..στο ίντερνετ.’’

Β3. συμφωνούν # διαφωνούν

      δικαίωμα # υποχρέωση

      χρήσιμο # άχρηστο

      αυστηρή # επιεικής

    αποτελεσματική # αναποτελεσματική , ανώφελη

Β4.  α)  « να θωρακίσουμε τα παιδιά»

              «έκθεση του  παιδιού στην Τεχνολογία»

     β) Τα παιδιά μπορούν να «θωρακιστούν» με συγκεκριμένες στρατηγικές για την πρόληψη.

Γ. Επικοινωνιακό Πλαίσιο: Ομιλία

Προσφώνηση: Αγαπητοί καθηγητές, γονείς, συμμαθητές και συμμαθήτριες

Οι κίνδυνοι

 • Παθητικοποίηση των νέων – μαθαίνουν στις εύκολες λύσεις – αντικατά­σταση του ανθρώπινου εγκεφάλου από μηχανές. Η μυθοποίηση της τεχνολογίας είναι δυνατόν να δημιουργήσει την εντύπωση πως, όπως κάθε τεχνολογικό επίτευγμα, και ο  υπολογιστής ισοδυναμεί με την ανάπαυση και την ξεκούραση. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να σκεφτόμαστε, αφού σκέφτονται αυτοί για λογαριασμό μας.
 • Απομάκρυνση απ’ το βιβλίο.
 • Προσκόλληση στο τεχνοκρατικό μοντέλο ζωής, αδιαφορία για γενικότερη πνευματική καλλιέργεια και ηθικές αξίες- υιοθέτηση χρησιμοθηρικής αντίληψης για τη ζωή. Άγχος από τους γρήγορους ρυθμούς της εξέλιξης των υπολογιστών και από την προσπάθεια των ανθρώπων να προλάβουν τις εξελίξεις αυτές και να τις αφομοιώσουν
 • Αποξένωση σε διαπροσωπικό επίπεδο στο πλαίσιο μικρών θεμελιωδών ομάδων, π.χ. οικογένεια. Οι σχέσεις γίνονται πιο ψυχρές – τυποποιούνται.
 • Προοδοπληξία του ανθρώπου – απομάκρυνση από παράδοση κι άλλες υψηλές πνευματικές αξίες.
 • Κωδικοποίηση της γλώσσας, άρα και αλλοίωση της.
 • επιχειρείται και επιτυγχάνεται ευκολότερα η πολιτιστική διείσδυση κι επιβολή των αναπτυγμένων χωρών στις αναπτυσσόμενες.
 • Κίνδυνος μαζοποίησης χειραγώγησης – ιδιαίτερα για τους αναπτυσσόμε­νους λαούς, γιατί οι Η/Υ χρησιμοποιούν τεχνολογία υψηλής στάθμης και ελέγχονται ως επί το πλείστον από τις αναπτυγμένες χώρες.
 • Προώθηση κυκλωμάτων παιδεραστίας, πορνείας, ναρκωτικών και γενικότε­ρα φαινομένων, κοινωνικής νοσηρότητας.
 • Η διείσδυση της πληροφορικής σ’ όλους τους τομείς της ανθρώπινης δρα­στηριότητας έκανε εύκολη την πρόσβαση και διαχείριση πληροφοριών που αφορούν την ιδιωτική ζωή του ατόμου. Ακόμη και συστήματα υψηλής ασφάλειας είναι δυνατό να απασφαλιστούν και να διαρρεύσουν πληροφο­ρίες προσωπικής φύσης.
 • Περιστέλλεται η κοινωνικότητα του ατόμου από τη δυνατότητα που παρέ­χουν οι νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και η τηλεματική για τηλεργασία, τηλεκπαίδευση, τηλεξυπηρέτηση. Εγκλωβισμός σε μία εικονική πραγματι­κότητα.
 • Εθισμός του ατόμου στην ευκολία, στην άνεση, στη μείωση της ενεργητι­κότητας και της προσωπικής έρευνας.
 • Οι υλιστικές προτεραιότητες του μονοδιάστατου ανθρώπου οδηγούν. – στην αδιαφορία για πνευματική καλλιέργεια, στην απομάκρυνση από υψηλές αξίες, ιδανικά, στην αποστασιοποίηση από συλλογικές δραστηριότητες, στο άγχος, την υπερένταση.
 • Η προπαγάνδα ακροδεξιών και ναζιστικών ιδεών.
 • Η πορνογραφία και το οργανωμένο έγκλημα σε βάρος ανήλικων κυρίως χρηστών.
 • Οι ολέθριες οικονομικές και ψυχικές επιπτώσεις των ηλεκτρονικών τυχερών παι­χνιδιών μέσω του Ίντερνετ.
 • Η δυνατότητα να καταγράφονται και να αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα, που αποτελεί σοβαρότατο κίνδυνο για την ελευθερία του ατόμου.
 • Η κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας διεθνώς, η συρρίκνωση και η αλλοίωση των άλλων γλωσσών. Ιδιαίτερη κακοποίηση υφίσταται η ελληνική γλώσσα με το γλωσσικό μόρφωμα που χρησιμοποιούν χρήστες του Διαδικτύου, το γνωστό ως «GREEKLISH».

Προτάσεις για την προστασία των παιδιών

 • Επιβλέποντας τα κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης τους με το Διαδίκτυο.
 • Με προγράμματα με τα οποία ελέγχεται η πρόσβαση τους στο Διαδίκτυο.
 • Συμβουλεύοντας τα να αποκρύπτουν τα προσωπικά τους στοιχεία.
 • Ελέγχοντας το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.
 • Κινώντας το ενδιαφέρον τους και για άλλες σημαντικές για την ανάπτυξη τους και τη μόρφωση τους ασχολίες, π.χ. αθλητισμός, μελέτη βιβλίων, παρακολούθη­ση θεατρικών παραστάσεων κ.λπ.
 • 0 νέος δεν πρέπει να προσκολλάται τυφλά και να αποχαυνώνεται μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή τις περισσότερες ώρες της ημέρας του, γιατί αυτό τον οδηγεί γενικά σε μια χρησιμοθηρική και στείρα τεχνοκρατική αντί­ληψη για ηθικές αξίες. Χρειάζεται λοιπόν μέτρο, σωστή καθοδήγηση από τους φορείς αγωγής, υπεύθυνη και συνετή χρήση των Η/Υ και στροφή και σε άλλα ενδιαφέροντα, ποικίλες μορφές ψυχαγωγίας, ώστε ο νέος να μην είναι μονοδιάστατος αλλά να βρίσκει τις απαραίτητες ισορροπίες.
 • Επίσης, είναι απαραίτητο το παιδί να έρχεται και σ’ επαφή με την παράδοση για ν’ αποφύγει τον κίνδυνο να γίνει προοδόπληκτος. Κι εδώ πάλι είναι καθοριστική η συμβολή των φορέων αγωγής.
 • Ο ρόλος του δασκάλου της τάξης είναι σύνθετος και καθοριστικός. Ασφαλώς εκείνος εποπτεύει τη μαθησιακή διαδικασία, αφού χρησιμοποιεί τον Η/Υ ως μέσο για να διδάξει κάτι στους μαθητές. Είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος με τον έλεγχο του επίπεδου των γνώσεων των μαθητών του. Οφείλει, λοιπόν, να παρακολουθεί στενά την πορεία και πρόοδο του κάθε μαθητή, είτε δουλεύει μόνος του με τον Η/Υ είτε μέσα σε ομάδα, ώστε να επεμβαίνει εξι­σορροπητικά – διορθωτικά, όταν και όπου υπάρχει ανάγκη, για να καλυ­φθούν κενά, αδυναμίες ή παραλείψεις στη μαθησιακή διαδικασία.
 • Χαρακτηριστικό είναι επίσης το μορφωτικό – οικονομικό – πολιτισμικοί υπόβαθρο των παιδιών και ουσιαστικά των οικογενειών τους. Αυτό τους μειώνει ή τους αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα χρήσης και αξιο­ποίησης της νέας τεχνολογίας. Είναι, επομένως, αποφασιστικής σημασίας  η συμβολή της οικογένειας και των γονέων. Αν υπάρχει Η/Υ στο σχολείο, πρέπει να υπάρχει και στο σπίτι για κατ’ οίκον εργασία. Οι γονείς πρέπει να είναι ικανοί και πρόθυμοι να βοηθήσουν το παιδί, έστω και μόνο ψυχολογικά, μέσω του γόνιμου διαλόγου, να του καλλιεργούν το ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες, βοηθώντας το να συνειδητοποιήσει ότι  οι αδαείς σχετικά με την πληροφορική και τη χρήση Η/Υ θα είναι οι λει­τουργικά αναλφάβητοι του καιρού τους.
 • Τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα η τηλεόραση μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχουν χρέος να ενημερώνουν και να ευαισθητοποιούν τα άτομα από πολύ νεαρή ηλικία, βοηθώντας τα να μυηθούν στον κόσμο των Η/Υ . Την ίδια στιγμή, βέβαια, οφείλουν να τους ανοίγουν και άλλους ορίζοντες, δίνοντας ερεθίσματα και για άλλες δημιουργικές ενασχολήσεις, ώστε ν’ αποφευχθούν η μηχανοποίηση και η τυποποίηση.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Φιλολογική Ομάδα Φροντιστηρίου  Άλμα

Βλάσση Δήμητρα

Βλάσση Ιωάννα

Βόλλαρη Ξακουστή

Λούπη Βιβή

Παναγιωτοπούλου Όλγα

Παναγοπούλου Πένη

Πανοπούλου Ιωάννα

Παπαδόπουλος Σάκης

Τσουκαλά Αναστασία

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μικρές Ιστορίες Μαγειρικής
Όλα τα Ένθετα
Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ