FOLLOW US: facebook twitter

Έξι πυλώνες για την Ολυμπία του αύριο!

Ημερομηνία: 16-05-2022 | Συντάκτης:
Κατηγορίες: Slide, Αυτοδιοίκηση, Νέα

Η «Πρωινή» αποκαλύπτει τους βασικούς άξονες της πρότασης που έχουν καταθέσει στην κυβέρνηση η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο δήμος Αρχ. Ολυμπίας για την ανασυγκρότηση της πυρόπληκτης περιοχής

Γράφει η Ελένη Παπαδοπούλου


Ειδικό Επενδυτικό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης βασισμένο σε έξι πυλώνες έχει καταθέσει προς την κυβέρνηση ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με στόχο να δρομολογήσει ευρύτερες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην πυρόπληκτη περιοχή, ώστε να επανέλθει στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατόν. Σύμφωνα με πληροφορίες της Πρωινής, το σχέδιο κατατέθηκε μετά την τηλεδιάσκεψη που έγινε στα μέσα Απριλίου, στην οποία συμμετείχαν ο δήμαρχος Γ. Γεωργιόπουλος, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτ. Φαρμάκης, ο πρόεδρος του ΕΒΕ Ηλείας, Κώστας Νικολούτσος, ο αρμόδιος υφυπουργός Χρ. Τριαντόπουλος, κ.ά.
Ο τίτλος του Προγράμματος είναι «Αρχαία Ολυμπία – το αύριο» και σήμερα η «Πρωινή» αποκαλύπτει τους έξι βασικούς άξονες στους οποίους εδράζεται το εγχείρημα οικονομικής, παραγωγικής και περιβαλλοντικής ανασυγκρότησης.

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα έχει ως όραμα την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της τοπικής οικονομίας και του δυναμικού της περιοχής για οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντικά βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία. Προβλέπει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδας, από το Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας, τα Τομεακά Προγράμματα και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της Αρχαίας Ολυμπίας, για την ανάταξη των συνεπειών της πυρκαγιάς.

Το Πρόγραμμα θα μπορεί να παρακολουθείται είτε από την Περιφέρεια είτε από άλλο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και τα νομικά του πρόσωπα. Το Πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ορίζοντα μέχρι το 2030 και θα εστιάζει σε έργα υποδομών και πολιτικής προστασίας, στην ψηφιακή σύγκλιση, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος, στον αγροτο-κτηνοτροφικό εκσυγχρονισμό, στην ψηφιακή και ενεργειακή μετάβαση, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πληγέντων μέσω μίας πολιτικής κοινωνικής στήριξης και έμπρακτης αλληλεγγύης.

Το Πρόγραμμα για να πετύχει θα πρέπει να διέπεται από έξι επίπεδα σχεδιασμού ενεργειών, τα οποία θα πρέπει να λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά με το κεντρικό κράτος για την άμεση όσο και μεσοπρόθεσμη αναζωογόνηση της περιοχής.


Πυλώνας 1 – ΈΡΓΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ

Αναζητείται άμεση χρηματοδότηση για:

Έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας τοπικής κλίμακας. Ο άξονας αφορά έργα χαρτογράφησης, οριοθέτησης, καθαρισμού και μικρών αντιπλημμυρικών έργων για επικίνδυνα ρέματα και χείμαρρους εντός οικισμών του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 3 εκατ. ευρώ (εντός 1 μήνα θα κατατεθεί ΤΔΕ για χρηματοδότηση από την ΣΑΕ 055).

Δημοτική Οδοποιία εντός κατεστραμμένων οικισμών (οι πλέον πληγέντες) Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 2,5 εκατ. ευρώ (έχει κατατεθεί σχετικό ΤΔΕ στην ΣΑΕ 055).

Εκσυγχρονισμός Υποδομών / Εξοπλισμός Γραφείου του Κέντρου Υγείας Αρχαίας Ολυμπίας – ένα κτίριο που ανήκει στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας το οποίο έχει κατασκευαστεί από το 1967 και εξυπηρετεί την 6η ΥΠΕ για την κάλυψη των αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας όλης της Αρχαίας Ολυμπίας, το οποίο μέσα στις πυρκαγιές και στην πανδημία περιθάλπει 80 άτομα ημερησίως και βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση με απαρχαιωμένο εξοπλισμό γραφείου. Εκτιμώμενος προϋπολ. 450.000 ευρώ (ωριμάζει μελέτη για υποβολή, αναζητείται χρηματοδοτικό εργαλείο).

Ολοκλήρωση – Συμπληρωματικές εργασίες Μουσείου Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων μέσω χρηματοδότησης μιας Μουσειολογικής Μελέτης η οποία θα καταστήσει το χώρο λειτουργικό. Το κυρίως έργο κτιριακής συντήρησης του Μουσείου χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας. Εκτιμώμενος προϋπολ. 250.000 ευρώ (εντός 1 μήνα θα κατατεθεί ΤΔΕ, αναζητείται χρηματοδοτικό εργαλείο).

Ολοκλήρωση Β’ Φάσης Σχεδίου Πόλης Αρχαίας Ολυμπίας. Εκτιμώμενος προϋπολ. 250.000 ευρώ (Εντός 1 μήνα θα κατατεθεί ΤΔΕ, αναζητείται χρηματοδοτικό εργαλείο).

Παιδικές Χαρές στα κατεστραμμένα χωριά. Εκτιμώμενος προϋπολ. 650.000 ευρώ (Εντός 1 μήνα μπορεί να κατατεθεί ΤΔΕ , αναζητείται χρηματοδοτικό εργαλείο).

Έκτακτες ανάγκες ΔΕΥΑ (πρόσβαση σε δεξαμενές, καθαρισμοί ομβρίων, δεξαμενές, αντλίες, κλπ.). Εκτιμώμενος προϋπολ. 500.000 ευρώ (Εντός 1 μήνα μπορεί να κατατεθεί ΤΔΕ , αναζητείται χρηματοδοτικό εργαλείο).

ΠΥΛΩΝΑΣ 2 – ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΒΡΑΧΥΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ)

Έργα Αγροτικής Οδοποιίας. Εκτιμώμενος προϋπολ. 4 εκατ. ευρώ για 50 χλμ δίκτυο αγροτικών οδών εντός των 23 καμένων χωριών

Έργα δημοτικής Οδοποιίας (Εσωτερικό δίκτυο Τ.Κ. – Συνδετήριοι Οδοί). Εκτιμώμενος προϋπ/σμός 8.000.000,00 ευρώ, για 50 χλμ εσωτερικών δημοτικών οδών και συνδετήριων οδών μεταξύ των οικισμών που κάηκαν

Εξοπλισμός ενίσχυσης πολιτικής προστασίας (δεξαμενές, υδροφόρες, μηχανήματα έργου, εργαλεία, αντλίες, Η/Ζ, κ.α.). Εκτιμώμενος προϋπ/σμός 1.500.000 ευρώ.

Έργα ΔΕΥΑ (βλάβες δικτύου ύδρευσης, εξοπλισμός , δεξαμενές, αντλιοστάσια εντός των 21 καμένων χωριών). Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 3.000.000 ευρώ.


Πυλώνας 3 – ΟΚΤΩ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ για την Αρχαία Ολυμπία

1.Μελέτη Ειδικού Χωρικού Σχεδίου Αρχαίας Ολυμπίας. Εκτιμώμενος προϋπολ. 1 εκατ. €

Η ανασυγκρότηση της περιοχής επέμβασης θα πρέπει να βασίζεται σε ένα νέο πρότυπο χωρικής οργάνωσης σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, της ορθολογικής οργάνωσης των χρήσεων γης και της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, της διαφύλαξης των φυσικών πόρων, καθώς και της εξασφάλισης συνθηκών ασφάλειας για όλες τις κοινωνικές ομάδες, κατοίκους και επισκέπτες. Το ΕΧΣ κρίνεται ως βέλτιστο εργαλείο χωρικού σχεδιασμού για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Έχει ενταχθεί στο 2ο κύμα αλλά δεν έχει ανατεθεί ακόμα από το ΥΠΕΝ.

2. Μελέτη Διαχειριστικού Σχεδίου Αντιπλημμυρικής Θωράκισης Αρχαίας Ολυμπίας με συγκεκριμένα και απτά / υλοποιήσιμα έργα. Εκτιμώμενος προϋπολ. 4 εκατ. €

Παρότι η πληγείσα περιοχή κάηκε και το 2007 –αν και φέτος οι υλικές ζημιές είναι μεγαλύτερες– και δεκάδες εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν για την αποκατάσταση της περιοχής, η Αρχαία Ολυμπία δεν διαθέτει στα συρτάρια της καμία μελέτη για την χαρτογράφηση, ιεράρχηση, οριοθέτηση, και αντιπλημμυρική προστασία των ρεμάτων, χείμαρρων και ποταμών που την διασχίζουν και την αφορούν.

Μέσω του masterplan θα είναι εφικτή είναι η απόκτηση ολοκληρωμένης και σαφούς εικόνας της υφιστάμενης κατάστασης και προβλημάτων για την αντιπλημμυρική προστασία στην Αρχαία Ολυμπία και η τεκμηρίωση προτάσεων για τον προγραμματισμό, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, σχεδιασμού και υλοποίησης των απαραίτητων σχετικών μελετών και έργων.

Είναι επιτακτική ανάγκη η Προτεραιοποίηση και ο προγραμματισμός υλοποίησης μελετών (υποστηρικτικών και κύριων) και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια.

3. Μελέτη Αντιπυρικής Προστασίας Αρχαιολογικού Χώρου και Οικισμών Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας – Μελέτη για το νέο Δάσος.

Εκτιμώμενος προϋπολ. 1εκατ. ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση ανάπτυξης και αναζωογόνησης της περιοχής αποτελεί η ύπαρξη μια ολιστικής μελέτης και για την αντιπυρική θωράκιση και προστασία τόσο του παγκόσμιου πολιτιστικού θησαυρού του Αρχαιολογικού Χώρου και του Μουσείου της Ολυμπίας, όσο και των χωριών, των οικισμών και των δημοτικών ενοτήτων που συνθέτου το Ολυμπιακό Τοπίο της περιοχής. Τμήμα της μελέτης αυτή πρέπει να είναι η μελέτη για την τεχνητή αναδάσωση όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

4. Rebranding Olympia. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 2 εκατ.

Η μελέτη έχει ως στόχο αφενός τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής για την ανάπτυξη της ταυτότητας για τον παγκόσμιο προορισμό Αρχαία Ολυμπία και αφετέρου την καταγραφή σε τοπικό επίπεδο των επιπτώσεων της πανδημίας στον κλάδο του τουρισμού, των προβλημάτων που ανακύπτουν και πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν, τη διαμόρφωση στρατηγικής αντιμετώπισης και εξειδίκευση με δράσεις, ενέργειες υποστήριξης της εφαρμογής της καθώς και την υλοποίηση αυτών. Η Αρχαία Ολυμπία πρέπει να αναμορφώσει το τουριστικό της προϊόν. Στόχος είναι η ανάπτυξη ισχυρής τουριστικής ταυτότητας για την Αρχαία Ολυμπία και την ευρύτερη περιοχή μέσω της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών τοπίων που διαθέτει η περιοχή και η ανάδειξή τους με τρόπους που ενισχύουν τον τουρισμό, την ελκυστικότητα των πολιτιστικών μνημείων και των φυσικών περιοχών. Οριζόντιες δράσεις ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, μέσω πρωτοβουλιών επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, καθώς και της περιόδου διαμονής των επισκεπτών, αλλά και ολοκληρωμένων τουριστικών πακέτων συμβάλλουν στην ανάδειξη του προορισμού Αρχαία Ολυμπία.

5. Μελέτη για την Αγροδιατροφή. Εκτιμώμενος προϋπολ. 100.000 ευρώ

6. Μελέτη για Κοινωνικά Δίκτυα. Εκτιμώμενος προϋπολ. 100.000 ευρώ

7. Μελέτη Μελέτη για το ανθρώπινο δυναμικό. Εκτιμώμενος προϋπολ. 100.000 ευρώ

8. Μελέτη για Πράσινη ανάπτυξη. Εκτιμώμενος προϋπολ. 200.000 ευρώ


ΠΥΛΩΝΑΣ 4 – ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
(ΠΔΕ, ΟΧΕ, ΠΕΠ Δυτ. Ελλάδας, ΥΜΕΠΕΡΑ, Ταμείο Ανάκαμψης)

1.Σχέδιο Πόλης οικισμού Δρούβα. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 0,2 εκατ. ευρώ.

2. Δημιουργία Περιπατητικών Μονοπατιών – Διασύνδεση Ορεινού Όγκου (Κλαδέο – Κοσκινά –Εκβολές Αλφειού , Φαραγγι – Μηλιές -Πούσι/Ανάδειξη Ιστορικής Μάχης, Δ.Ε. Λασιώνος και Λαμπείας, φαράγγι Αντρωνίου, Είσοδος Ολυμπίας – Πλατανεϊκο , Κοσκινά, κλπ.). Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 2 εκατ. ευρώ.

3. Κλειστά Αρδευτικά Δίκτυα – Μεταφορά Νερού. Μελέτη και δημιουργία κλειστών αρδευτικών δικτύου θα προσφέρει εξοικονόμηση πόρων, νερού, ανταγωνιστικότητα προϊόντων, και διευκόλυνση της αγροτικής ζωής. Για το έργο απαιτούνται και μελέτες για την μεταφορά νερού.

4. Έργα εξηλεκτρισμού και προσβασιμότητας κτηνοτροφικών μονάδων. Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός 3 εκατ. ευρώ.

5. Έργα αστικής αναζωογόνησης και οικιστικής αναβάθμισης με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση των οικιστικών συγκεντρώσεων και περιοχών της Ολυμπίας που κάηκαν.

6. Έργα ύδρευσης (αντικατάσταση πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης, μεταφορά νερού, εξοικονόμηση νερού με σύγχρονες μεθόδους) με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ.

7. Διαχείριση αστικών λυμάτων με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ. Η πρόσκληση αφορά τις κατασκευές νέων δικτύων αποχέτευσης και ιδιαιτέρως στους μικρούς οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων νέους βιολογικούς καθαρισμούς καθώς αυτοί δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ.

8. Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χρηματοδότηση για την Δημιουργία φωτοβολταικού πάρκου για netmetering ώστε να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του Δήμου και της ΔΕΥΑ (οδοφωτισμό, κτίρια, αντλιοστάσια, βιολογικό, σχολεία, κλπ) με ενδεικτικό προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ.

9. Smart city (έξυπνες πόλεις) Ενδεικτικά αναφέρονται συστήματα πρόληψης παρακολούθησης -ελέγχου στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας, έξυπνα συστήματα και εφαρμογές στην Κινητικότητα, την στάθμευση, την κυκλοφορία και ασφαλώς την ηλεκτροκίνηση. Εξυπηρέτηση των πολιτών με ψηφιακές εφαρμογές και συστήματα. Υποστήριξη του τοπικού θεματικού τουρισμού, έξυπνα συστήματα για την ανάδειξη του Πολιτισμού- Τουρισμού. Μείωση της ενεργειακής σπατάλης στους δήμους, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ.

10. Αναβάθμιση χωρών αθλητικών υποδομών, ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 2 εκατ. ευρώ.

11. Επιχειρηματικότητα Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3 εκατ. ευρώ.

12. Εργασία – Κοινωνική Αλληλεγγύη. Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός 2 εκατ. ευρώ. 11 13. Διακυβέρνηση – για την συγκρότηση ειδικού αναπτυξιακού οργανισμού υλοποίησης του σχεδιασμού Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός 2 εκατ. ευρώ.


ΠΥΛΩΝΑΣ 5 – ΕΡΓΑ ΤΟΠΟΣΗΜΑ (ΟΧΕ 2021-2027 ή Ταμείο Ανάκαμψης).

1.Θεματικό Πάρκο Αθλητισμού- Κατασκευή Διεθνούς Αθλητικού Κέντρου Αρχαίας Ολυμπίας.

2. Δημιουργία Πολυχώρου Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού Ξένιος Ζευς, εκτιμώμενος προϋπολ. 5 εκατ. ευρώ.

3. Παράκαμψη Αρχαιολογικού Χώρου, εκτιμώμενος προϋπολ. 4 εκατ. ευρώ.

4. Κατασκευή Parking για εξυπηρέτηση της κίνησης εντός της τ.κ. Αρχαίας Ολυμπίας. Εκτιμώμενος προϋπολ. 1,5 εκατ. ευρώ.

5. Διεθνές Φεστιβάλ εκτιμώμενος προϋπολ. 2,5 εκατ. ευρώ.

6. Ανάπλαση του Αστικού Άξονα της Αρχαίας Ολυμπίας για ενοποίηση και αναβάθμιση του Δημόσιου Χώρου περιξ του Αρχαιολογικού Τοπίου. Εκτιμώμενος προϋπολ. 6 εκατ. ευρώ.


ΠΥΛΩΝΑΣ 6 – ΕΡΓΑ ΠΝΟΗΣ

  1. Αυτοκινητόδρομος Πύργος – Ολυμπία (Αιρεσιμότητα Παραχώρησης «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ»)
  2. Ε.Ο. Ολυμπία – Θάλασσα (διερεύνηση χάραξης – εξεύρεση χρηματοδότησης)
  3. Ξενοδοχείο « ΑΠΟΛΛΩΝ» (Ιδιοκτησία Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων)
  4. Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ανακοινώθηκε από Γ.Γ. Αθλητισμού, δαπάνες λειτουργίας 250.000€)
  5. Ξενόγλωσσα Πανεπιστημιακά Τμήματα
  6. Κλειστό αρδευτικό δίκτυο – Μεταφορά νερού (Οροπέδιο Φολόης).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Καιρός Πύργος