FOLLOW US: facebook twitter

Συνέδριο «Συμμαχία για την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» 13-15 Δεκεμβρίου 2017

Ημερομηνία: 11-12-2017 | Συγγραφέας:
Κατηγορίες: Νέα, Πολιτική

Πάτρα, Πολυχώρος Royal Theater (Παλαιό Πτωχοκομείο), Ακτή Δυμαίων 53

ΗΜΕΡΑ 1η    13/12/2017

«Ερευνητικά ευρήματα  για την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα»

9:00 9:30 Προσέλευση – Εγγραφές

Συντονιστής: Κώστας Καρπέτας,  Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ανάπτυξης και  Επιχειρηματικότητας  Δυτικής Ελλάδας

9:30 – 10:00 Χαιρετισμοί

Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Δημήτρης Μπαξεβανάκης, Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Νίκος Θεοχαράκης, Πρόεδρος Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, Πρύτανις Πανεπιστημίου Πατρών

Βασίλης Τριανταφύλλου,  Πρύτανης  Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος (ΤΕΙ)  Δυτικής Ελλάδας

Βασίλης Καρδάσης, Πρόεδρος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

Πλάτωνας Μαρλαφέκας, Εκπρόσωπος PATRAS IQ

Συντονίζει : Κώστας Καρπέτας, Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  και Επιχειρηματικότητας  Δυτικής Ελλάδας

10:00 11:15 1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Περιφερειακή οικονομία και η οικονομική συγκυρία

(Συντονίστρια: Αικατερίνη Τσούμα)

Γενικό οικονομικό πλαίσιο, παρακολούθηση και αξιολόγηση της οικονομικής συγκυρίας.

Αικατερίνη Τσούμα, ΚΕΠΕ

Περιφερειακές διαφοροποιήσεις σε επιχειρηματικότητα-τεχνολογία, επιδράσεις συντελεστών

και δαπανών ανά τη χώρα: 2001-2011

Πρόδρομος-Ιωάννης Προδρομίδης, , ΚΕΠΕ

Η εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης στην Δ. Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες

της χώρας και της ΕΕ βάσει δεικτών    Φωτεινή Οικονόμου, ΚΕΠΕ

Oι κλάδοι που χαρακτηρίζονται από αύξηση στην απασχόληση μέσα στην ύφεση

στην Δ. Ελλάδα και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας  (2008-2015)

Πρόδρομος-Ιωάννης Προδρομίδης,  Ιωάννα Κουντούρη,  ΚΕΠΕ

Ερωτήσεις-απαντήσεις. Συζήτηση
11:15 13:00 2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ειδικά θέματα για το επιχειρηματικό περιβάλλον

(Συντονιστής:  Χρήστος Τριαντόπουλος)

Επιδράσεις επί της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας μεμονωμένων ή ευρύτερων

πολιτικών που εφαρμόστηκαν από το 2008 και εξής και διατύπωση  σχετικών προτάσεων.

Αικατερίνη Τσούμα (ΚΕΠΕ)

Οι καταστροφικές επιπτώσεις της υπερφορολόγησης της ακίνητης  περιουσίας στην ελληνική

οικονομία. Δημήτριος Χριστέλης  (Πανεπιστήμιο Νάπολης, Ιταλία)

Η Ποιότητα των Θεσμών ως καταλυτικός παράγων στη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

στην Περιφερειακή Ανάπτυξη.   Αθανάσιος Χύμης  (ΚΕΠΕ)

Ελληνική Περιφέρεια και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση: Δομικές Δυσκολίες, «Κενά» και

Προτάσεις. Χρήστος Τριαντόπουλος (ΚΕΠΕ)

Ερωτήσεις-απαντήσεις. Συζήτηση
13:00 14:15 3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο υποστήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας  (Συντονιστής:  Αθανάσιος Χύμης)

Διαδικασίες υποστήριξης της βιώσιμης επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό  επίπεδο:

Μία εις βάθος μελέτη περίπτωσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της

αγροτικής παραγωγής

Ματίνα Κανάκη, Ολίβια Κυριακίδου  (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΑΣΟΕΕ)

Τοπική Αυτοδιοίκηση και κοινωνική και αειφόρος επιχειρηματικότητα

Αθανάσιος Χύμης  (ΚΕΠΕ)

Οι προοπτικές της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μέσω της

σύνδεσης των χαρακτηριστικών της επιχειρηματικής δραστηριότητας με το οικονομικό

περιβάλλον

Μαρία Μαρκάκη (ΤΕΙ Κρήτης), Αθανάσιος Μπέλλας (Παν. Πατρών/ΠΟΑΔΕΠ)

Η βραβευθείσα πρόταση ως ευκαιρία αλλαγής του περιβάλλοντος: ένας πρώτος απολογισμός

Πρόδρομος Ιωάννης Προδρομίδης (ΚΕΠΕ), Σπύρος Παπασπύρου (ΠΔΕ)

Ερωτήσεις-απαντήσεις. Συζήτηση
14:15 15:15 Γεύμα – Μπουφές
15:15 16:30 4η ΕΝΟΤΗΤΑ: Αναλυτικά εργαλεία και ευρήματα για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας (Συντονίστρια: Γεωργία Σκίντζη)

Διερεύνηση της τεχνικής αποτελεσματικότητας των κυρίων παραγωγικών κατευθύνσεων στη

Δ. Ελλάδα

Ιωάννα Ρεζίτη (ΚΕΠΕ)

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών εξαγωγών: Ανάλυση ανά προϊόν

Ιωάννα Κωνσταντακοπούλου (ΚΕΠΕ)

Διερεύνηση εξαγωγικών ευκαιριών για επιλεγμένα αγροτικά προϊόντα της  Δ. Ελλάδας

Νικόλαος  Κανελλόπουλος, Γεωργία Σκίντζη (ΚΕΠΕ)

 

Ο ρόλος του κοινωνικού κεφαλαίου στην περιφερειακή επιχειρηματικότητα:

Η περίπτωση του κλάδου των υπηρεσιών στην Ελλάδα

Βασίλειος Kανελλόπουλος, Γεώργιος Φωτόπουλος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Ερωτήσεις-απαντήσεις. Συζήτηση
16:30 – 17:45 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Οικονομικές αναλύσεις για τον ρόλο και την ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας (Συντονίστρια:  Αλεξάνδρα Κοντόλαιμου)

Προσδιοριστικοί παράγοντες των επιχειρηματικών συνεργασιών σε έρευνα και ανάπτυξη

Ιωάννης Γιωτόπουλος (Παν/μιο Πελοποννήσου),  Αλεξάνδρα Κοντόλαιμου (ΚΕΠΕ), Ευθυμία Κόρρα

 (Γ.Γ.Βιομηχανίας),  Άγγελος Τσακανίκας (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

Αντιλήψεις επιχειρηματιών για τους προσδιοριστικούς παράγοντες της απόδοσης των

επιχειρήσεων τους και της επίτευξης καινοτόμων δράσεων

Kωνσταντίνος Βασιλείου (ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας)

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Παρόν και Μέλλον

Μιχαήλ Μασουράκης (ΣΕΒ)

Υιοθέτηση ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ελληνικές επιχειρήσεις

Αλεξάνδρα  Κοντόλαιμου, Γεωργία Σκίντζη  (ΚΕΠΕ)

Ερωτήσεις-απαντήσεις. Συζήτηση
17:45 19:00 6η ΕΝΟΤΗΤΑ: Καινοτόμος επιχειρηματικότητα: σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις

(Συντονιστής: Κωνσταντίνος Τσεκούρας)

Καλλιεργώντας το Επιχειρηματικό Πνεύμα: Σκέψεις και Απόψεις από το Διαδικτυακό μάθημα

ΟpEn

Βικτωρία Δασκάλου, Μαργαρίτα Κομνηνού (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Η Καινοτομική Απόδοση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών

Aφροδίτη Σδράκα , Κωνσταντίνος Κουνετάς (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Κορυφαίοι επενδυτές σε δραστηριότητες ΕΤΑ και Επιχειρηματική Απόδοση:

Στοιχεία Διαφοροποίησης

Χαρίκλεια Κατσιγιάννη, Κωνσταντίνος Κουνετάς (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Καταστρέφουν την χρονοεμμονή των δραστηριοτήτων ΕΤΑ οι χρηματοοικονομικοί

Περιορισμοί;

Αρετή Γκυπάλη (Παν. Γουόρικ (ΗΒ), Γκαμπριέλε Πελεγκρίνο (Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο

Λωζάνης, Ελβετία), Kώστας Τσεκούρας (Παν. Πατρών); Μάρκο Βιβαρέλι (Καθολικό Παν. Μιλάνο,

Ιταλία)

Ερωτήσεις-απαντήσεις. Συζήτηση
19:00-19:15 Συμπεράσματα – Σύνοψη

Γιώργος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Πρόδρομος – Ιωάννης  Προδρομίδης (ΚΕΠΕ)

19:15-20:15  Συνεργατικοί σχηματισμοί και οχήματα προώθησης  της επιχειρηματικότητας

αυτό- παρουσιάζονται :

·CORALLIA, Καθηγητής Βασίλειος Μακιός, Πρόεδρος CORALLIA hub

·Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ,Βασίλειος Αναστασόπουλος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΠΠ

·RANGE GROVE Αλεξάνδρα Σαρμά Συνιδρύτρια incubator

·OPEN COFFEE ΠΑΤΡΑΣ Γιώργος Μελισσαρόπουλος, συνιδρυτής

·AROMA HUB Φωτεινή Λάμαρη , Διευθύντρια  HUB

·MAZINNOV Hub , Christophe Chantepy, Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα . Olivier Dovergne υπεύθυνος έργου.  

·ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ :εμπειρίες  από τον χώρο της ενημέρωσης Ιωάννης Σμυρλάκης Διευθυντής Σύνταξης , Δημήτριος Κανελλόπουλος Πρόεδρος του Συνεταιρισμού των εργαζομένων . Αναστάσιος Παππάς υπεύθυνος φύλλου Σαββατοκύριακου.

·Mindspace Οδυσσέας Λαμτζίδης Διευθύνων Σύμβουλος

20.00 ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  1ης ΗΜΕΡΑΣ

 

Ημέρα 2η      14/12/2017

«Συμμαχία για την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη»

9:00-9:45 Προσέλευση – Εγγραφές

Συντονισμός: Κάτια Μακρή, Δημοσιογράφος

9:45-10:00 Ολοκλήρωση προσέλευσης
10:00- 10:15 Επίσημη έναρξη συνεδρίου από τον Πρόεδρο της  Δημοκρατίας,

 κ. Προκόπιο Παυλόπουλο

10:15- 10:30 Καλωσόρισμα από Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Απόστολο Κατσιφάρα

10:30- 11:30 Τοποθετήσεις από επίσημους προσκεκλημένους
–       Ιωάννης Δραγασάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

–       Corina Cretu, Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Ε.Ε.

–       Αλέξανδρος Χαρίτσης,  Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

–       Markku Markkula, Αντιπρόεδρος Επιτροπής των Περιφερειών της Ε.Ε.

Κωνσταντίνος Αγοραστός, Πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

–       Ulla Engelmann, Πρ/νη  Μονάδας Clusters, Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας , Γενική  Δ/νση Ανάπτυξης Ε.Ε.

–       Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και Μέλος Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας

–       Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας

 

Συντονίζει: Κάτια Μακρή, Δημοσιογράφος

11:30-12:00 Καφές – Διάλλειμα
Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης
12:00- 13:30  ΕΝΟΤΗΤΑ 1η   «Το επιχειρηματικό κράτος και η επιχειρηματική περιφέρεια – Ρόλος, μύθοι και πραγματικότητα»
   
  Συμμετέχουν:

–       Κώστας Φωτάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας

–       Ναπολέων Μαραβέγιας, Καθηγητής, Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ, Πρώην Υπουργός

–       Ευστράτιος Ζαφείρης,  Γενικός Γραμματέας  Βιομηχανίας

–       Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης

–       Taina Tukiainen, Καθηγήτρια επιχειρηματικότητας κα καινοτομίας Πανεπιστημίου Aalto Φινλανδίας,

13:30-15:00 Γεύμα – Μπουφές
15:00- 16:30 ΕΝΟΤΗΤΑ 2η   « Χτίζοντας  τα μελλοντικά περιφερειακά συστήματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
   
  Συμμετέχουν:

–          Λόης  Λαμπριανίδης, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων

–          Δημοσθένης Πολύζος, Πρόεδρος PATRAS IQ

–          Βασίλειος Μακιός, Καθηγητής, Πρόεδρος CORALLIA hub

–          Γιώργος Στρογγυλόπουλος,  Εμπειρογνώμονας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

–          Παναγιώτα Βυθούλκα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ALTHEA Appartments

–          Δημήτρης Λαδικός, Διευθυντής Ανάπτυξης, Ποιότητας και Εφοδιασμού ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε

16:30- 17:00 «Η Ε.Ε. και οι Η.Π.Α. σε ένα παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον. Προκλήσεις και προοπτικές  για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

John Podesta, Καθηγητής Νομικής, Πρώην Επικεφαλής Γενικού επιτελείου Λευκού Οίκου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

17:00 – 18:00 ΕΝΟΤΗΤΑ 3η   «Συμμαχία για την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα. Τα μέλη του δικτύου σχολιάζουν το παρόν και  μέλλον της συμμαχίας»

Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και Μέλος Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας

– Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

– Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

– Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηλείας

– Γιώργος Τελώνης, Πρόεδρος Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Ελλάδος

-Πέτρος Μαντάς, Πρόεδρος Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών

-Βασίλης Μπουργανός, Διευθυντής Ερευνών ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Μέλος Περιφερειακού  Επιστημονικού Συμβούλιου  Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Δυτικής Ελλάδας

18.:00- 18:30

 

Συζήτηση-  Συμπεράσματα

                    Συντονίζει: Κάτια Μακρή, Δημοσιογράφος

  ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  2ης ΗΜΕΡΑΣ

 

 

Ημέρα 3η         15/12/2017

«Οι Περιφέρειες της Ευρώπης ανταλλάσουν εμπειρίες»

9:00-10:00: Προσέλευση – Εγγραφές

 

10:00- 10:30 Χαιρετισμοί

–          Παναγιώτης Σκουρλέτης, Υπουργός Εσωτερικών

–          Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

–          Κωνσταντίνος Αγοραστός, Πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)

–          Γεώργιος Παπαναστασίου , Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων  (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδας

  Εμπειρίες από ευρωπαϊκές επιχειρηματικές περιφέρειες

Συντονίζει: Διονυσία Μαράτου

10:30- 10:45 Derek Mc Callan, Εκπρόσωπος Ν.Ireland ,Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2015
10:45-11:00 Annabelle Favreau , Εκπρόσωπος Περιφέρειας Extremadura, Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017
11:00-11:15 Christine ChienHui Chang, Εκπρόσωπος Περιφέρειας  Helsinki-Uusimaa Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2012

 

11:15-11:30 Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Κεντρική Μακεδονία , Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2018
 
11:30-12 Καφές-διάλειμμα
Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης

Συντονιστής: Κωνσταντίνος Μάγνης, Δημοσιογράφος

12:15- 14:00   «Ελληνικές περιφέρειες, επιχειρηματικότητα και ανασυγκρότηση »
   
  Συμμετέχουν:

–          Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

–          Ρένα Δούρου, Περιφερειάρχης Αττικής

–          Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κ.Μακεδονίας

–          Κωνσταντίνο Μπακογιάννης Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

–          Κωνσταντίνος Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

14:00-14:30 Συζήτηση-  Συμπεράσματα
14:30 Ελαφρύ Γεύμα
  ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  3ης ΗΜΕΡΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
althea-apartments-ad5
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων