FOLLOW US: facebook twitter

Πανελλήνιες Εξετάσεις: Ενδεικτικές απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού

Ημερομηνία: 12-06-2017 | Συγγραφέας:
Κατηγορίες: Εκπαίδευση, Έκτακτο, Νέα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α1.

α) Σχολικό βιβλίο σελ. 77 «Μικρότερη απήχηση είχαν άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί μετά τις εκλογές

του 1862. Οι Εκλεκτικοί ήταν … κυβερνήσεις.»

β) Σχολικό βιβλίο σελ. 86 « Στις 15 Αυγούστου 1909 … Βουλής» και

Σχολικό βιβλίο σελ 88 « Στις 15 Μαρτίου … επιδιώξεις του.»

γ) Σχολικό βιβλίο σελ 152 « Με βάση το άρθρο 11 … των ανταλλαξίμων.»

 

ΘΕΜΑ Α2.

α =  2

β = 6

γ = 1

δ = 5

ε = 4

 

ΘΕΜΑ Β1.

α) Σχολικό βιβλίο σελ 82 « Στη δεκαετία του 1880 … κοινωνικής ομάδας.»

β) Σχολικό βιβλίο σελ 82 « Για την επιλογή … εξυπηρετήσεις.» και

Σχολικό βιβλίο σελ 84 « Οι υποψήφιοι … στρώματα.»

 

ΘΕΜΑ Β2.

α) Σχολικό βιβλίο σελ 154 « Η ΕΑΠ  διέκρινε … εργατικού προλεταριάτου.»

β) Σχολικό βιβλίο σελ 154 «Εξάλλου δόθηκε… παραμεθόριες περιοχές.»

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

 

ΘΕΜΑ Γ1.

α) Σχολικό βιβλίο σελ 217 « Δυο μεγάλα εξωτερικά γεγονότα …  διακομματική Κυβέρνηση.»

Από το κείμενο Α πρέπει να αξιοποιηθούν τα ακόλουθα :

  • Ο Ελ. Βενιζέλος – επηρεασμένος από τα γεγονότα αυτά – με την προκήρυξη που εξέδωσε στις 22 Σεπτεμβρίου 1908 απευθυνόμενος προς τον Κρητικό λαό τους καλεί να συγκεντρωθούν άοπλοι στα Χανιά προκειμένου να κηρύξουν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.

Από το κείμενο Β πρέπει να αξιοποιηθούν τα ακόλουθα :

  • Η Κυβέρνηση της Κρήτης παρουσιάζει ως ιερό καθήκον των Κρητών να αγωνιστούν για την ανεξαρτησία τους καθώς και την υλοποίηση της επιθυμίας τους για ένωση με την Ελλάδα με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια των Μουσουλμάνων της νήσου. Εκφράζει την πεποίθησή του ότι για μια ακόμη φορά ο Κρητικός Λαός θα φανεί αντάξιος των προσδοκιών της και με ζήλο θα διεκδικήσει το όραμά του.

 

Από το κείμενο Γ πρέπει να αξιοποιηθούν τα ακόλουθα :

  • Η κυβέρνηση της Κρήτης κηρύσσει την ένωση της νήσου με το ελεύθερο ελληνικό βασίλειο, ακολουθώντας το πρότυπο των διεθνών συγκυριών.
  • Θεωρεί ότι οι αρχές του νησιού οφείλουν να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, ώστε να μην διαταραχτούν οι σχέσεις με τις μεγάλες δυνάμεις που είχαν διαμορφώσει τα πολιτικά πράγματα στην Κρήτη.

 

β) Σχολικό βιβλίο σελ 218 «Παρά τις έντονες … απέκοψε τον ιστό της»

Από το κείμενο Δ πρέπει να αξιοποιηθούν τα ακόλουθα :

  • Οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν κράτησαν αρνητική στάση στις ενέργειες των Κρητών, φάνηκαν διατεθειμένες να συζητήσουν το θέμα αυτό με την Τουρκία αρκεί βέβαια να τηρήσουν οι Κρήτες στάση νηφαλιότητας απέναντι στη δεδομένη κατάσταση και προστασίας των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Κρήτη.
  • Βέβαια η όξυνση του τουρκικού εθνικισμού μετά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που πλήγωσαν το γόητρο της Τουρκίας οδήγησαν στην τήρηση απόλυτα αρνητικής στάσης απέναντι στο κρητικό ζήτημα και την αναζήτηση των Ευρωπαίων ως παράγοντα διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης στην Κρήτη.
  • Οι μεγάλες δυνάμεις απέσυραν τελικά τα στρατεύματα τους από την Κρήτη στις 30 Ιουνίου εμμένοντας στην απόφαση της 24ης Ιουλίου 1909 παρόλο που στην αρχή η στάση τους έδειχνε έναν ετερογενή χαρακτήρα. Ωστόσο, υποστήριξαν ότι θα προασπίσουν τους μουσουλμάνους κατοίκους της Κρητικής πολιτείας σε περίπτωση καταπάτησης των δικαιωμάτων τους από τους Έλληνες Κρήτες της περιοχής, με ταυτόχρονη τήρηση της έννομης τάξης και διατήρησης των δικαιωμάτων του Σουλτάνου στο νησί.

 

 

ΘΕΜΑ Δ1

α) Σχολικό βιβλίο σελ. 20: «Ακολούθησαν δύσκολα χρόνια… ναυτικών υποθέσεων»

και σελ. 21: «Στην ανάπτυξη αυτή …στην Αίγυπτο.»

Από το κείμενο Α πρέπει να αξιοποιηθούν τα ακόλουθα:

Η επανάσταση του 1821 περιόρισε σημαντικά την ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας καθώς πολλά από τα εμπορικά πλοία της εποχής μετατράπηκαν σε πολεμικά και καταστράφηκαν για τις ανάγκες του αγώνα.

Ένας βασικός άξονας πλοίων που περισώθηκε αποτέλεσε την αφετηρία της αναπροσαρμογής των ναυτιλιακών δεδομένων της χώρας με βάση τις σύγχρονες τότε απαιτήσεις

Η Ύδρα και οι Σπέτσες παρά τις απώλειες τους λειτούργησαν ως πηγή αναβίωσης της ελληνικής ναυτιλίας αφού η Ύδρα διέθετε 100 πλοία (10.234 τόνων) και οι Σπέτσες 50 πλοία (10.324 τόνων).

Καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της ναυτιλίας διαδραμάτισε και η ίδρυση νέων ναυπηγείων σε πολλές  περιοχές της χώρας που συνοδεύτηκε με την κατασκευή λιμανιών και τη δημιουργία ενός συστήματος φάρων , που έκανε ασφαλέστερη τη ναυσιπλοΐα στις ελληνικές θάλασσες (σχολικό βιβλίο σελ.21)

Σημαντικά εμπορικά κέντρα που αναδείχτηκαν μετά το 1830 ήταν η Σύρος και ο Πειραιάς που είχαν αναπτύξει και αξιόλογη ναυπηγική δραστηριότητα.

 

Από το κείμενο Β  σε συνδυασμό με τον πίνακα πρέπει να αξιοποιηθούν τα ακόλουθα:

Στη Δυτική Ελλάδα δεσπόζει ως ναυτιλιακό κέντρο το Γαλαξίδι που το 1840 αριθμούσε 64 φορτηγά ιστιοφόρα πλοία και το 1870 319, γεγονός που αποδεικνύει την άμεση και ταχεία εξέλιξη του ως εμπορικού λιμανιού της χώρας, με ανταγωνιστική τάση προς τη Σύρο η οποία μέχρι τότε κυριαρχούσε στα ελληνικά ναυτιλιακά δεδομένα.

Οι Σπέτσες μπόρεσαν να δεκαπλασιάσουν σχεδόν τον αριθμό των ιστιοφόρων που διέθεταν από 26 σε 211 πλοία κατά την τριαντακονταετία 1840-1870.

Η Ύδρα ακολούθησε ανοδική πορεία στην αύξηση των φορτηγών ιστιοφόρων που διέθετε το διάστημα των ετών 1840-1870 κατακτώντας 119 πλοία.

 

β) ) Σχολικό βιβλίο σελ. 20-21: « Στο ελληνικό κράτος…στην Αίγυπτο».

Από το κείμενο Α πρέπει να αξιοποιηθούν τα ακόλουθα:

Η Σύρος ως ναυπηγικό κέντρο μπόρεσε να ναυπηγήσει πάνω από 260 πλοία (1827-1834), γεγονός που αποδεικνύει την εξέλιξη της ως εμπορικό κέντρο της εποχής.

 

Από το κείμενο Β  σε συνδυασμό με τον πίνακα πρέπει να αξιοποιηθούν τα ακόλουθα:

Αντίστοιχα το κατόρθωσε σχεδόν να επταπλασιάσει τον στόλο της αφού το 1840 διέθετε μόνο 90 ιστιοφόρα και το 1870 700, με αποτέλεσμα να θεωρείται ως σημαντική ναυτιλιακή δύναμη του Αιγαίου και να θεμελιώνει με αυτό τον τρόπο την εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας.

 

 

 

Από το κείμενο Γ πρέπει να αξιοποιηθούν τα ακόλουθα:

  • Βασικό έρεισμα για την πρόοδο της Σύρου ως ναυτιλιακής δύναμης αποτέλεσε το διαμετακομιστικό εμπόριο και οι εισαγωγές που αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της χώρας δεδομένου ότι η Σύρος αποτελούσε το χώρο υποδοχής των προϊόντων της Ανατολής και της Δύσης και της διοχέτευσης τους στην Δύση και την Ανατολή αντίστοιχα. Επομένως, οι αποθήκες διαμετακόμισης συνιστούσαν κυρίαρχο άξονα της εμπορικής δραστηριότητας όχι μόνο του Αιγαίου αλλά και της γενικότερης ναυτιλιακής επαφής της Δύσης με την Ανατολή.
  • Με την αξιοποίηση του ναυπηγείου της Σύρου η τοπική οικονομία ενισχύθηκε καθώς οι ναυπηγοί της Χίου και των Ψαρών με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διέθεταν σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα εργατικά χέρια των 1000 ατόμων μπόρεσαν να δώσουν σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της Σύρου ως σημαντικό εμπορικό κέντρο.
  • Άλλωστε ο συσχετισμός των εργαζομένων στα ναυπηγεία με το συνολικό ενεργό οικονομικό πληθυσμό της πρωτεύουσας της Σύρου αποδεικνύει την καταλυτική σημασία της ναυπηγικής δράσης του νησιού.

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΛΜΑ»

 

Βλάσση Ιωάννα

Βλάσση Μιμίκα

Βόλλαρη Ξακουστή

Λούπη Βασιλική

Παναγιωτοπούλου Όλγα

Παναγοπούλου Πένυ

Πανοπούλου Ιωάννα

Παπαδόπουλος Σάκης

Τσουκαλά Αναστασία

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
althea-apartments-ad5
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ