FOLLOW US: facebook twitter

Αξιολόγηση των Σύγχρονων Εναλλακτικών Εφαρμογών Θέρμανσης

Ημερομηνία: 29-10-2017 | Συγγραφέας:
Κατηγορίες: Νέα, Περιβάλλον

H θέρμανση σ’ ένα κτίριο μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους. Τα συστήματα θέρμανσης κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το μέσο μετάδοσης και τον τρόπο παραγωγής της θερμότητας (πηγή θερμότητας).

Συστήματα Μετάδοσης Θερμότητας

Διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες συστημάτων θέρμανσης με βάση το μέσο που χρησιμοποιούμε για να αποδώσουμε τη θερμότητα στους χώρους:

-Ενδοδαπέδιο σύστημα (νερού ή ηλεκτρικό)

-Σώματα ακτινοβολίας (Panel, Φέτες, Λουτρού, κ.α.)

-Μονάδες κυκλοφορίας αέρα (Fan Coil κ.α.)

-Μονάδες αεραγωγών διανομής αέρα

-Σώματα απ’ ευθείας εκτόνωσης (Split)

Ηλεκτρικές αντιστάσεις (ηλεκτρικά σώματα, αερόθερμα κ.α.)

Με δεδομένο ότι όσο πιο ομοιόμορφη είναι η κατανομή θέρμανσης, τόσο πιο άνετα αισθάνεται ο χρήστης, το ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης θεωρείται το ιδανικότερο καθώς εξασφαλίζει τη βέλτιστη κατανομή της θερμοκρασίας και εξαλείφει κάθε μορφής ενοχλητικά ρεύματα αέρα.

Συστήματα παραγωγής θερμότητας (πηγή θερμότητας)

Ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής της θερμότητας, διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες συστημάτων θέρμανσης:

Καύση:

-Τζάκι (συμβατικό, ενεργειακό τζάκι νερού-αέρα)

-Λέβητας Καύσης Ορυκτών Καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο)

-Λέβητας Καύσης Βιομάζας (ξύλο, πριονίδι, συσσωματώματα-pellet)

Άντληση θερμότητας από το περιβάλλον:

-Αερόψυκτη Αντλία θερμότητας

-Υδρόψυκτη (Γεωθερμική) αντλία θερμότητας (νερού – νερού)

-Ηλιακό σύστημα θέρμανσης

 

Ηλεκτρική Ενέργεια

Με αντίσταση (Ηλεκτρικός Λέβητας, Θερμοσυσσωρευτές, Αερόθερμα, Σώματα Ακτινοβολίας κ.α.). Ο τρόπος παραγωγής της θερμότητας είναι πολύ σημαντικός, καθώς καθορίζει το κόστος θέρμανσης και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου. Παρακάτω εξετάζονται τα παραπάνω συστήματα παραγωγής θερμότητας (πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα).

ΤΖΑΚΙΑ

Αποτελεί έναν από τους πιο παλιούς τρόπους θέρμανσης που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος. Παρά την αίσθηση της θαλπωρής που δημιουργεί ένα παραδοσιακό τζάκι,  μόνο ένα μικρό μέρος της ενέργειας των ξύλων, περίπου το 10%, θερμαίνει το γύρω χώρο με άμεση ακτινοβολία της φλόγας. (το υπόλοιπο χάνεται στα καυσαέρια)

Ενεργειακά Τζάκια

Τα ενεργειακά τζάκια αποτελούν κλειστές εστίες που συχνά πλησιάζουν τους 800° C. Η εστία εκμεταλλεύεται σε μεγαλύτερο βαθμό τη θερμογόνο δύναμη του ξύλου. Ο βαθμός απόδοσης μπορεί να φτάσει και το 80%.Τα ενεργειακά τζάκια, χρησιμοποιούν επίσης σύστημα κυκλοφορίας του θερμού αέρα (ή ζεστού νερού), που μπορεί να θερμαίνει περισσότερους χώρους.

Λέβητες Καύσης Βιομάζας

Λέβητες Ξύλου

Είναι μια καλή λύση κεντρικής θέρμανσης για όσους μένουν σε αγροτικές περιοχές. Ο λέβητας δεν καίει πετρέλαιο, αλλά ξυλεία (πυρηνόξυλο).

Λέβητες Βιομάζας Pellet

Μια μορφή βιομάζας είναι τα pellet ξύλου (μηχανική συμπίεση πριονιδιού), συνήθως χωρίς την προσθήκη χημικών ουσιών. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα εάν επιλέξει κάποιος τα pellet ως καύσιμη ύλη:

-Για τη δημιουργία των pellet δεν απαιτείται να κοπούν δέντρα.

-Η καύση των pellet βοηθά ουσιαστικά στη μείωση των δασικών αποβλήτων από την παραγωγή ξυλείας και από τη βιομηχανία επίπλων.

-Μειώνεται η ανάγκη για συμβατικά καύσιμα τα οποία είναι βλαβερά για το περιβάλλον.

Ένα σημαντικό μειονέκτημα τους είναι η αποθήκευσή  η μεταφορά και η παραλαβής τους. Η ξυλεία και τα pellet εντάσσονται στις μορφές βιομάζας και ανήκουν στις ανανεώσιμες πηγές, αφού θεωρείται ότι εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα το διοξείδιο του άνθρακα που το δέντρο απορρόφησε κατά την ανάπτυξη του.

Λέβητες Καύσης Ορυκτών Καυσίμων

Λέβητες Πετρελαίου ή Φυσικού Αερίου

Αποτελούσαν τον πλέον διαδεδομένο τρόπο θέρμανσης. Για τους λέβητες πετρελαίου, απαιτείται η περιοδική προμήθεια του καυσίμου και η αποθήκευση του σε δεξαμενές πετρελαίου, ενώ για το φυσικό αέριο η απευθείας σύνδεση με το δίκτυο διανομής. Η χρέωση του φυσικού αερίου είναι περίπου 20% οικονομικότερη από την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Τα ορυκτά καύσιμα δεν κατατάσσονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς επαναφέρουν στο περιβάλλον το διοξείδιο του άνθρακα που η φύση κατά κάποιον τρόπο «απέσυρε» πριν από εκατομμύρια χρόνια.

Ηλεκτρική Θέρμανση

Είτε μέσω πάνελ υπέρυθρης ακτινοβολίας, είτε μέσω θερμοπομπών, η ηλεκτρική θέρμανση αποτελεί τον πλέον ενεργειακά κοστοβόρο τρόπο λειτουργίας θέρμανσης, Παρά το δελεαστικά χαμηλό αρχικό κόστος προμήθειας των ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων, ο χρήστης πληρώνει σε υψηλούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλα ποσά που συχνά σε σύντομο χρονικό διάστημα ξεπερνούν το κόστος προμήθειας κάθε άλλου ακριβότερου συστήματος θέρμανσης. και αποτελεί μια λύση μη φιλική προς το περιβάλλον.

Άντληση Θερμότητας από το Περιβάλλον

Η Ηλιακή θέρμανση είναι η τεχνολογία που μας παρέχει δωρεάν θέρμανση από την ενέργεια του ήλιου και σαφώς επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας. Οι συλλέκτες  μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε θερμική και ζεσταίνουν νερό. Επειδή υπάρχει συνήθως απόκλιση μεταξύ προσφοράς θερμικής ενέργειας και ζήτησης θερμότητας, η θερμική ενέργεια αποθηκεύεται σε μεγάλα θερμοδοχεία (boiler), ώστε να χρησιμοποιηθεί όταν απαιτηθεί. Το σύστημα αυτό δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες θέρμανσης την περίοδο του χειμώνα.

Για το λόγο αυτό, η ηλιακή θέρμανση χρησιμοποιείται κυρίως για υποστήριξη θέρμανσης, σε συνδυασμό με λέβητα, ενεργειακό τζάκι ή και αντλία θερμότητας για μέγιστη οικονομία.

Αερόψυκτες & Υδρόψυκτες Αντλίες Θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν ως μηχανές άντλησης ενέργειας από το περιβάλλον για την παραγωγή θέρμανσης. Αυτό σημαίνει ότι καταναλώνουν ένα πολύ μικρό ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας (περίπου το 20%~40% της ονομαστικής τους ισχύος), ενώ την υπόλοιπη ενέργεια την αντλούν από το περιβάλλον. Ανάλογα με τον τρόπο άντλησης της θερμότητας χαρακτηρίζονται σε αερόψυκτες μονάδες (αντλούν θερμότητα από τον αέρα) ή υδρόψυκτες – γεωθερμικές μονάδες (αντλούν θερμότητα από τη γη). Λόγω της συναλλαγής τους με το περιβάλλον, ο βαθμός απόδοσής τους δεν είναι σταθερός, αλλά επηρεάζεται από τις θερμοκρασιακές συνθήκες του περιβάλλοντος. Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η αντλία θερμότητας καθορίζει την αξιοπιστία της και την υψηλή αποδοτικότητά της. Οι αντλίες θερμότητας υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας (βαθμός απόδοσης > 3,3) εντάσσονται στις ανανεώσιμες μορφές παραγωγής θερμότητας και αποτελούν καθαρή μορφή θέρμανσης με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Τι είναι ο βαθμός απόδοσης COP;

Ο βαθμός απόδοσης είναι ένα μέτρο της αποδοτικότητας της αντλίας θερμότητας σε τυπικές συνθήκες λειτουργίας. Μια αντλία θερμότητας που λειτουργεί με COP 4 σημαίνει ότι παρέχει 4 kWh θερμικής ενέργειας, καταναλώνοντας 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτές οι αποδόσεις  πιστοποιούνται  από ανεξάρτητους φορείς  πιστοποίησης όπως η Eurovent.

Γιατί INVERTER;

Η τεχνολογία μεταβλητών στροφών (Inverter) κάνει την αντλία θερμότητας να μεταβάλλει την απόδοσή της σύμφωνα με τις ανάγκες σας, επιτρέποντας την ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας έναντι των παραδοσιακών συστημάτων. Έχει στατιστικά αποδειχθεί ότι ένα σύστημα θερμικής άνεσης λειτουργεί την πλειοψηφία του χρόνου του σε μερικό φορτίο, με την αναλογική ρύθμισης της ισχύος της μονάδας με τη βοήθεια του Inverter επιτυγχάνεται πολύ υψηλός βαθμός απόδοσης COP μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, αποφυγή των φορτίων αιχμής και ελαχιστοποίηση του θορύβου λειτουργίας.

Χαμηλής ή Υψηλής Θερμοκρασίας;

Ο κάθε τύπος τερματικής μονάδας απαιτεί την κατάλληλη θερμοκρασία νερού. Η ενδοδαπέδια λειτουργεί σε χαμηλή θερμοκρασία νερού (35°C), σε αντίθεση με τα παλαιά θερμαντικά σώματα, που λειτουργούν σε υψηλότερες θερμοκρασίες νερού (65°C – 75°C). Η επιλογή της τεχνολογίας των αντλιών θερμότητας θα γίνει σύμφωνα με το σύστημα διανομής θέρμανσης. Όσο πιο χαμηλή είναι η θερμοκρασία εξόδου νερού της αντλίας θερμότητας, τόσο υψηλότερη είναι η απόδοση της. Σε αυτό βασίζεται και ο σχεδιασμός των νέων Α.Θ. όπου σε συνάρτηση με το χρόνο και τον τρόπο λειτουργίας τους προσφέρουν την αναγκαία θερμική άνεση στο χώρο. Μια αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών (70οC- 80 οC) επιλέγεται μόνο στην περίπτωση που όταν ο υπολογισμός της πτώσης απόδοσης των υφιστάμενων σωμάτων δεν επιτρέπει την επίτευξη θερμικής άνεσης.

Πλεονεκτήματα από την αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου με Αντλία Θερμότητας:

-Χωρίς διαδικαστικά (συντήρηση λέβητα, προμήθεια πετρελαίου κ.λπ.)

-Πληρώνεις αφού καταναλώσεις.  Δεν δεσμεύετε χρήματα για την αγορά πετρελαίου

-Ανοδική πορεία τιμής πετρελαίου σε σχέση με την ηλεκτρική ενέργεια που δεν υπόκεινται σε έντονες μεταβολές

-Εγκατάσταση εύκολα και καθαρά  ( όχι καμινάδα, ειδικός χώρος, δεξαμενή κλπ)

-Φορολογικά Οφέλη – Επιδοτήσεις. Η Αντλία θερμότητας είναι επιλέξιμη στα προγράμματα Εξοικονομώ κατ’ οίκον.

-Προστασία του περιβάλλοντος Οι αντλίες θερμότητας υψηλής ενεργειακής απόδοσης εντάσσονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επιλογή;

Οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, το κόστος εγκατάστασης, η διαθεσιμότητα της γης και η αξιολόγηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε σύγκριση με άλλες πηγές ενέργειας είναι οι παράγοντες που θα καθορίσουν την επιλογή του κατάλληλου τύπου αντλίας θερμότητας. Ο τεχνικός σύμβουλος που θα σχεδιάσει την εγκατάσταση, θα πρέπει με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού προσομοίωσης, να αναλύσει τις επιμέρους παραμέτρους για να επιλέξει το καταλληλότερο σύστημα θέρμανσης.

Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας Συστημάτων Παραγωγής Θερμότητας

Σύστημα Θέρμανσης Βαθμός Απόδοσης Είδος Τιμή Euro / παραγόμενη kWh Ετήσιο κόστος θέρμανσης κατοικίας με θερμαντικές ανάγκες 15.000kWh
Ενεργειακά τζάκια φυσικής κυκλοφορίας αέρα ή νερού 0,7 Ξύλο 0,18€ / Kgr 0,05€ 750€
Λέβητας Ξυλείας 0,7 Ξύλο 0,18€ / Kgr 0,05€ 750€
Λέβητας Βιομάζας (Pellet) 0,85 Pellet 0,28€ / Kgr 0,06€ 900€
Λέβητας Φυσικού Αερίου 0,9 Φ. Αέριο 0,09€ / kWh 0,09€ 1.350€
Λέβητας Πετρελαίου 0,85 Πετρέλαιο 1,40€ / lt 0,14€ 2.100€
Ηλεκτρικοί Λέβητες – Αερόθερμα 1 Ηλ. Ενέργεια 0,18€ / kWh 0,18€ 2.700€
Θερμοσυσσωρευτές (με νυχτερινό ρεύμα) 1 Ηλ. Ενέργεια 0,07€ / kWh 0,07€ 1.050€
Αερόψυκτες Αντλίες Θερμότητας / SCOP 5,6 Ηλ. Ενέργεια 0,18€ / kWh 0,035€ 525€
Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας 6 Ηλ. Ενέργεια 0,18€ / kWh 0,03€ 450€

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

image description
Proini_04-12-2017_olga:Layout 1.qxd
ydrotherm-ad2
ellinika-petrelaia-ad2
agro-stathmos-georgika-farmaka-viologika skeuasmata-ad
anthoulis-xaralampos-courier-ad1
iliagora-epimelitirio-ad2
althea-apartments-ad5
image description

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Πρωινή Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ